COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Oosterland in oude ansichten

Oosterland in oude ansichten

Auteur
:   L.A. Capelle
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1928-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

9. Nog een foto van het burgemeestersfeest in 1920, waarop de burgemeester wordt toegezongen door de schoolkinderen die - gesjerpt - rechts op de foto te zien zijn. De grote man boven de twee meisjes is de jubilaris en de kortere man met de wandelstok, blootshoofds, is bovenmeester C. de Kok van de openbare lagere school. Rechts staat het muziekgezelschap "Oosterlands Fanfare" opgesteld. We zien onder anderen de leden Laurens en Daan Dorst en Dingeman van der Have. Geheel rechts staat een drietal heren met hoeden op. Het zijn van links naar rechts: Franke de Rijke Fzn., Izaak Moerland en de smid Jan Kriger. Links naast de muziekmannen staat Adriaan Hage, vanwege zijn doofheid met de hand aan het oor, luisterend naar de speech die de burgervader afsteekt. De vrouw met bont op de kraag, naast de bovenmeester, is mevrouw Martina van Dijk-de Rijke.

10. Gezicht vanaf het Marktplein op de prachtige, met bloeiende kastanjebomen getooide, Korte Achterweg. Een lust voor het oog in die tijd, maar nu helaas verdwenen. Links staat de nog houten muziektent, in 1936 vervangen door een van gewapend beton. Geheellinks staat de heining die langs de watergang was geplaatst. In het kleine huisje rechts, waar de (onbekende) kinderen tegenaan staan, dreef Jannetje de Yin Otte jarenlang een bescheiden kruidenierswinkeltje en er tegenaan gebouwd zien we nog juist het dak van het huis van schoenmaker Jan Reinhoud. Ret meisje met het kind aan de hand en de twee kinder en midden op de foto zijn niet te herkennen. Ret meisje op de fiets is Johanna Bolle. Ook de mooie lindebomen op de Markt zijn nog te zien. De Markt was in die tijd een prachtige plaats in het centrum van het dorp.

- Oosterland

11. Het Marktplein omstreeks 1919. In het midden staat het woonhuis dat in 1912 werd gebouwd voor Jan Kesteloo, rijwielhandelaar, die hier een winkel dreef in huishoudelijke artikelen. Aan het cafe "Het Dorpshuis" hangt een "plakkebord", waarop de nieuwtjes van het gemeentehuis den volke werden kond gedaan. Links is de viswinkel van Johannes Kloote; de grote geschilderde vis naast de voordeur wijst hierop. In het kleine huisje ernaast woonden verschillende mensen, onder anderen Jozias Beije, Kees Weststrate en Kees Zoeter. Het doorkijkje in het midden van de foto laat een stukje van het Groenendaal zien, onder meer de smerig "versierde" gevel van het huis van schilder W.K. van de Sande. In het huis met het kleine bovenraampje woonde eertijds schoenmaker Kees Gouw. Het werd later aangekocht door Jan Boot die er een boekwinkel in begon. De personen op de foto zijn onbekend.

12. Een kiek uit 1963 van een zeer bekende dorpsfiguur uit Oosterland. Het is Pieter Willem van Stappen, gedurende vele jaren de dorpskleermaker, die er bij zijn pensionering in 1963 een punt achter ging zetten en zodoende de laatste der Mohikanen kan worden genoemd. Hij woonde tal van jaren in de Kerkstraat en hield zich wel in hoofdzaak bezig met de vervaardiging van werkkleding, zoals broeken, kielen enzovoort. En omdat hij een der laatste dorpskleermakers was die het bijltje erbij neergooide, hebben toen verschillende nieuwsbladen hiervan melding gemaakt. We zien Piet hier in de sneeuw, in februari 1963, een van zijn laatst vervaardigde kledingstukken bezorgen bij zijn klanten en nog weI op de vanouds traditionele manier: gewikkeld in een zwarte lap. Ongekend veel werkbroeken heeft Van Stappen in al die jaren vervaardigd en ze waren van zeer goede kwaliteit. Het gezegde deed altijd opgeld: "Een broek, door Piet vervaardigd, bleef als hij nieuw was overeind staan", Dat was om de kwaliteit te roemen. Velen betreurden het dat Van Stappen ermee ging stoppen.

13. Een mooie straatfoto uit 1930, genomen op de Markt, waarop enige oude Oosterlanders te zien zijn. Het zijn van links naar rechts: Koos Kluit, wonende op de Lange Achterweg, Kees van der Hulle uit de Kerkstraat en de vrouw die juist voorbij loopt is mevrouw Lindhout-Donker, weduwe van de in 1915 overleden gemeenteveldwachter Anthonie Lindhout. Ze woonde met haar man op het eind van de Kerkstraat, dieht bij de toren, en ze is later, toen ze weduwe was geworden, verhuisd .naar de woning bij het begin van de Markt, waar nu cafetaria "Neffen'd Eule" staat van Adriaan Dorst. De drie personen op de foto zijn geboren en getogen Oosterlanders. We zien op de foto ook het cafe-restaurant "Het Dorpshuis" met toegespijkerde ramen. In 1929 was de kastelein, Jan Kees Beije naar Wissenkerke vertrokken en er was zo spoedig maar geen opvolger te vinden. Om te voorkomen dat de ruiten werden ingegooid had men ze dichtgespijkerd.

-:.~ ?..

Uitgave R. W. J. Othtman. Appeimarkt. Zi"iize,.

Groete nit OOS'fF.RLA.:'ID.

14. Een oude foto van het Marktplein, waarschijnlijk uit 1913, met uitzicht op de Sint Joostdijk. Typerend voor die tijd is het koetsje met de koetsier, het vervoerrniddel in die dagen toen de auto zijn intrede nog niet had gedaan. Ret koetsje is vermoedeIijk van stalhouderij De Jonge uit Zierikzee. De klant die moest worden gereden is zich waarschijnlijk aan het verfrissen met een dronk in het cafe, links op de foto. De weg loopt hier naar de Sint J oostdijk over een gemetselde duiker die is gemaakt over de waterloop de Geulle. Men Iette op de mooie Ieibomen voor de dorpsherberg en op de ouderwetse stoep bij de intree. De woning boven het rijtuig was bewoond door Adriaan Verhoek en in de bakkerswinkel met overstek woonde Jacobus Luijk, nu Leendert Knop. De in 1917 gebouwde kerk van de gereformeerde gemeente staat er nog niet, maar weI ziet men juist boven de koetsier de schoorsteen van de huizen die ervoor moesten worden afgebroken.

15. Een foto uit 1932 die een beeld geeft van hoe vroeger het vervoer van landbouwprodukten enzovoort plaats had. We zien hier Teeuw Stouten Czn. met een vracht uien op een nog echte ouderwetse boerenwagen, getrokken door twee stoere paarden. Een veel mooier en romantischer gezicht dan tegenwoordig met die tractoren. Het was een kunst op zichzelf om zo'n boerenwagen te vervaardigen, met alles d'r op en d'r an. In de jaren dertig kwamen de boerenwagens met luchtbanden in zwang, die qua laadvermogen enzovoort grotere mogelijkheden hadden dan de ouderwetse wagens en die deze spoedig verdrongen. Rechts van de wagen zien we de bakkerswinkel van Kees de Yin en links achter de paal de viswinkel van Johannes Kloote.

16. In de zeer droge en hete zomer van 1911 werd voor rekening van landbouwer Matth. Steenpoorte Azn. in de zogenaamde .Jiofsteeweide", een weiland gelegen dieht bij de voormalige eendenkooi, een stuk watergang gedempt, waarover een brug lag die de verbinding vormde met dit weiland en die uiteraard veel onderhoud nodig had. Besloten werd toen hier een dam te leggen, waarin grote betonnen buizen voor het doorlaten van het water. Omdat men in die tijd geen bronbemaling kende, kon dit werk niet anders geschieden dan bij een extreem laag waterpeil. In genoemde droge zomer zag men de kans schoon. Aannemer Dingeman van Popering uit Sirjansland deed het grondwerk en de gebroeders Capelle, metsel- en aannemersbedrijf uit Oosterland, namen het metselwerk voor hun rekening. Burgemeester J.C. van der Have uit Oosterland, tevens dijkgraaf van het waterschap Ooster- en Sirjansland, kwam op een zaterdag een kijkje nemen en hij had een loge bij zieh met een fototoestel. Vandaar dat deze echte actiefoto kon worden gemaakt. Op de kiek staan van links naar reehts: dijkgraaf Van der Have, metselaar Marien Capelle, Willem Capelle Maeh.zn. (oud zes jaar; hij moeht met zijn vader mee naar het werk), aannemer Dingeman van Popering, de opdrachtgever Mattheus Steenpoorte, metselaar Machiel Capelle (met schop in de hand) en in het gat staan Jan van Dijke Wzn. (later vele jaren werkzaam als bosbaas op "Het Heerenhof") en (op de voorgrond) Marien Steenpoorte, een broer van Teeuw.

17. Nogmaals "Even Buiten" op een kiek van recentere datum, waarschijnlijk uit 1925. Het weeghuisje is nu wei te zien en in de verte, links van de zogenaamde "Nieuwerkerkse-", of "Kapelledijk", staat de houtloods van wagenmaker-houthandelaar Johannes de Vos. Een open geval waarin altijd zware platen iepenhout lagen te drogen. Even rechts hiervan, onder de bomen, staan de woningen van Krakeel en De Valk en geheellinks op de foto is het weiland van landbouwer Bouman uit Nieuwerkerk. Daar zijn nu de drie woningen op gebouwd, zomede het voormalige woonkamp "Oosteriand", thans eigendom van Koos Bolle. Kastelein van het cafe zal toen M. Mol zijn geweest. Het feit dat er nog een straatlantaarn staat die op petroleum brandt, bewijst dat de elektriciteit haar intrede nog niet geeft gedaan, temeer omdat er ook nog geen elektriciteitspalen te zien zijn. Het cafe was, evenals "De Blauwe Keet", tevens wachtkamer voor tramreizigers van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij.

18. Het cafe-restaurant "De B1auwe Keet" omstreeks 1949. Kaste1ein-eigenaar was toen Abr. Heuzen die de zaak had overgenomen van Isaak Moerland en die veel had gemoderniseerd, zoals op de foto goed is te zien. De vroegere cafehouders waren er allemaal klein landbouwer bij, hetgeen te zien is aan de houten schuur die tegen het woonhuis-cafe is aangebouwd. In vroeger tijden was de ambachtsheer van Oosterland eigenaar van de zaak, waarna zijn jachtopziener, Isaak Moerland sr., omstreeks 1910 het "Heerenhof' verliet (waar hij tal van jaren als jachtopziener-huisbewaarder had gewoond) en kaste1ein werd op "De Blauwe Keet", De fotograaf heeft kennelijk gewacht tot de tram arriveerde eer hij de foto nam. Zoals we zien was de R.T.M. toen al op motortractie overgestapt. Op de voorgrond ziet men het begin van de Oud Heiligen Weg en rechts begint de weg naar Sirjansland en Bruinisse (Jonkersweg). Later is het gebouwencomp1ex afgebrand en door- de opvolger van Heuzen, diens schoonzoon, A.R. Deurloo, vee1 groter opgebouwd. Thans is W.M. Bouma eigenaar van deze zaak die meer een "wegrestaurant" is geworden en die in het voorjaar van 1975 nog aanmerkelijk is uitgebreid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek