COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Oosterland in oude ansichten

Oosterland in oude ansichten

Auteur
:   L.A. Capelle
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1928-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

19. De boerderij "Veldzicht" in 1922, toen Martinus Barendse met zijn vrouw, Cornelia Barendse-van Stappen, deze bewoonde. We zien hem hier staan met zijn vrouw bij een grote menigte kippen die de vrouw des huizes aan het voeren is. In vroeger tijden woonde op deze boerderij, die to en veel groter was en zuidelijk van het dorp was gelegen, de familie W.P. Brouwer en later de zoon Pieter Brouwer. De familie verkocht het bedrijf in 1917, waarna Brouwer een boerderij betrok aan de Hoge Maireweg, thans bewoond door landbouwer S. van der Laan. De grote landbouwschuur op "Veldzicht" werd gesloopt en Barendse liet een ander schuurtje bouwen van veel kleinere omvang. Later werd het bedrijfje eigendom van de ambachtsheer van Oosterland, C. baron Schimmelpenninck van der Oye te Wassenaar. Het werd door de watersnoodramp verwoest en het is daarna niet herbouwd.

20. Een kiek uit de jaren dertig van de kapitale hofstede "De Abeelen" die heeft gestaan aan de zeedijk naar Viane en die door de watersnoodramp werd verwoest, doch geheel, zij het in andere stijl, is herbouwd. Het woonhuis, rechts op de foto, werd gebouwd in 1908 en de grote landbouwschuur in 1909. Jarenlang werd de hofstede bewoond door Cornelis van As en later door diens zoon Jacobus van As. Voorheen was eigenaar van deze boerderij de familie Schneyders van Greiffenweerth en later, in 1935, werd Oosterlands ambachtsheer eigenaar van "De Abeelen". De familie Van As vertrok naar Noordgouwe en de nieuwe pachter was K.A. van Langeraad die er tot 1951 bleef wonen. Na de herverkaveling van de polder Oosterland kwam het bedrijf aan Jan Kwaak die een nieuw woonhuis met schuur liet bouwen. Zoals het op de fotokaart is afgebeeld is er niets meer te herkennen van deze hofstede. Jammer dat men in de loop der jaren van het woonhuis de houten overstekken heeft gesloopt, kennelijk om van het vele onderhoud af te kornen. Het is er niet mooier op geworden.

21. Een rustiek plaatje uit het Oosterland van 1934, waarop een viertal bejaarde mannen gezeilig staat te kletsen op de Gasthuisdreef. De heg, links van de mannen, is de scheiding tussen de Gasthuisdreef en de tuinen achter het gasthuis en rechts het omheinde weitje van Piet Bal dat doorliep tot tegen het Paadje, waaraan een aantal woningen stond dat nu helemaal verdwenen is. Op het genoemde weitje staan nu de bedrijven van de firma Ista en van kapper W. Stouten. De pratende mannen zijn van links naar rechts: Leen Wandel (geen geboren Oosterlander, maar komen inwonen bij zijn dochter Jans Wandel die was gehuwd met Marien van der Have), Joh. van Dijke Wzn. (in die tijd woonachtig op het gemelde Paadje) en de twee mannen die zo genoeglijk aan hun pijpje lurken zijn Frans de Later en de oud-vrachtrijder-klein landbouwer Dolf de Visser. De laatste heeftvan zijn schop een steuntje gemaakt en hij heeft vermoedelijk het puin wat geeffend, dat veel op deze, door landbouwwagens druk bereden, Dreef werd geworpen. De toen in aile felheid heersende crisis zal weI in hoofdzaak het onderwerp van gesprek zijn geweest bij de heren die men spottend, als ze gingen wandelen door de polder, wel het "polderbestuur" noemde.

22. Het PTT-personeel van Oosterland, omstreeks 1946, nadat het woonhuis met kantoor van Willem Bakker, kantoorhouder aan de Sint Joostdijk, door oorlogshandelingen zwaar werd besehadigd. De post kreeg to en onderdak in het woonhuis Molenweg 69, thans bewoond door mevrouw Beije-Otte, waar ook deze kiek werd genom en. Het is gelegen vlak bij "Even Buiten". In het midden staat W. Bakker, de kantoorhouder (zonder uniform) en de drie bestellers zijn van links naar reehts: Frans van der Have Lzn., Leen de Jonge en Marien Lems. Bakker is overleden en zijn zoon Adrie heeft het kantoorhoudersehap van zijn vader overgenomen. Het bord aan de muur, boven besteller L. de Jonge, geeft aan dat het PTT-kantoor hier tijdelijk is gevestigd. Later is voor Bakker een woonhuis met kantoor gebouwd bij de toren, waar het nog steeds is gevestigd.

23. Een grote groep dames uit Oosterland, gefotografeerd toen burgemeester J.C. van der Have zijn zilveren ambtsjubileum vierde op 14 november 1920. Wegens de grote menigte die voor het gemeentehuis aan het Torenp1ein is opgesteld, kunnen ze moeilijk allemaal worden genoemd. We zullen enkele namen noemen. De drie op de voorgrond zittende dames zijn, van links naar reehts, Jannetje van den Berge, Koba van 't Hoff Jdr. en Tannetje van der Have Hdr. Geheellinks staan Marie Boogert en Kaatje Reinhoud en op de zittende rij zien we van links naar reehts: Daatje Hage, Anna Boogert, Janna Timmerman (met kind), Ko Steenpoorte (met kind), onbekend, Sien Steenpoorte, Ko van der Have, Geertje Koster en Cor. Meerman. Geheel reehts staat Marina Vane, naast haar Aaltje van der Have (blootshoofds) en dan, met hoed op, Anna Boot Pdr.

24. Een groepje helpsters of schenksters tijdens het burgemeestersfeest in 1920. Ze waren behulpzaam bij de receptie in de zaal van de "Conferentiekamer" aan het Torenplein. Op de voorste rij staan van links naar rechts: Sien Vaane Pdr., Janna van der Hul1e Fdr., Pie Lems, Marie van der Werf, Neeltje van de Zan de H.Pdr. en Koba van 't Hoff Mdr. Achterste rij van links naar rechts: Jannemie van der Graaf, Koba Viergever, Ko Steenpoorte, Janna Timmerman, Riek van der Wee1e, Jane Luijk, Pie de Vos en Marie Boogert. De foto werd genomen na afloop van de receptie tegen de kerkmuren. De steunberen met de natuurstenen hoeken zijn duidelijk te zien.

25. Verpleegster-verloskundige mevrouw W.G. Stroux-van der Hoeven was in de jaren twintig hier werkzaam en ze was in de kost bij de familie G.G. Boot aan de Nieuwe Weg. Doordat ze in veel gezinnen kwam kreeg ze veel kennissen, vooral ook onder de kinderen. In haar kwam de gedachte op de autobus van Leen Dijkman (als je tenminste deze T-Ford een "autobus" kunt noemen) af te huren om met een vijftiental kinderen een trip naar de Westhoek van Schouwen te maken. Toen dit echter bekend werd kwamen er steeds meer vragen of ze ook mee mochten, zodat de zuster met ruim dertig kinderen op stap ging, waarvan velen de Westhoekse duinen nog nooit hadden gezien. Achteraan, geheel rechts, staat de zuster en naar links haar kostjuffrouw, mevrouw L. Boot-QUe. Even meer naar links diens dochter Jo Boot. Voor de groep liggen zoon Adrie Boot met zijn vriend Jaap Deurloo Azn. en het hondje van de zuster (dat natuurlijk ook mee moest). Wegens de grote schare en de beschikbare ruimte is het niet mogelijk de namen van de kinderen te noemen.

26. Toen mevrouw Stroux haar trip met een aantal kinder en had gemaakt, kwam er een groepje oudere dames haar vragen of ze ook eens een dagje met hen naar het strand wilde gaan per bus van Leen Dijkman. Daar had ze niets op tegen en omstreeks 1925 vond dit plaats. De Oosterlandse dames, met nog enige loges, moesten natuurlijk op de foto. Geheel vooraan ligt (links) de zuster met Jo Boot. Helemaal links zien we Krina Stouten en vlak naast haar haar zuster Rachel Stouten. Boven haar, in het donker gekleed, Grietje Ista en de meisjes met de hoofden tegen elkaar zijn (links) Pie Lems en Keetje Kesteloo uit Poortvliet. Verder in het midden: Marie van der Werf, Koos de Later (een onderwijzeres uit Ouwerkerk), Antje Boogert en (in het donker gekleed, rechts) Jannetje van der Werf Pdr. Boven haar Jannetje Ista en de twee dames helemaal bovenaan, rechts, zijn Jane van der Werf en Jo Padmos uit Bruinisse.

27. In 1946 richtte mevrouw Versluijs, huisgenote van de toenmalige hervormde predikant dominee CiL, van den Broeck, een hervormde vrouwenvereniging op, die men de naam "Martha" gaf. Een jaar na de oprichting maakte men een uitstapje naar Sehiphol, waarbij ook veel mannen van de partij waren. We zien hier het grote gezelsehap op de luchthaven, tegen en op de trap van het K.L.M.-toestel "Paramaribo". De leidster, mevrouw Versluijs, staat links op de foto naast Kootje (Verhoek) Kloote die nog de Duivelandse muts draagt. In het midden staat Berre (de Rijke) de J onge die ook deze mooie draeht trouw bleef. Onder de naam op het vliegtuig staat dominee c.L. van den Broeck en de hurkende militair is Rienus Beije, reehts naast hem ziet u J. (Kloet) Rotte en links van hem Kees van der Maas Jae.zn. De vijf mannen helemaal reehts zijn van links naar rechts: Kees Nikerk, J. Kristelijn, Koos van Dijke, Johannes van der Maas Janzn. en Willem Ista. De drie mannen gehurkt zittend voor hen zijn van links naar reehts: Adriaan Verhoek, Teun Lems en Willem van der Maas Janzn. Naast deze drie mannen, met lichte mantel aan, zien we Lena (van 't Hoff) van der Maas. De vier hoogsten zijn Tine (Stoutjesdijk) Van 't Hoff, Liza Stoutjesdijk, Jannetje (lsta) Boogert en Teeuw Steenpoorte Mar.zn. De twee dames iets lager: Neeltje (Boogert) Bal en haar zuster Adrie Bal Pdr. En precies onder mevrouw Ista zit de heer Versluijs, de eehtgenoot van de oprichtster van de vrouwenvereniging.

28. Hier is een heel ander "daagje uit" afgebeeld dan op de vorige afbeelding; van meer intiemer aard. Een vrolijk clubje Oosterlandse jongelui, rond het jaar 1920, met praehtig weer een bezoek brengend aan de mooie duinen van Sehouwens Westhoek. En natuurlijk moesten ze op de kiek. De jongedames zijn van links naar reehts: Pietje de Visser, Jo van der Weele, Dien Kloote, Rina van der Weele, Pie Viergever en Anna Kik. De staande jongelui, eveneens van links naar reehts: Piet van Stappen, Leen Stoutjesdijk, Jan de Visser en Jan van der Weele. VOO! het clubje liggen (links) Leen de Jonge en Adriaan van der Werf Pzn. Op de aehtergrond zien we de hoge duinenrij, deels begroeid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek