COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Oosterland in oude ansichten

Oosterland in oude ansichten

Auteur
:   L.A. Capelle
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1928-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

urrc. KAUTA, VJ!LSE:l'.

3681.

OOSTERLA 0, - Dorpsstraat.

29. Een foto van het noordelijk gedeelte van de Kerkstraat, genomen vanaf het Marktplein. Foutief op de kaart is de benarning Dorpsstraat. Dit moet zijn Kerkstraat. Een van de praehtige lindebornen van de Markt is nog op de foto te zien en even links van de starn van deze boom woonde wagenmaker Johannes de Vos. Dat is goed te zien aan de vele eggen die tegen de woning aan staan ofliggen. Op de aehtergrond de bakkerij en winkel van Piet Rotte. De bakker met z'n kneeht staan buiten. In het woonhuis reehts, met de zonneblinden, woonde rnetselaar-aannemer Marien Capelle en de hoge rnooie oude gevel, links van de bakkers, was het woonhuis met winkelruirnte van Jaap Rotte. In het kleine huisje links, waar de (onbekende) kinderen voor staan, dreef Jannetje (de Vin) Otte jarenlang een beseheiden kruidenierswinkeltje. Ernaast woonde sehoenmaker Jan Reinhoud en vervolgens kleermaker Martinus van Stappen. In de volgende woning woonde Adriaan Rage en later Thomas de Vin. Deze panden zijn gedeeltelijk afgebroken en niet herbouwd of het bedrijf van Centra-kruidenier Bolle is er in gevestigd.

OOSTERLAND,

Dorpsstraat met Kerk.

30. Deze unieke kiek dateert vermoedelijk van 1905, te eonstateren aan het feit dat de gemeenteseeretarie al naast de toren is gevestigd. Voorheen was deze ondergebraeht in het pand helemaallinks op de kaart, waar de sehilderszaak van Toon Deurloo is gevestigd. Aan het wapen van Oosterland, tussen de beide boogramen kan worden afgelezen dat het toen reeds gemeentehuis was. Aan de voorzijde links was de seeretarie en reehts was de raadzaal. Aehteraan was de "Conferentiekamer". Het opsehrift op de kaart is er helemaal naast. Het moet luiden: .Kerkstraat met toren", in plaats van "Dorpsstraat met Kerk", In de deuropening, reehts, staat de vrouw van veldwaehter Anthonie Lindhout en reehts van haar woonden Johannes de Bruine en Ceel Verhoek. Links staan vermoedelijk twee doehters van Van der Werf, die toentertijd hier woonde. De groep mensen bij de toren is onbekend. Op de aehtergrond staan de praehtige iepebomen aehter de kerk, waaraan is te zien dat het zomer is.

31. Op deze foto is een gedeelte te zien van de "Geulle", een waterloop die vroeger stroomde vanaf de Staart bij Sirjansland tot helemaal op Viane (dus het eiland bijna helemaal doorsneed). Deze watergang speelde in vroeger tijden een voorname rol in het dorpsleven. Ze was toen nog zo helder dat men het water wel dronk wanneer er grote droogte heerste. Later veranderde dit doordat er veel privaten en rioleringen in uitliepen. Verder werd al het benodigde water om te schuren en te schrobben eruit gehaald en was ze de afvoer van het overtollige regenwater uit de polder Oosterland en Sirjansland dat, naar Viane afgevoerd, vroeger door een sluis in de zee werd gespuid (of wel in het "Keeten", zoals een deel van de Oosterschelde daar bij Viane heet). Deze kreek werd reeds aangetroffen op de slikken voordat de polder Oosterland werd ingedijkt. Op de foto ziet men dat ook de muziektent over deze watergang is gebouwd. De watergang is nu voor een groot gedeelte gedempt en er zijn, als alternatief, grote betonnen rioolbuizen ingelegd. Deze foto, waarop de Markt nog in zijn volle schoonheid prijkt, is uit 1937.

"J /'-

/

OOSTERLAN D

Wintergezicht Markt met Oorpshuis

32. Het Marktp1ein met het Dorpshuis in wintertooi omstreeks 1910. Er staan veel mannen bij het Dorpshuis, die vanwege het winterweer niet veel zullen kunnen doen. Een typisch gezicht op de voorgrond is de jongen die een broertje of een zusje van de sneeuw willaten genieten en deze in een slee voortduwt. Dit soort sleeen maakten de timmerlieden vroeger altijd, terwijl de smid er dan de ijzeren roeden voor smeedde. Links op de foto weer de ouderwetse petroleumstraatlantaarn die elke avond moest worden aangestoken, terwijl er net zoveel petroleum in werd gedaan dat ze ongeveer om twaalf uur uitging. Op de stoep voor het Dorpshuis staat kastelein Jan Beije. Men lette ook op de mooie "levensboom" in het bovenlicht van de voordeur. De man geheel rechts is vermoedelijk de hierbij wonende Adriaan Verhoek en die met de zijden pet op is Kees van der Hulle, wonende in de Kerkstraat. Geheel links achter de lantaarn staat waarschijnlijk de vrouw van Kees Kwaak voor haar woning. Rechts is weer de waterloop de "Geulle".

33. Leerlingen van de openbare lagere school, gefotografeerd voor het schoolgebouw dat toen nog maar een jaar oud was. (In gebruik genomen op 1 oktober 1904.) De onderwijzer, rechts, is de te Oosterland geboren Johan Vijverberg, later een bekend vogeldeskundige en hoofd van de openbare lagere school te Noordgouwe. De leerlingen zijn, telkens van links naar rechts, op de eerste rij van boven: Lies (Hoogerhuis) van den Berge, Johanna (van der Have) Boogert, Dirkje (van der Hulle) Boot, Anna E. Boot, Jacob Broodman, Pieter Boogert, Piet Bal en Koos Bouterse. Tweede rij: Adriaan Bouterse, Joh. van Dijke Mzn., Bram Bal, Adrie van den Berge, Jacob Boogert, Johan Broodman, Bartel van Dijke Mzn. en Jan van den Berge Azn. en Jacob Bouterse. Derde rij: Mie (van Dijke) van den Berge, Joppa (Steenpoorte) van den Berge, Lena (Lievense) Boogert, Koba Boogert, Marien Dorst Jzn., Marinus Boogert Mzn., Jan Dorst Janzn., Marien Dorst Joh.zn., Daan Dorst Joh.zn., Willem Boogert en Jan van Dijke Mzn. Geheel rechts staat Martina (Lucieer) Barendse.

34. Nog een groep leerlingen van de openbare lagere school, genomen omstreeks 1910 aan de achterkant van het schoolgebouw, aan de Groene Poort. Men ziet de overdekte speelplaats aan de linkerkant. Rechts op de kiek staat de hoofdonderwijzer, C. de Kok, en links staat onderwijzer Van Dien. De leerlingen zijn, op de bovenste rij van links naar rechts: Koos van Driel, Frans Koster, Kees van Waardenburg, Eduard de Yin Lzn., Adriaan Bouterse, Toon van der Maas Izn., Gerard van Meurs en Hendrik de Kok (zoon van het schoolhoofd). Onderste rij: Cor Meerman, Sophie Kwaak, Jannekee Gaanderse, Jannetje (de Boer) Vijverberg, Koba de Wit, Lena (Pantus) Quaak, Marina Stouten Hdr., Pietje (Krabbe) van As, Janna (Ribbens) Moelijker en Johannes de Yin.

35. Een foto van de Christelijke Gemengde Zangvereniging "Vooruitgang Zij Ons Streven" toen ze in 1926 een concert gaf, op een getrnproviseerde muziektent op het "Heerenhof", ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin. Directeur was toen M.J. Boogert te Nieuwerkerk. Op de bovenste rij staan van links naar rechts: Leen van der Maas, Johannes van der Werf Pzn., Adriaan Zwager, Marien van 't Hoff, Arie Stoutjesdijk, Dirk Quist, Lukas Boogert, onbekend, Teun Lems, Jacob Bouwman Dzn., Adriaan van 't Hoff Jacobzn., Kees van 't Hoff en Piet Stoutjesdijk Jzn. De vijf meisjes voor hen zijn:

Tine van 't Hoff, Geert Bouwman, Anna van Dijke, Janna Bouwman en Jane van der Werf. De zes meisjes op de tweede rij zijn: Jannetje van der Maas, Mina van der Maas, Johanna van der Maas, Bet Quist, Neeltje van de Sande en Jannekee van 't Noordende. Onderste rij van links naar rechts: Sanne Stouten Hdr., Fien van Dijke, Pie Kleinepier, Neeltje Bal, Woutrien Verhoek, Koba van 't Hoff, Martina van der Maas, Jannetje van der Werf, Martina van Almkerk, Koba Bouwman Cdr., Anna Stoutjesdijk, Janna Bouwman, Jane van 't Hoff, Kee van der Maas, Lena van der Maas, Kee Quist en directeur M.J. Boogert. De man links op de foto is Marien van der Have, in de volksmond "Merien van Teun" die daar juist liep.

36. Nog een kiek van "Vooruitgang Zij Ons Streven", doch nu zeven jaar later, in 1933, toen H. Wolzak uit Goes directeur van het koor was. Deze foto is genomen toen het koor een cone ours had bezocht te Wemeldinge. De mannelijke leden op de achtergrond zijn van links naar rechts: Jan Kik uit Nieuwerkerk, Karel Stoutjesdijk, Adriaan van 't Hoff Jacobzn., Piet Rotte, Adriaan Quist, Leen van Dijke Johzn., Bram Roks Mzn., en Koos van der Have Lzn. De zittende heren zijn: Arie Stoutjesdijk, Kees de Bruine Kooszn. en Jan Boogert. De twee meisjes aan weerszijden van directeur Wolzak zijn (links) Jane van 't Hoff Mdr. en Koba Bouwman Cdr. De andere dames zijn van links naar rechts:

Adrie Beije, Jo Rotte, Janna van der Weele, Maria van 't Hoff, Neeltje Bal Pdr., San de Bruine, Jannetje de Bruine, Janna Rotte, Jo van der Weele, Janna Bouwman, Betsie Capelle en Janna Beije.

37. 1917. De prachtige oprijlaan van het helaas verdwenen jachtslot "Het Hof" te Oosterland, in de volksmond "Het Heerenhof" genaamd, dat in 1651 werd gebouwd en dat door de eeuwen heen steeds heeft toebehoord aan de ambachtsheren van Oosterland, Sirjansland en Oostersteijn. Het huis werd tijdens de tweede wereldoorlog verwoest, toen de Engelse luchtmacht er brandbommem op wierp, in de mening dat er Duitse soldaten in huisden, iets wat echter helemaal niet waar is gebleken. Een hevige brand legde toen alles in de as en het slot werd niet herbouwd. Ook de mooie beplantingen gingen door de inundaties van de oorlog en de watersnoodramp verloren. Op de foto staat jachtopziener-huisbewaarder Leendert van der Velde met zijn geweer en zijn twee honden. Hij schoot vermoedelijk op duiven.

38. Nog een keer de oprijlaan van het "Heerenhof", nu echter met een gedeelte van het huis nog zichtbaar. Een van de twee dames (met donkere rok) is vermoedelijk de toenmalige ambachtsvrouwe van Oosterland c.a., baronesse Schimmelpenninck van der aye, douairiere dr. A.W. baron Schimmelpenninck van der aye, die op 18 december 1959 overleed. Zij is de moeder van de huidige ambachtsheer van Oosterland F.A.L.C. baron Schimmelpenninck van der aye te Wassenaar. De dame met het rijwiel is waarschijnlijk mevrouw C. van Vessem-de Kater die een bezoek aan de ambachtsvrouwe heeft gebracht. Rechts op de kaart is nog juist het huis te zien waar de jachtopzieners woonden en waar ook Van der Velde lang heeft gewoond. Men lette op de mooie aanplant van de oprijlaan. Tussen de hoog opgaande iepen staan denneboompjes aangeplant.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek