COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Oosterland in oude ansichten

Oosterland in oude ansichten

Auteur
:   L.A. Capelle
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1928-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosterland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

OOSTERLAND, - Weg naar St Jccstdijk.

49. Een mocie oude foto van de Sint Joostdijk omstreeks 1908. Er staat op de kaart aangegeven "Weg naar S1, Joostdijk", wat er helemaal naast is, want het is de Sint Joostdijk zelf. Dominerend is de man met de kist op z'n rug. Dit is vrachtrijder Marien van der Have die altijd "Merien van Teun" werd genoemd, omdat zijn vader Teun van der Have was. De houten schuur is van hem. In de helft van het lage huis tegen de schuur aan woonde hij zelf en in de andere helft zijn broer, "Daan van Teun", In 1930 is de schuur gesloopt, omdat Jan Krijn Deurloo, na het overlijden van Marien, het spul heeft gekocht en er een meubelzaak annex stoffeerderij heeft laten bouwen. Het stenen gebouwtje rechts was ook van Marien, want daar stond de .vrachtkarre". Later is dit tot woonhuis omgebouwd. De vrouwen op de foto zijn van links naar rechts: Jane (Vaane) van der Have, onbekend, Jane (van der Have) Steenpoorte (achter de kruiwagen), Ko (Lems) van der Have en Kee (Roks) van der Have. Bij de linker groep van links naar rechts: onbekende man en vrouw, verder vermoedelijk Jan van Dijke Wzn. en Teun van der Have Mzn.

~roele uit 6oslerland, Sinl Joosldii~

50. Hier een foto van de Sint Joostdijk, omstreeks 1917, op het andere eind, naar het dorpscentrum toe. De weg is gedeeltelijk nog keibestrating. Het eenzame meisje met het mandje aan haar arm is onbekend. De manufacturenkoopman N.J. Geleijnse uit Nieuwerkerk komt aangereden met zijn pak voor op de fiets en verderop komt metselaar Machiel Capelle met een emmer specie op de schouder aangestapt. Geheel rechts is nog een stukje te zien van het cafe van Kees Vijverberg die men altijd "Kees de Meulenaer" noemde, omdat zijn vader molenaar was geweest. Daarnaast staat het huis waar de verloskundige mejuffrouw P. Heuseveldt woonde. Links staat een boerenwagen van het bedrijf van Teeuw Steenpoorte en achter de bomen, links, staat de christelijke bewaarschool, thans het hervormde verenigingsgebouw. De Sint Joostdijk is een zeer oude straat en werd eertijds, toen men hier nog rooms-katholiek was, genoemd naar de heilige Jodocus, de schutspatroon van Oosterlands parochiekerk.

51. Een foto uit 1906 met het befaamde huisje van Marien Bolle, die feitelijk Marientje van Dijke heette. Het krotje stond tegen de Leugenput aan, een vijver op de kruising Sint Joostdijk-Oud Heilige Weg. Het armzalige woninkje was van alle comfort gespeend. Er was maar een kamertje met een vrij groot raam van vijftien ruitjes en een bedstede erin. De schoorsteen stond tegen het geval aangemetseld en een oude spekton stond onder de overstekende dakgoot, waarin het hemelwater werd opgevangen. Dit was om te drinken als de jeugd er tenminste geen "paardevijgen" in had gegooid, want Marientje was vaak het onderwerp van plagerij door de jeugd bij de Leugenput. Achter het stulpje was een houten w.c. (als ie het tenminste zo noemen wilt) tegen het huisje aangezet en vaak is geprobeerd om Marientje, wanneer hij op de "plee" zat, met hokje en al in de vrij diepe vijver te werken. Het is echter nooit gelukt omdat de palen van de w.c. te diep in de grond stonden. Links op de foto staat het spulletje van Anthonie Arijsse, waar nu Dolf Roks op woont. Het huisje is reeds lang verdwenen en ook de Leugenput is al tal van jaren gedempt.

52. Een sehoolfoto van de openbare lagere school, genomen op 4 juni 1947, met het hoofd van de schooL D. Kosten, aan de linkerkant. De kiek werd genomen tussen de school en de woning van het schoolhoofd. De kinderen zijn, op de bovenste rij, van links naar reehts: Rien van der Weele, Ceel Verhoek, Johannes Dorst Jzn., Joh. de Bruine Janzn., Marien Hage, Tonnie Beije, Daan Bouwman, Jan van der Maas en Bram Bolle Lzn. Het meisje (met bril) naast de meester is Maatje Hage Hdr. Middelste rij meisjes van links naar reehts: Jannie Brouwer, Corrie de Bruine, Koba van 't Hoff, Marie Kwaak, Koba van der Maas, Nel Kwaak, Marina de Bruine, Mientje de Bruine Jdr., Mientje Goudzwaard Kdr., Francien de Bruine Johdr., Maatje Dooge en Jo Stouten. De staande jongens voor deze meisjes zijn (links) Rien Klompe en Joop van der Maas Lzn. De zittende jongens op de voorste rij zijn: Jaap Kristelijn, Jan van der Have, Leen van den Berge, Jan Stouten Janzn., Jacob van 't Hoff, Herman Bolle, Marien Stouten Czn. en Marien Verhoek Azn.

53. Nog een schoolfoto van diezelfde dag uit 1947 van leerlingen van de openbare lagere school, maar nu met S. Istha als onderwijzer, die links op de kaart staat. Bovenste rij van links naar rechts: Jannie Dorst, Suus van Dijke, Mientje Dorst, Marie van Iwaarden, Alie en Alberdien Kodde, Francien Brouwer, Tonnie Ista, Kees Stouten, Piet van der Werf Jaczn., Wans de Bruine en Rinus Kristelijn. Tweede rij van links naar rechts: Willem Bouwman, Huib Stouten Janzn., Henk Boogert, Leen van der Have, Corrie Beije, Marie van der Have, Marie Verschuur, Corrie Koster, Lina Stouten, Marie en Koba Zwager. Derde rij van links naar rechts: Geertje Stouten Johdr., Adrie Dorst, Jannetje Stouten, Mientje Meerman, Marie Hage, Marina de Bruine, Koba de Bruine, Jet de Bruine en Johanna Otte Cdr. Voorste rij zittend: Johanna de Bruine, Mieneke Zwager, Betsie de Rijke, Maatje van der Hulle, Sien Bolle, Maarten Stouten, Adrie de Jonge, Adriaan Bakker en Toon Bolle Lzn.

54. Een mooie foto, uit het begin van deze eeuw, van een aantal meekrapdelvers, werkzaam op de boerderij "Spuijwijk" van de toenmalige burgemeester van Ooster- en Sirjansland, J.C. van der Have. Stuk voor stuk stoere werkers, want het meedelven was bijzonder zwaar werk. Men denke maar aan het spreekwoord "Hij kan eten als een delver". De spaden waren al zeer zwaar om de hele dag mee om te gaan. De staande mannen zijn van links naar rechts: Jacob de Bruine, Kees Tak, Piet Vane, Hein van der Have, Leen van der Have, Maarten Bouwman, Willem van Dijke, Johannes van Dijke, Johannes van 't Hoff, Adriaan van Dijke Wzn., Kees van den Berge en Jaap Hage, Zittend van links naar rechts: Daan van der Have Thzn., Jan van Dijke Wzn., Joh. Hoogerhuis, Teun van der Have Dzn. en Jan Klink. Hoogerhuis en Klink kwamen uit Sirjansland. Hoogerhuis heeft een soort zeisje in de hand. Hiermee maaide hij eerst het loof van de meekrap, eer men het delven kon. Smalend werden meekrapdelvers weI "krotespitters" genoemd.

TUINDORP.OOSTERLAND

55. De twaalf gemeentewoningen, "Tuindorp" genaamd, gebouwd in 1918. Er was toen woningnood in Oosterland en de raad besloot wat woningen te bouwen. Er werd een prijsvraag uitgeschreven onder architecten. Het ging erom wie de geriefelijkste woningen tegen billijke prijs kon ontwerpen. De heer Wesseling uit Zierikzee won de prijs en hij maakte het ontwerp voor de woningen klaar. Hij was behalve architect ook directeur van de ambachtsschool in Zierikzee. Metselaar Lukas Boogert uit Oosterland bouwde met zijn zonen de drie blokken van vier woningen en e. van de Klippe was dagelijks opzichter van de bouw. Hij was een leerling van de heer Wesseling. Na voltooiing waren de woningen spoedig bewoond en het eerste blok, links op de foto, werd de .weduwonblok" genoemd, omdat burgemeester J.e. van der Have die toewees aan vier weduwen, te weten weduwe P. Bouterse, weduwe L. Otte, weduwe H. Stouten en weduwe L. de Vin, Door oorlog en watersnood werden de twee buitenste woonblokken verwoest. Een is er nog over, de middelste, die nog opgeknapt kon worden.

56. Een zomerse foto van de muziekvereniging "Oosterlands Fanfare", genomen op het sportveld "De Saele" aan de Sint Joostdijk. De mann en zijn allen getooid met een witte pet en het prachtige vaandel steekt boven de groep uit. Directeur was toen Marien Dorst, die we rechts onder zien zitten. Voorzitter Jan G. Boot ziet u links onder op de foto. Beiden zijn gedecoreerd wegens vijftig jaar lidmaatschap van het muziekkorps, dat in 1898 is opgericht. Ze ontvingen de zilveren medaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, De staande mann en zijn van links naar rechts: Adriaan Kwaak, Joop van der Maas, Leen van der Maas, Adrie van Dijke, Tonnie Beije, Huib Roks, Daan van der Werf, Jaap Capelle (thans directeur), vaandeldrager Albert Oosterboer, Kees Lems, Willem Kloote, Bert Starn, Marien van den Berge, Adriaan Zwager, Henk Dorst, Kees Kwaak en Eduard van der Haven (met grote bas op schouder). Zittend van links naar rec

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek