Oosthuizen in oude ansichten

Oosthuizen in oude ansichten

Auteur
:   P. Groot
Gemeente
:   Zeevang
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4288-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosthuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. De polder De Westerkoog werd vroeger met windmolens bernalen. Links zien we de watermolen van de "Grote Koog" die stond aan de noordelijke dijk, langs de Korssloot. Tot 1917 was deze als molen in gebruik; in dat jaar werd de door windkracht aangedreven vijzel vervangen door een, in de molen geplaatste, elektrisch aangedreven schroefpornp. Kap en wieken werden verwijderd en het "lijf' afgedekt met een plat (! ) dak. De molenaar woonde ook daarna nog in de "molen". Omstreeks 1957 is het resterende deel afgebroken. De man met de hoed is vermoedelijk de molenaar Teeuwis van Dalen, later opgevolgd door Dirk Groot.

Rechts staat de watermolen van de "Kleine Koog", gelegen aan de Hoornse jaagvaart tussen Oosthuizen en Beets, in 1917 afgebroken en vervangen door een elektrisch aangedreven centrifugaalpomp in een klein - gepleisterd - gebouwtje. De vaart is in 1957 gedempt voor de aanleg van de EIO. De man op de foto is molenaar Jacob Appel.

6. Na het uitstapje naar de molens van De Westerkoog, wandelen we met Liesbeth en Klaas vanuit Schardam naar Etersheim langs de onderzijde van de "Keukendijk". Na het passer en van de Koogbraak (thans beschermd natuurgebied) bereiken we het hier afgebeelde punt. Achter ons is de dijk met daarbuiten De Oosterkoog en Zuiderzee, reehts het vlakke land van De Westerkoog. De man op de driewielerkar is mogelijk Chris Knip - het kan ook een van zijn zoons, Jan of Dirk, zijn - die naar het land gaat in De Oosterkoog. Reehts staat de boerderij van Knip, links een kleinere van Piet Groot. Reehts - buiten beeld - het woonhuis met kruidenierswinkel van Cor de Jong. Een stuk van het erf van De Jong is nog te zien. Op de achtergrond is de Etersheimer kerk zichtbaar.

7. Laten we even stil staan en ons omdraaien: dan zien we de boerderij van Knip van de andere kant. Ret is een typisch Noordhollandse boerderij. De fraaie dakkapel is later verwijderd. Chris Knip poseert hier, samen met zijn echtgenote, bij het hek. Thans woont hier de familie Joor. Rechts een stukje van het hek rondom het erf van Piet Groot. Daar staat thans de bungalow van de weduwe Knip, waar ze met haar be ide zoons woont. Achter de hooimijt is het huis van Cor de long nog even zichtbaar en iets meer naar rechts - op de achtergrond de "zeedijk".

8. Het poststempel op deze ansicht van de kerk en de pastorie te Etersheim is van 1914. De kerk is gebouwd rond 1900, als vervangster voor een ornstreeks 1639 gebouwde kerk. Dominee Rookrnaker "stond" een tijdlang in Etersheim en bewoonde de pastorie. Na hem dorninee PIette. Een van de dorninees was dr. Schipper, die met zijn echtgenote, de schrijfster van kinderboeken Johanna E. Kuijper, tijdens de tweede wereldoorlog veel Joodse landgenoten behulpzaam was. De kerk is thans niet meer als zodanig in gebruik. Kerk en pastorie zijn nu eigendom van de acteur Jan Verkoren en zijn echtgenote, die in de kerk regelmatig culturele manifestaties organiseren.

9. Op deze ansicht uit circa 1923 zien we de school van Etersheim met daaraan vastgebouwd een historisch gebouw: de onderwijzerswoning, het geboortehuis van Dik Trom! Diens geestelijke vader, C. Joh. Kieviet, was omstreeks 1900 onderwijzer aan deze eenmansschool. Vele van zijn boeken ontstonden hier. In de tijd van deze ansicht is "meester" De Vries de onderwijzer.

Van de kinderen herkennen we Dirk Knip (rechts op de voorgrond), Jan Krijgsman (met wollen muts) en een zusje van Liesbeth Drijver (links achter). Thans gaan de Etersheimer kinderen naar de school in Oosthuizen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek