Oosthuizen in oude ansichten

Oosthuizen in oude ansichten

Auteur
:   P. Groot
Gemeente
:   Zeevang
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4288-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosthuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Dit is een opname van de spoorwegwachterswoning nummer 19 aan de lijn Amsterdam-Enkhuizen nabij de overweg Oosthuizen-Oosteinde. Hier woonden, v66r zij verhuisden naar de woning afgebeeld op de vorige ansicht, Klaas de Groot en Anne Breve, die hier samen poseren. De Groot werkte bij de "Spoorwegen" bij het lijnonderhoud; zijn echtgenote was overwegwachtercs. In functie droeg zij over haar kleding een zwarte cape met op het hoofd een rode pet. Het bedieningshuisje rechts van de woning gelegen, is op de kaart niet zichtbaar. De woning be staat thans nog, aIleen zijn de zijmuren en het dak hoger opgetrokken.

16. Het Oosteinde met cafe "Spoorzicht" van "ome Klaas en tante Merei". Bij de gevel staat Jan Reder, die later met Grietje Storm trouwde. Rechts op de voorgrond begint de "Parallelweg" (algeme en Parelweg genoemd), die naar het station leidt. In het huis bij de houten paal woonde Han Graftdijk, die als een buitengewoon goede maaier met de handzeis bekend stond. Thans woont hier zijn zoon Gerrit. Daarnaast zien we de brandstof- en petroleumhandel van Luit Petiet. De handkar, mede door een hond getrokken, staat bij het hek. Verderop links staat het winkelhuis van Sjoukes op de hoek van het Warderpad. Het land rechts is thans volgebouwd met woningen en het slootje is gedempt.

I

17. Het spoorwegstation Oosthuizen. Een stoomtrein uit de richting Amsterdam-Zaandam-Purmerend is hier gearriveerd, kennelijk een goederentrein. Voor spoorwegliefhebbers: de locomotief is de 2940. Stoker, machinist en conducteurs zijn uitgestapt en poseren bij de locomotief en naast de vierwielige stationswagen en de belader, Stationschef Smit staat bij de houten uitbouw, waarbinnen de seinen worden bediend. Het hoogste deel van het stationsgebouw (rechts) is de woning van de chef. De zes mensen rechts zijn passagiers. Op de achtergrond de zogenaamde "wolloods". Geheellinks op de achtergrond is het bedieningshuisje bij spoorwegwachterswoning 19 nog juist zichtbaar. Sinds lang stoppen hier helaas geen treinen meer en is het station als zodanig buiten gebruik. De gebouwen behoren nu bij "Kosters' Kaasindustrie".

Oosthuizen

18. Op deze ansicht zien we de kruideniers- en manufacturenwinkel van Jacob Sjoukes jr. op de hoek van het Oosteinde en het Warderpad. Zoals gebruikelijk in die tijd (rond 1912) werd ook hier petroleum verkocht. Het vat stond in de schuur en de klant werd middels kraan, "maat" en trechter bediend. Sjoukes was jarenlang organist van de Oosthuizer kerk. Het houten huis naast Sjoukes was "in tweeen bewoond", een daarvan door Snijders en zijn echtgenote. Deze mensen spraken elkaar met "U" aan, niet z6 gebruikelijk tussen echtelieden. Het was voor hen echter een uiting van "eerbied voor elkaar". Het stenen huis daarnaast - met daarachter een boerderij - was van Dirk Waterdrinker. Later "boerde" Piet Groot Azn. hier. Daarachter is de school, Rechts, in de verte, cafe Has. Nog even verder is het huis (met dakkapel) van kaashandelaar Willem van Amrners zichtbaar (hoek Oosteinde-Molenpad).

Groeten uit Ooslhuizen

19. Het Warderpad omstreeks 1919, met op de achtergrond het Oosteinde. In het linker huis aan het Oosteinde woonde Klaas Timmerman, bezitter van een, uit 1892 stamm end, roeibootje waarmee hij 's zomers (tot in de jaren dertig) met de buurkinderen op hun vrije woensdag- en zaterdagmiddag ging varen. Hij voer dan naar de wateren van De Zeevang, over Watering, Edammer jaagvaart en Wijzend, to en nog onbeperkt bevaarbaar, met een boot vol klein grut dat - ouder geworden - goede herinneringen bewaart aan hun oude vriend. In "zijn" huis woont reeds lange tijd Willem Kwadijk, jarenlang wethouder. De rij huizen links kwam in 1912 gereed. Het witte huis is de slagerij van Jan Slager, later van Jacob Hottentot en nu woont hier slager Daan Lensink, Op het landje rechts heeft eens circus "Roberti" zijn tent en opgeslagen. Tijdens de voorstelling liet Hans Siegfried, de "sterke man" zich overrijden door de vrachtauto's van Cor Hottentot uit Warder en Jan Bierman uit Oosthuizen. De schooljongens deden het later na, maar dan met fietsen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek