Oosthuizen in oude ansichten

Oosthuizen in oude ansichten

Auteur
:   P. Groot
Gemeente
:   Zeevang
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4288-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oosthuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groeten uit Oosthuizen

25. We gaan eerst even de sluisbrug over en slaan linksaf, richting Edam. Na een eindweegs de Edarnrner jaagweg te hebben gevolgd, keren we om en zien, omstreeks 1920, dit beeld. De echtgenote van Siem Ooms en een van haar dochtertjes (Marie of Miep) staan hier bij bakker Jan Poppes. Poppes droeg altijd een soort medaillon op zijn pet. In de deuropening staat Hiltje Blokker, de echtgenote van Anton Groot. Is de andere - jongere - vrouw soms Marietje Bier, de dochter van de in paardensportkringen bekende pikeur Cees Bier? Rechts staat melkboer Pieter de Groot, aan de zijde van de Edammer jaagvaart. De huizen links zijn thans verdwenen; ze hebben plaats gemaakt voor de EI0.

o

8roet uii Oosihuizen.

26. Terug bij de sluis: we staan nog op de Edamrner jaagweg, nog met paardepad. In het midden de smederij van Kochheim. Geheel rechts - over het water van de jaagvaart - het huis van Kaaskoper, waar later veearts Stapel zou wonen. Hier bonden 's winters de Volendammers de schaatsen af om het links gelegen "Fortuin" op te zoeken. Een hoek van de stalhouderij is nog juist te zien met daarv66r de handkar ("mallejan" genoemd) van timmerrnan-aannemer Willem Bakker. Wat een rust! Hier jaagt thans het autoverkeer van de EI0. Op de achtergrond links, aan de oever van de Hoornse jaagvaart, het zogenoemde "schut", waaronder een toldeur (inundatiedeur van de sluis) lag, bedoeld als defensiemid del. In 1940 en 1944 is deze deur inderdaad gebruikt.

E;roet uit Goslhuizel'j

27. We vervolgen, omstreeks 1900, onze weg vanaf de Edammer jaagweg in de richting van het "schut" en passeren de hier afgebeelde brug. Vervolgens gaan we linksaf en komen via een tweede brug (over de Beemster ringvaart) op de Beemsterdijk. We staan nu op de noordoostelijke hoek van de Beemster en kijken in oostelijke richting. Rechts zien we een pakhuis van kaashandel De Wolff-Peereboom en Schotsman, later gesloopt. Thans staat daar de kapperszaak van Jan Brander. Onder de brug door is nog juist het erf van Kochheim te zien. Op de achtergrond het kaaspakhuis van WiJIem van Ammers, We kijken tegen de achtergevel; de voorgevel staat aan het Molenpad, de huidige Westerkoogstraat. Vaag is links het huis van Andries Smit zichtbaar. De brug is rond 1959 gesloopt, samen met de sluis. Omstreeks hetzelfde jaar is de Hoornse jaagvaart gedernpt. Dit alles ten behoeve van de EI0.

Oosthuizen

28. Deze foto is genomen vanaf de brug die op de vorige ansicht staat afgebeeld, en weI in westelijke riehting. We zien de "Molleboot" van beurtsehipper Mol uit Avenhorn, die de dienst op Purmerend en Amsterdam onderhield. Reehts zien we de Beernsterdijk en links de erven van huizen aan de Dorpsstraat (Dorp). Op de aehtergrond staan kaaspakhuizen van De Wolff-Peereboom en Schotman, later van Eyssen, De kaart dateert van omstreeks 1900. Lopen we verder langs de Beemsterdijk tot iets voorbij deze pakhuizen, dan zien we het beeld dat de ansieht op de omslag ons geeft: de kerk en de hier nog houten - Kerkebrug, in 1912(?) vervangen door een stenen brug. Op de plaats van het witte huis en het huis daarvoor stond tot 1862 het huis van de Heer van Oosthuizen. Let op de twee "eenpersoonshuisjes" links met daarnaast een "boenwalletje".

Oosthuizen

29. We staan, omstreeks 1910, op de sluisbrug en kijken in westelijke richting de Dorpsstraat, kortweg .Dorp", in. Links ,,'t Fortuin", hier nog met veranda, van Cees de Boer. (Thans restaurant Kaan.) Rechts, op de voorgrond, de bakkerij van Nieman (daarna Frans Bruin en nog later "de elektriciteitswinkel" van Hendrik Pasterkamp). Ret volgende huis is de kruidenierswinkel van Maarten Kuijn, waar je voor een cent een grote, ruitvormige, zoute drop ("een zoute van Maarten") kon kopen. Daarnaast de wagenmakerij en smederij van Koolhaas; wagens staan voor de demo Het enigszins naar voren staande huis (met dakkapel) werd bewoond door de weduwe S.W. Bos-Pronk. Omstreeks 1959 heeft de wagenmakerij plaats gemaakt voor de Boerenleenbank, het huis met de dakkapel voor de banketbakkerij van Schuitemaker en de panden van Kuijn en Pasterkamp voor de EIO.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek