Oostkapelle in oude ansichten deel 1

Oostkapelle in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.J. de Broekert
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1871-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostkapelle in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

24. Op deze, in 1929 vanaf de toren genomen foto zien we links onder het hof "Oostkapelle". Dit werd door de gemeente ten behoeve van de realisering van het bestemmingsplan "kom" aangekocht en gesloopt, Duidelijk is de vroonsloot (de vrone) te zien, welke achter de woningen van de Dorpstraat liep en zich voortzette achter de woningen van deze straat ten oosten van de Mo1enweg. Aldaar werd een nieuwe wijk gebouwd, "Vronesteijn" genaamd. Men kon spreken van een soort ringsloot rond de oude dorpskern.

25. Een foto van de muziekvereniging "Crescendo" uit haar beginjaren. Zij werd opgericht in 1898. Op de eerste rij, zittend van links naar rechts: Jan Ge1dof, Corn. Maas, W. Schout, C. Ge1dof, Joh. J. Lebbe, Jan Ge1dof (broer van C. Ge1dof) en Louwrens Maas. Tweede rij: Jan Brand, Joh. Poppe, Gerard Ge1dof, Iz, den Hollander, Jac. Ge1dof, H. den Hollander en Joh. Ludikhuize. Bovenste rij: Lein Roose, Jacob Wondergem, Me1s Coppoolse en Jan Roose. Het vijfenzeventigjarig bestaan werd in oktober 1973 gevierd.

26. Ben opname van de Dorpstraat rond 1900. Links, van voren naar achteren: de openbare lagere school (in 1941 verbouwd tot verenigingsgebouw), het Diaconie-armenhuis, de gereformeerde pastorie, de woning van het gezin Cornelis Brand-Verhoeff (later respectievelijk bewoond door de gezinnen F. Annot-van Schagen en C. Annot-Cijvat) en daarnaast het huis van het gezin Samuel Maliaars-Joosse (later bewoond door Willem de Bruijne, destijds schoenmaker en barbier. Rechts, bij de wagen, staat herbergier-huurkoetsierwinkelier Jan Roose v66r zijn winkel/herberg. Achter de gelagkamer woonde hij met zijn gezin. Rechts vooraan, in het huis met de blinden, woonde Jan Lous met zijn zuster Tannetje Lous. Naast de herberg/winkel, naar achteren, zien we de woning van Jan Jobse en daarnaast die van Jan Dekker. Achter de kinderwagen staat Leintje Zwemer.

27. Op deze foto is men bezig met het oogsten van augurken op het land van H. Brand achter diens slagerij. Op de achtergrond het hoge huis van mejuffrouw Lantsheer. Rechts daarvan woning en werkplaats van D. van den Hoven en daarnaast de slagerij, Van links naar rechts: M. Breel, C. Wondergem (met mand), H. Wondergem, v66r hem J.A. Brand, H. Brand, W. Wondergem, J. Francois, A. Francois, Joh. Geldof, P. de Kam, Joh. Louwerse, M. Verhage, E. Brand, M. Polderman en M. Ludikhuize. Vooraan links: Cath. Brand en L. Brand; in het midden: E. Jasperse, S. Wattel en L. Melse en rechts zittend:

Chr. Verhage en A. Verhoeven.

28. De zangvereniging "Eendracht Maakt Macht" werd opgericht in 1909 en in 1966 opgeheven. De eerste directeur was G. van Schagen, zijn opvolger J. Geldof en daarna (gedurende ruim dertig jaren) A.W. Louws Jzn. Eerst was het een gemengd koor, zoals op de foto te zien is, doch later bestond het koor aileen uit dames. Op deze foto zien we onder anderen: Jacob Koole (lange tijd erelid van E.M.M.), P. Schoe, J. Geldof Jzn., J. Boone, Abr. Boone Azn. (vooraan rechts), A. Lourense en J. Wijkhuijs. Een aardig zoekplaatje om nog meer leden te ontdekken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek