Oostkapelle in oude ansichten deel 2

Oostkapelle in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. de Broekert
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1872-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostkapelle in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

7. Alhoewel deze foto reeds een plaatsje heeft gekregen op bladzijde 6 van het jubileum-boekwerkje, uitgegeven in verband met het vijfentwintigjarig bestaan van de Zeeuwsehe Ringrijders Vereeniging, staat er niet vermeld dat deze foto werd genom en tijdens de ringrijderij die in 1916 te Oostkapelle werd gehouden. De baan was gelegen onder de praehtige hoge bomen aan het begin van de Dorpsstraat bij de Duinweg, ter hoogte van het hof van A de Kam. Links zien we Aart Man in 't Veld (zoon van de pluimveehouder) en naast hem Piet Boone Azn. De ringrijder is G. Kooman. Dan zien we, reehts te beginnen en vervolgens naar aehteren: Willem de Voogd, Kees Wattel, Bartel Coppoolse, Bram Wondergem (die het touw vasthoudt) en Lou Maas (met witte boord om en pet op). Bij de tweede paal staat vraehtrijder Adriaan Boone en bij de ring in de baan herkennen we ringoppasser Willem Sehoe.

8. Op het buiten "Schoonoord" stond tot voor kort een kleine bakkeet achter het koetshuis. Ret gezin van baas Maas woonde des zomers in deze bakkeet, waarvan hier een afbeelding. Links staat Willem van de Woestijne, die eerst tuinman was, vervolgens koetsier en daarna chauffeur en huisknecht, eerst bij jonkvrouw Emma van Citters en later bij jonkvrouw Sophie van Citters. Naast Willem staat, in het deurgat, Catharina Maas-de Jager, vervolgens Jo Geschiere, die vo or de farnilie Van Citters am groente is geweest (men moest kennelijk prei nuttigen) en ten slotte Maatje Geldof Jdr., de laatste dienstbode van de familie Van Citters. Let u op de keurige, witte schorten.

.'

9. We zien hier jonkheer Eduard van Citters, de vader van freule Marianne Sophia en freule Henriette Charlotte van Citters. Hij was gehuwd met baronesse Sara Maria Van Heemstra. Deze foto werd genomen op het buiten "Schoonoord". Willem van de Woestijne zorgde voor de paarden. Elke avond om 9 uur ging hij met zijn kaarslantaarn de stal in om de paarden te verzorgen en daarna ging hij nog de honden uitlaten, want honden en hondjes zijn er altijd op "Schoonoord" geweest. Paard en wagen vormen een prachtig, verzorgd geheel. Wie zou hiermee niet eens een ritje willen maken?

10. Boven: de muziekvereniging "Crescendo", nog zonder uniform, begaf zich ook vaak buiten het dorp om mee te doen aan con coursen. Hier marcheert zij in Goes. U ziet onder anderen: Joh. Wondergem met de grote trom, die wordt gedragen door Willem Vos, Jan Wondergem met de kleine trom, R Lous (vooraan in het midden), W. Back en zoon Krijn Back, A. W. Louws, Abr. Roose, Adr. Rotte, J. Jobse en L. Jobse. Onder: dit is nog een opname van de muziekvereniging "Crescendo", opgericht in 1898, ditmaal marcherend in de Gortstraat te Middelburg. Links vooraan zijn onder anderen waar te nemen: J.J. Lebbe, Lein Roose, achter hem broer Adriaan Roose en tussen hen in Jan Geldof. Let u op de grote hoeden van de dames!

11. Achter de bakkerij van Jakob (Jaap) den Hollander aan de Dorpsstraat is men bezig met het smeren en beleggen van kadetjes voor een of ander feest. Links staat bakker Den Hollander. Hij was gehuwd met Francisca (Siska) Pieternella Elizabeth Cornelia Smith. Het gezin vertrok op 6 augustus 1919 van Oostkapelle naar Bergen op Zoom. In het raam zit zoontje Lourus Johannes (Lo). Voor Lo zit dienstbode Verstraate uit Westkapelle. Verder herkennen we Adriana Geldof-Geldof en bakkersknecht Jan van Zaltbommel. Op de voorgrond de nodige platen met verse kadetten.

12. In dit tweede deel worden ook enkele oude schoolfoto's opgenomen. Dit zijn de leerlingen van de openbare lagere school aan de Dorpsstraat. Van links naar rechts, boven te beginnen, kijken ons aan:

Lou Wondergem, Piet Jobse, Aart Man in 't Veld (zoon van de vroegere pluimveehouder aan de Vroonweg), Kees van Schagen, Johannes Wondergem, Bram Boone, Piet Goozen, Ko de Lange en Jan Janse. Dan de meisjes: Adriana de Kam, Betje Janse, Betje Vos, Cath, Ludikhuize, Mientje Louws, Ploon Jobse en Jacoba Boone. Op de voorste rij: Adriana Vos, Jo Breel, Mina de Visser, Gretha v.d. Helm (woonde op "Ipenoord") en Catharina van de Woestijne. Rechts meester S. Frelier.

13. Leden van de zangvereniging "Eendracht Maakt Macht" (E.M.M.) poseren op 25 juni 1929 op het hof van Arend de Kam. We zien op de achterste rij, van links naar rechts: Jacomina van de Woestijne, Sara Wattel, Jerina Jobse, Willemina Louws, Johanna P. Janse, Suzanna Louws, Anna Roose, Catharina Ludikhuize, Elizabeth Janse en Jozina A. Breel. Op de tweede rij: Abraham Boone, Cornelis Kooman, Jan Roose, Lourens Wondergem, Jan de Voogd, Pieter Provoost, Jacob Sturm, Johannes Wondergem Jaczn. en Pieter de Voogd. Op de derde rij: Jan Wondergem Jaczn., Lourens Jobse Lzn., Catharina den Hollander, Jacoba Boone, Pieternella Wisse, Apolonia Jobse, Krina Geldof, Elizabeth Schoe en Krina de Voogt. Op de vierde rij: Anthonie W. Louws, Jacob Koole Izn., Will em Mesu, dirigent Jan Geldof sr., zijn zoon Jan Geldof jr. en Abraham Roose. Op het gras links Pieter Jobse Lzn. en rechts Pieter Jobse Jzn.

14. In 1913 werd een begin gemaakt met de bouw van de dokterswoning tegenover het gemeentehuis. Op deze foto zien we, van links naar rechts: Jan Fransoo, Krijn Faasse uit Souburg, Jan Lampers, Willem de Voogd en Frans de Voogd. De aannemer was J. Lampers te Oostkapelle. De aannemingssom bedroeg f7981,75, te betalen in vier termijnen. Krachtens raadsbesluit van 16 juli 1913 werd aan bovengenoemde aannemer een bedrag van vijfentwintig gulden uitbetaald voor de "toegedachte tractatie ten behoeve van de onder zijn toezicht gearbeid hebbende werklieden, zijnde de juiste verdeling aan hem overlatende".

15. Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van Jaeomina de Visser Kdr. ging men met z'n allen op de foto. Kent u de meisjes nog allemaal? Op de bovenste rij, van links naar reehts: Ma de Kam, Leu Moens, Elizabeth Maljaars, Kaatje Riemens uit Meliskerke, Jane de Kam, Mie Wijkhuijs en Saar Maljaars. Op de tweede rij: Kaatje de Visser-Maljaars, Cornelia de Visser, Martina Poppe, Ka Maljaars, Kaatje Koene, Ka de Visser Pdr., Miene de Kam en Tannetje Poppe. Op de voorste rij: Pieternella de Kam, Magdalena Peper, Kee de Visser, Jaeomina de Visser Kdr. (de jarige), Lourien Maljaars, Elizabeth Maljaars, Koos Kodde en Maria de Visser.

16. In de mobilisatietijd 0914-1918) werd ook de openbare lagere school aan de Dorpsstraat door de militairen in gebruik genom en. Links, op de ton, zit Lou de Voogd Jzn. en op de zogenoemde Vliegende Hollander poseert Lo den Hollander, zoon van bakker Jaap den Hollander uit de Dorpsstraat. Ook de hond van het gezin Den Hollander moest op de foto!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek