Oostkapelle in oude ansichten deel 2

Oostkapelle in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. de Broekert
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1872-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostkapelle in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

27. Via deze foto zijn we aanwezig bij een raadsvergadering onder voorzitterschap van de toen pas ben oem de burgemeester K. Fabius. De vergadering werd gehouden in de kamer op de bovenverdieping van het gemeentehuis. Van links naar rechts zien we: S. Louwerse, H. Brand, wethouder Z. Maljaars (op 19 juli 1976 werd hij achtennegentig jaar), burgemeester K. Fabius, gemeentebode (tevens gemeenteveldwachter) St. Walraven, wethouder F.e. de Roo, jhr. ILJ. van Adrichem Boogaert, W.N. van Liere (later burgemeester van respectievelijk Vrouwenpolder, Baarland en Oudelande), D. Coppoolse en rechts, aan de perstafel (er waren toen drie verslaggevers voor drie verschillende couranten): P. de Kam Szn., S. den Hollander en J. Geldof. In die tijd was de hoeveelheid raadsstukken veel minder dan tegenwoordig!

28. Met de paarden van "Klein Middenhof' op de foto! Krijn Janse bewoonde dit hof aan de Noordweg, nadat hij zijn vader Antheunis Janse was opgevolgd. Van links naar rechts kijken ons aan:

Elizabeth Janse, Catharina in 't Anker, Elizabeth in 't Anker en de paardeknechten Simon de Visser uit Serooskerke (die inwonend was) en Jacobus Castel. AIle vrouwen breien aan een sajetten kous. In de week droeg men grijze kousen en des zondags zwarte.

29. Even attentie voor de fotograaf! Plaats van handeling is de Duinweg. Van links naar rechts herkennen we: Krijn Back (beter bekend als baas Back, geboren op 10 januari 1859; hij was gehuwd met Adriana Ludikhuize), Jannetje (Janne) Lourense-Francois, Jacomina Mesu-Kasteleijn en Jannetje (Janne) den Hollander-Boogaard.

30. In april 1936 hield de muziekvereniging "Crescendo" een bazar, die door burgemeester Fabius werd geopend. Hier poseren de leden voor de openbare lagere school. Van links naar rechts, van boven te beginnen, kijken ons aan: L. Jobse Lzn., A.W. Louws, H. Lous, Joh. Louisse, Adr. Joziasse, Fr. Dekker, Kr. Back, M. Jakobsen, Abr. Roose, C den Hollander Hzn., J. Sturm, P. Wisse Szn. en J. Moens. Op de tweede rij: militair W. Volmer, C Willeboordse, M. Geldof, Joh. Wondergem, J. Jobse Lzn., J. Wondergem, M. Louisse, M. Bakker, A Back, C Lous, S. Roose, CVader, Joh, Janse, M. Vader, A Roose, J.Dekker, S. Provoost, M. Geldof-Cijvat, J. den Hollander Hzn., A. Lampers, M. Koene, P. Wijkhuijs, M. den Hollander, C Louisse, S. Abrahamse, Joh. Wondergem en C. van de Woestijne. Op de voorste rij: M. Don, Kr. Geldof, C. Geldof, directeur De Graaf uit Middelburg, mevrouw AH. Fabius baronesse Van Heemstra, burgemeester Fabius, A. Rotte, W. Back, J. Bakker, L. Jobse Lzn. jr., F. Moens en A den Hollander. Gehurkt: M. Hundersmarck, W. Rotte, C. Dekker en N. Jobse Ldr,

31. Een aardige opname uit de rnobilisatietijd (1914-1918) van het "voet- en ruitervolk", rnarcherend in de Dorpsstraat. flier is nog de rnooie rij bornen te zien die voor de woningen stond. De rnilitairen waren gelegerd in houten barakken, die op het terrein van W. de Karn aan de Molenweg stonden, tegenover het buiten "Molenwijk", alsrnede in barakken in de duinen. De keuken bevond zich op "Molenwijk".

32. Een duidelijke foto van de bewaarsehool van juffrouw Lena Breel. Reehts staatjuffrouw Detlijn, die "op kamers" woonde bij juffrouw Lantsheer. Van links naar reehts, boven te beginnen: juffrouw Lena, Anna Wondergem, Leintje Antheunisse, Jane Verhage, Johanna Wattel, Elizabeth Spruijt, Elizabeth Vader en juffrouw Detlijn. Op de tweede rij: Jan Melse, Jo Goeman, Adriaan Zwemer, Lou Jobse Lzn., Bram Sanderse, Jaap Sturm en Jan Wondergem. Op de derde rij: Saar Wattel, Pietje de Kam, Mientje van de Woestijne, Leu Meise, Mientje Spruijt, Debora Louwerse, Toos Laurense en Anne Roose. Op de vierde rij: Sanne den Hollander, Miene Lampers, Ma Lampers, Rine Jobse, Elizabeth de Visser, Sanne Louws, Leentje Meise en Stien Sehoe. Op de voorste rij: Jan Mesu, Bram Roose, Kees den Hollander Izn., Stoffel Louwerse, Jan Vader, Adriaan Joziasse en Jaap Spruijt.

33. De familie Koole poseert voor de fotograafvoor de woning op "Molenwijk". Izak Koole (geboren op 14 december 1840) was op het buiten "Molenwijk" tuinbaas. Rechts ziet u baas Izak Koole, in het deurgat zijn vrouw Johanna Koole-Wisse, naast haar Leu Koole en links Jacob Koole, de eerste gemeentewerkman die in dienst van de gemeente Oostkapelle trad,

34. Links: een Ieuk plaatje van ruim vijftig jaar geleden: een moeder met haar dochters en weI, van links naar reehts: Elizabeth Vader, Maatje Vader en hun moeder Maatje Vader-Brand. Het gezin woonde aan de Brouwerijweg 32.

Rechts: na de huiselijke besiommeringen even rusten op de bank. Van links naar reehts: S. AbrahamseWatteI, E. Boone-Wattel, N. Wattel Izdr., Nel den Hollander en haar moeder Cath. den Hollander-de Voogd. Deze foto werd genom en in augustus 1933. Er werd toen nog menig paar sajetten kousen gebreid.

35. Hierboven zien we nog een opname van een rij verenwagens in de Dorpsstraat. In de eerste wagen zitten Sam en Bram de Visser, terwijl links van de wagen Andries de Visser staat en rechts Corn. Annot. Zoals nu de schoolkinderen niet meer op Walcheren blijven, doch in verband met betere en snellere middelen van vervoer het verderop zoeken, zelfs naar het buitenland, was het in vroeger tijden een hele gebeurtenis dat met verenwagens een tocht over Walcheren werd gemaakt. Onderweg werd dan gepleisterd, terwijl dan tevens de paarden werden gevoerd en gedrenkt. In het midden, op de fiets, rijdt verpleegster Pietje Koster.

36. De jarige Catharina (Kaatje) Wattel viert haar verjaardag met vriendinnetjes. Op de aehterste rij, van links naar reehts: Mina Maljaars, Kaatje Buijs (uit Sint Laurens), Dien Jobse, Leintje de Visser en Mina Jobse (uit Aagtekerke). Op de voorste rij: Mientje Wattel, Saar Roose, Jannie Maljaars, Saar Abrahamse, de jarige Kaatje Wattel, Vina Maljaars en Jannetje Wondergem.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek