Oostkapelle in oude ansichten deel 2

Oostkapelle in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. de Broekert
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1872-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostkapelle in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

37. Ook het personeel dat was belast met het schillen van aardappelen ten behoeve van de alhier gelegerde militairen in de periode 1914-1918, moest een keer op de foto. Van links naar reehts zien we: Ma van Sorge-Schoe, Maria de Rijke-den Hollander, Adriana Melse-Zwemer, Martien SehoutPolderman en Jaeomina Mesu-Kasteleijn. Naast de mand met reeds gesehilde piepers zitten Stien MeIse (links) en Rine Sehout.

38. Links: alhoewel de laatste jaren bouwvallig, was het boerderijtje "De kleine Geere" een blikvanger in het landschap. In 1976 werd het huisje met schuurtje afgebroken ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning. Het werd destijds bewoond door Pieter Antheunisse, die na zijn huwelijk daarin is komen wonen, Hij was landarbeider op "Klein Middenhof", eerst bij Anth. Janse en daarna bij diens zoon Krijn Janse. Inwonend bij P. Antheunisse was zijn vader Toon (Anthoni) Antheunisse, die schaap herder was in de duinen van Oostkapelle. Het laatst werd het boerderijtje bewoond door het gezin Jan Wondergem Szn,

Rechts: er bestaan niet zo heel veel toto's van de toren in de stellingen in verband met de restauratie van de jaren 1954-1957. Op deze foto is ook nog de landbouwschuur van Adr. Roose aan de Molenweg te zien, Het woonhuis aan de Dorpsstraat met de schuur aan de Molenweg werd door de gemeente aangekocht. De schuur en de rechter helft van het woonhuis werden afgebroken ten behoeve van een ruimere inrit op de hoek van de Dorpsstraat en de Molenweg.

39. Van de leerlingen van de christelijke school werd in 1931 deze opname gemaakt. Van links naar rechts zien we, van boven te beginnen: C. Wattel, Jac. Cornelisse, W. de Voogd, S. Francke (thans burgemeester van de gemeente Valkenisse), Abr. Maljaars, W. Jobse Jzn., S. Willemse, J. de Voogt, H. Cornelisse en J.C. Wiersinga (zij vertrok na haar pensionering, in januari 1954, naar Zeist). Op de tweede rij: meester A. Schout en de vier meisjes in het midden: W. Pattenier, M. Geldof, L. Pattenier en C. Schoe. Op de derde rij: M. Louwerse, J. Maljaars, C. de Voogd, N. de Voogd Jdr., A. Louwerse, D. Jobse, V. Maljaars, C. Wattel, R. Geertse en S. Geldof. Vooraan: P. Louwerse Szn., I. Wattel, Jac. Jobse (de tegenwoordige commandant van de vrijwillige brandweer), W. Geldof, F. Jobse, C. Spruijt en P. Cornelisse Pzn.

40. Een aardig plaatje van de slagerij van H. Lous aan de Dorpsstraat. Op 7 januari 1946 nam kapper C. Moelijker zijn intrek in het pand en op 29 oktober 1963 verhuisde hij naar zijn nieuwe pand naast de Rabo-bank. a. Moelijker begon zijn kapperszaak in de Waterstraat in 1937. In 1964 werd het pand waarin de slagerij werd uitgeoefend afgebroken ten behoeve van de uitbreiding van hotel-restaurant "Zeelandia". Op de foto herkennen we: links slager H. Lous, voor de koe P. de Rijke en rechts Corn. Wondergem.

41. Omdat de klederdracht meer en meer aan het verdwijnen is, wordt deze foto, genom en in de tuin van "Ipenoord" in de zomer van 1943, opgenomen, als herinnering aan de tijd, waarin ook de jongeren nog in klederdracht waren gestoken. Enkele leerlingen van de openbare lagere school kijken ons aan. Van links naar rechts: E. de Rijke, J. Poppe Jdr., J. Poppe Kzn., Cath. Poppe Kdr., meester Corn. van Winkelen (tijdelijk boventallig onderwijzer), Gillis Poppe Kzn. en P. de Kam Pdr. Let eens op de zilveren broek- en klapstukken bij de jongens.

42. Deze foto is genom en op het hof "Oostkapelle" aan de Waterstraat. Links staat Hermanus Wondergem, dan Comelis Brand, vervolgens Cornelis Won dergem , dan Hubrecht Brand en naast hem zijn zoontje Jan Arend Brand. Ten behoeve van het uitbreidingsplan "Kom" werd ook deze boerderij gesloopt.

43. Deze meisjes moesten natuurlijk met de jarige Coba Boone op de foto, op het paadje bij de laan van "Zeeduin". Van links naar reehts: Jaeomina Mesu (doehter van Jaap Mesu uit Sint Laurens), de twintigjarige Coba Boone, Mientje Geldof, Elizabeth Sehoe, Mientje Louws, Ploon Jobse, Kaatje Ludikhuize en Elizabeth Janse. Ze staan er allemaal vee pront op!

44. De ophaaldienst voor huisvuil was destijds (deze foto werd genom en in februari 1961) nog niet gemoderniseerd. Door de gemeente werd het paard Nellie gehuurd van P. de Kam en met deze wagen werd in de hele gemeente het huisvuil opgehaald. Wanneer het erg waaide, gebeurde het dat papier en dergelijke weer van de wagen op de straat terechtkwam. Ook was het niet prettig om met tegenwind een emmer met as op de wagen uit te storten! Links herkennen we S. Melse en op de wagen I.M. den Hollander.

45. Met z'n allen op de foto achter de woning van Adr. Boone in de Waterstraat. Van links naar rechts, boven te beginnen: Elizabeth Wattel-Wisse, Abr. Wattel, Saar Abrahamse-Wattel met Elizabeth op haar arm, Jan Abrahamse, Adriaan Roose, Adriana Wattel, vrachtrijder Adriaan Boone, Izaak Wattel, C. Brand, Willemien Brand-Wattel met Saar op haar arm en Piet Boone. Op de tweede rij: Anne Roose Adr., Abr. Roose, Jacomina Roose-Wattel met Adriaan op schoot, dan de moeder van bode Adr. Boone Neeltje Boone-Tissink, verder Elizabeth Boone-Wattel, Johanna Wattel-Kooman met Saar op haar schoot en Bram Boone met wagentje. Vooraan in het midden: links Jan Roose en rechts Elizabeth (Betje) Brand.

46. "Groeten uit Oostkapelle" van de jeugd, zittend op de ronde bank bij het huisje van Jacob Koole Izn. aan de Waterstraat. Van links naar rechts, te beginnen met het tweede meisje: Leintje Sturm, Debora Louwerse, Tannetje Louwerse, Jaantje Verhage, Kaatje Willemse, Kaatje Maljaars, Betje Sanderse, Kaatje den Hollander Cdr. en twee onbekende meisjes.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek