Oostkapelle in oude ansichten deel 2

Oostkapelle in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. de Broekert
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1872-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostkapelle in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

47. Boven: met ingang van 1 april 1936 werd K. Fabius, de opvolger van jhr. W.Z. van Teijlingen (14 oktober 1896-1 maart 1936), benoemd tot burgemeester en secretaris van Oostkapelle. Op deze foto uit "Panorama" zien we het moment waarop wethouder Z. Maljaars hem de ambtsketen omhangt. Links staat gemeentebodejgemeenteveldwachter St. Walraven, naast hem mevrouw A.H. Fabius baronesse Van Heemstra, dan burgemeester Fabius, naast hem waarnemend burgemeester Z. Maljaars en rechts oud-burgemeester jhr. W.Z. van Teijlingen.

Onder: bij de ingang van het dorp werd de nieuwe burgemeester begroet door het comite van ontvangst bij monde van L.J.J. Geldof (veearts te Oostkapelle). Er waren die dag ook volksspelen (onder andere het bekende tonnetjesteken). Voorafgegaan door een lange ruiterstoet onder aanvoering van D.F.P. Hoegen trok de nieuwe burgemeester de feestelijk versierde gemeente binnen. Door de plaatselijke zangverenigingen werd een feestcantate ten gehore gebracht.

48. Hier is de ruiterstoet, bestaande uit meer dan honderd ruiters, het gemeentehuis genaderd. Voorop ziet u de kapitein der ruiters, D.F.P. Hoegen. Op 3 april 1936, de dag van de installatie van burgemeester K. Fabius, was de Dorpsstraat versierd met slingers dennegroen, Links ontwaren we de winkel van F.e. de Roo en rechts daarvan het magazijn van F. Annat.

49. Nog een foto van het burgemeesterfeest op 3 april 1936, genomen op het hofvan Krijn Coppoolse aan de Molenweg. links staat mevrouw Fabius en naast haar L.J.J. Geldof, de voorzitter van het feestcornite. Voor hem, met ambtsketen, burgemeester Fabius en reehts van deze dokter C. van der Harst, die tot gemeentegeneesheer werd benoemd per 1 mei 1926, waarbij hij dokter W. Bal, die te Oostkapelle kwam in november 1905, opvolgde. Reehts van dokter Van der Harst laeht wethouder Z. Maljaars ons toe.

50. Een huiselijk tafereeltje uit 1915 in de huiskamer van slager Hubreeht Brand. Van links naar reehts herkennen we: moeder Cath. Brand-Maljaars, Jan Arend Brand, Leuntje Brand, Abraham Brand, vader Hubreeht Brand, Catharina Brand en Elizabeth Brand. Hubreeht Brand was jarenlang lid van de raad van Oostkapelle en wei van 16 januari 1923 tot 1 september 1941. Toen moesten, ingevolge Duitse bepalingen, de werkzaamheden van de raad blijven rusten en de bevoegdheden gingen over op de burgemeester. H. Brand werd geboren op 19 januari 1874 en hij overleed op 11 april 1942.

51. Boven: in het huisje met het balkon woonde lange tijd het gezin van brandstoffenhandelaar Jacob Sturm. Ook dit pandje werd door de gemeente Oostkapelle voor de sloop aangekocht ten behoeve van de ontmanteling van de hervormde kerk en haar toren. Destijds werd een verkeersbord (verplichte rijrichting) aangebracht op het vrijstaande toilet.

Onder: op deze foto zijn de twee stenen leeuwen nog te zien. Helaas werd een van deze koningen der dieren op een zaterdagmiddag in de zomer van 1974 ontvreemd; hij is nimmer teruggevonden. Om eventuele ontvreemding van de overgebleven leeuw tegen te gaan heeft de gemeente deze niet meer laten staan, doch hem elders opgeborgen. Een oproep in het Algemeen Politieblad met daarbij een afbeelding van de leeuw heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd ...

52. Onder schafttijd werd bovenstaande foto gemaakt op de dorsvloer in de schuur van Krijn Coppoolse aan de Molenweg. Van links naar rechts kijken ons aan: Jan Geldof, Gerrit Wattel, Gerrit Spruijt, Krijn Coppoolse, Adri Coppoolse, Jan Coppoolse (de vader van Krijn) en Jan Coppoolse Krzn. Let op de landkommen en de boterhammen op de knie.

53. Even op de foto bij de ijscokar bij het huisje van Jacob Koole in de Waterstraat. Van links naar rechts poseren: Maarten de Rijke, Piet de Rijke, Elizabeth de Rijke-Kodde met op haar arm Catharina de Rijke en ten slotte Elizabeth de Rijke. Het roomijs kostte twee, drie, vijf of tien cent!

-

54. De groentewagen moest ook een keer op de foto. Links zien we Willem de Voogd, die hovenier was op "Molenwijk". Hij was gehuwd met Johanna Broerse. Rechts staat Lein de Voogd. Men ging tweemaal in de week met groente naar Middelburg en viermaal in de week naar Domburg. In Oostkapelle werd niet met groente geleurd.

55. Boven: op 19 juli 1958, op zijn tachtigste verjaardag, werd wethouder Z. Maljaars ridder in de orde van Oranje-Nassau. In een bijeenkomst ten gemeentehuize werd hem de onderscheiding door burgemeester F.G. Sprenger opgespeld. Hier laat de nieuwe ridder de attentie van de gemeente zien, namelijk een grote kist sigaren. Rechts zit wethouder C. Wondergem en links, nog net te zien, raadslid A. Don. Wethouder Z. Maljaars was reeds wethouder en loco-burgemeester in 1936, toen burgemeester K. Fabius werd ge mstalleerd. Hij was sedert 1931 lid van de raad als vertegenwoordiger van de plaatselijke Hervormde Kiesvereeniging. In 1935 werd hij wethouder, welke functie hij tot september 1958 bekleedde.

Onder: bij Koninklijk Besluit van 15 april 1966, nummer 25, ontving wethouder C. Wondergem de eremedaille in goud, verbonden aan de orde van OranjeNassau. Hij was van 1945 tot 1 juli 1966 lid van de gemeenteraad en wethouder van 1953 tot 1 juli 1966. De laatste vergadering van de raad van Oostkapelle werd op 24 juni 1966 in het verenigingsgebouw gehouden in verb and met de opheffing der gemeente per 1 juli 1966. Op maatschappelijk gebied had C. Wondergem mime belangstelling. Van 1946 tot 1 januari 1975 was hij penningmeester van de plaatselijke "Vereeniging Christelijke Wijkverpleging". Ruim veertig jaar is hij als zelfstandig slager alhier werkzaam geweest. In verband met zijn verblijf in het ziekenhuis werd hem de eremedaille door burgemeester F.G. Sprenger daar opgespeld.

56. Hier ontvangt wethouder F.e. de Roo op 30 oktober 1961, op zijn zeventigste verjaardag, uit handen van burgemeester F.G. Sprenger de gouden medaille, verbonden aan de orde van OranjeNassau. Niets vermoedend werd hij voor een bespreking naar het gemeentehuis geroepen en geheel verbouwereerd kreeg hij de onderscheiding opgespeld. Hij was van 1935 tot 1958 lid van de gerneenteraad en van 1935 tot 1946 wethouder. Van 3 juli 1947 tot 22 september 1949 was hij lid van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente en vanaf 22 september 1949 president-kerkvoogd, Voorts was hij geruime tijd bestuurslid van de plaatselijke schietvereniging "Soranus". Hij overleed op 6 mei 1971. (Foto Zeeuwsch Dagblad.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek