Oostkapelle in oude ansichten deel 2

Oostkapelle in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. de Broekert
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1872-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostkapelle in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

57. Deze foto werd gemaakt achter het oude postkantoor aan de Mo1enweg. Zittend van links naar rechts zien we: Johanna Ge1dof, Cornelis Ge1dof (kantoorhouder van de p.t.t.), Adriana Maas en Lourens Ge1dof. Staand: Piet Ge1dof, een onbekende militair en Jacobus Ge1dof Czn., die bij raadsbes1uit van 12 juli 1922 tot ambtenaar van de burgerlijke stand werd benoemd voor het verrichten van alle werkzaamheden, beha1ve het sluiten van huwelijken. Daarvoor werd in deze1fde raadsvergadering Johannes Poppe benoemd.

58. Op de hofstede aan de Mo1enweg (thans huisnummer 8) poseert de familie Coppoo1se met rnilitairen in de mobilisatietijd. De militairen 1aten hun beroep in dienst zien, namelijk dat van kok, k1eermaker en schoen1apper. Van links naar rechts zien we: G. Coppoo1se en echtgenote P. Coppoo1seFrancke en rechts dochter Adriana. Later nam zoon David Coppoo1se het 1andbouwbedrijf over. Hij was lid van de raad van 3 september 1935 tot 1 september 1941, toen ingevo1ge Duitse bepa1ingen de werkzaamheden van de raad moesten b1ijven rusten en de bevoegdheden overgingen op de burgemeester.

59. Voor de woning op het hof "Oostkapelle" aan de Waterstraat werd deze opname gemaakt in verband met de verjaardag van Prina Wondergem. Van links naar rechts, boven te beginnen: Koos Wondergem, Anna Wondergem, Leu Brand, Johanna Wondergem-Riemens, Mie Pattenier, Krina de Voogt en Adriana Wisse (uit Domburg). Op de voorste rij: Antje Wondergem-Schoe, Paulien Wagenaar, de jarige Prina Wondergem, Anna Wondergem, Suzanna Wondergem-Flipse en Neeltje Kleinepier (uit Middelburg). Vooraan zitten Johanna en Izaak Wondergem, kinderen van Suzanna Wondergem-Flipse. In 1945 was Antje Wondergem-Schoe de oudste inwoonster van Oostkapelle (zevenentachtig jaar) en zij werd op 15 maart 1945 aan koningin Wilhelmina voorgesteld.

1<ertenkamp, Guerduin, Gc.stkape!:~

60. Dit is een kaart uit 1905 van huize "Overduin" met het hertenkamp. "Overduin" werd aanvankelijk bewoond door jhr. mr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet die, na bijna een halve eeuw op dit buiten te hebben gewoond, op 1 juli 1888 aldaar overleed. Het buiten bleef echter bewoond door de zoon van de overledene en wei tot 1896, het jaar waarin deze zoon zijn ambt van burgemeester van Oostkapelle neerlegde. Zijn opvolger was jhr. W.Z. van Teijlingen. In 1911 werd "Overduin" verkocht aan dr. B.G.E.W. van Dugteren te Rotterdam. In november 1918 werd mr. J.A. Heijse te Middelburg eigenaar. Deze liet het pand van binnen geheel restaureren.

61. Links: een praatje bij het klompenschuren op de "schuurstraete" achter de woning in de Duinweg. Links herkennen we Marie Dekker en rechts Leintje Coppoolse-den Hollander.

Rechts: nog een buurpraatje in de Duinweg. Links ziet u Leintje Coppoolse-den Hollander, in het midden Adriana de Visser-Dingernanse en rechts Wilhelmina de Voogd-Wouters, met op haar arm zoontje Lou de Voogd.

62. De jarige Adriaan Roose nodigde enkele jongens uit toen hij op 13 juli 1926 tien jaar werd. Hier staan zij op een rij op de Domburgseweg, ter hoogte van boerderij "Groenoord". Van links naar rechts:

Kees den Hollander Hzn., de jarige Adriaan Roose, Kees Wattel (uit Grijpskerke), Piet Boogaard, Jaap Provoost Fzn., Jan Wattel, Cornelis Geldof, Izak Pattenier, Jaap den Hollander Hzn., Jan Lous, Bram Wattel (uit Grijpskerke), Piet Poppe en Kees den Hollander Pzn.

63. Links: poserend voor de woning aan de Dorpsstraat zien we, van links naar rechts: Adriana Wondergem-Wattel, Jacomina Roose-Wattel, Adriaan Roose en dochter Saar Roose.

Rechts: een geslaagde opname van Martina Francke. Zij woonde lange tijd in de Waterstraat, in het huisje dat was overwoekerd met klimop. In de woning was nog een bedstede aanwezig.

64. Boven: nog een plaatjc van een verenwagen. We zien hier, van links naar rechts: de drie meisjes in witte jurkjes Koos en Sanne Provoost en Marie de Lignie, achter hen J acomina de Kam-van de Woestijne en naast hen Adriana de Lignie-Goozen.In de wagen zitten Saar Roose en haar moeder J. Roose-WatteL V66r de wagen zien we links Maatje de Kam en rechts Jaantje de Kam. De foto werd genomen op de Molenweg, ter hoogte van "Molenwijk".

Links: het perceel plaatselijk gemerkt Dorpsstraat A 130, thans Dorpsstraat 16. In het deurgat staan Anne Roose en haar moeder J. Roose-WatteL Links zit Saar Abrahamse Jdr. en rechts Saar Roose Adr. Had men toen ooit kunnen vermoeden dat deze meisjes op een aarden potje zaten met een inhoud van 3 gouden en 179 zilveren munten? In juli 1956 werd het potje met inhoud gevonden tijdens graafwerk ten behoeve van een aansluiting op de waterleiding.

/

65. Een foto van de onderwijzerswoning aan de Dorpsstraat, naast de openbare lagere school. Ervoor staan het hoofd der school S. Frelier, benoemd per 1 juli 1916, diens echtgenote G.G. Frelier-Verbeek en zoon Jean Gijsbert. De school werd in 1944 omgebouwd tot verenigingsgebouw. Nadat de opvolger van S. Frelier, A.c. van Dijke, in 1969 met pensioen was gegaan, werd de onderwijzerswoning niet meer bewoond. Bij besluit van 3 augustus 1976 van de gemeenteraad van Domburg werd besloten dat het verenigingsgebouw zal worden verbouwd tot ontmoetingscentrum, bij welke verbouwing dan tevens de onderwijzerswoning zal worden betrokken.

66. De "opvarenden" van de boot rechts op de foto, brievenbesteller J.B. Goeman, A.J. de Broekert en, nog net te zien, A. Everaars (beiden werkzaam ter gemeentesecretarie), worden door de politiemannen H. de Kok en St. Walraven opgeschreven omdat zij niet in het bezit zijn van een vaarvergunning. Deze foto is genomen ter hoogte van het "Slachthuisstraatje". Het water stond ongeveer ter hoogte van de woning van St. Walraven, zodat het gemeentehuis nog net droog stond. Ook de hervormde kerk en de toren stonden niet in het water: de aardappelen werden naast de kerk opgeslagen, omdat men dacht dat ze daar droog lagen. Doch bij de hoge vloed van 19 januari 1945 kwamen de piepers ook in het zoute water te liggen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek