Oostkapelle in oude ansichten deel 2

Oostkapelle in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.J. de Broekert
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1872-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostkapelle in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

67. Een oude foto van Geert Geldof en diens vrouw Adriana Geldof-Geldof. Hij was vrachtrijder op Middelburg. Tijdens een rit naar Middelburg verongelukte hij op 8 december 1910. Er werd in verband met dit ongeluk een gedicht opgenomen in de Middelburgsche Courant van 10 december 1910. Een gedeelte ervan volgt hier:

Langs onzen Noorder straatweg, Bewoog zich dag aan dag, Ook Oostkapelle's bode.

Wie die hem nimmer zag?

Het witte paard, zijn makker, Voor 't voertuig zwaar belaan, Daar onze vriend zijn klanten

Niet gaarne heen deed gaan. Zeer klein was hij begonnen, Doch groot was thans zijn zaak, Wijl hij ook zeer berekend

En flink was voor zijn taak!

En plotsling als versteenen Deed ons de droeve maar, Dat voor dit jeugdig leven

Nu reeds het eind was daar!

Omsluierd is dit sterven, Dit droevig ongeval, Waarvan men 't recht gebeuren WeI nimmer weten zaL

Westhove bij Domburg

68. Dit is een weinig bekende afbeelding van kasteel "Westhove", omdat tevens de achterzijde van het kasteel en het bruggetje aan de achterkant over de vijver zichtbaar zijn, welk bruggetje toegang geeft tot het achterterrein. In juli 1976 werd door een tweetal studenten van de Technische Hogeschool Delft een bouwhistorisch onderzoek verricht. Ook werden opgravingen gedaan, waarbij bij het grondonderzoek aan de achterzijde een muur werd blootgelegd, die waarschijnlijk deel heeft uitgemaakt van een ridderzaal en die later bij een restauratie weer is vervallen. In 1976 is de firma Poelman & Zn bv te Ritthem begonnen met het opknappen van het kasteel ten behoeve van het verblijf van kinderen van "Kinderzorg" gedurende de zomermaanden en voorts voor "bleekneusjes" uit Middelburg en Vlissingen.

69. Op deze pagina en de volgende drie zijn toto's opgenomen als een herinnering aan de inundatieperiode. Deze toto's, die nimmer werden gepubliceerd, werden genomen door Maarten C. Don.

Boven: ter hoogte van rijwielhandel S. Wisse kwamen de geallieerde vaarauto's weer even op het droge. Echter, op het eind van de Dorpsstraat bij de Duinweg reden ze weer het water in.

Rechts boven: de wijkverpleegster, zuster Van der Kooij, bezocht per paard de zieken.

Rechts onder: hier staan de woningen van J. Louws en A.W. Louws aan de Domburgseweg diep in het water. Ook werden de woningen door granaatscherven getroffen.

70. Links boven: hier zien we Joh. Louisse en echtgenote E. LouisseKleinepier op een vlot voor hun woning aan de Domburgseweg.

Rechts boven: de afvaart van de boot bij het begin van de Dorpsstraat, boven de hofwei van H. de Kam. Op de achtergrond zien we de huizen aan de Duinweg.

Links onder: een kijkje vanaf de boot-passagiers-wagen op de Noordweg. V ziet wel dat er hier ook veel water stond,

71. Boven: het was bij guur weer weI erg koud aan boord. Hier vaart de boot onder Oostkapelle op de wijde waterviakte. Vaak bevond men zich "op de woelige baren".

Rechts boven: de aaniegsteiger aan de Noordweg ter hoogte van de Rijnsburgseweg. De wagen is weer volgeladen met passagiers die naar het dorp worden vervoerd.

Rechts onder: in die dagen was Pieter Westerbeke (Pier Wes), de kapitein van de "veerboot" op Middelburg, een bekende persoonlijkheid in ons dorp.

72. Links boven: minister Gerbrandy bracht per dukw een bezoek aan Walcheren. Van links naar rechts zien we: jhr, mr. A.F.C. de Casembroot, minister Gerbrandy en burgemeester K. Fabius. Bij de dukw is P.J. Hillebrand in gesprek met de minister.

Rechts boven: hier is koningin Wilhelmina in gesprek met twee door het water getroffen landbouwers, namelijk P. en J.M. Wijkhuijs, op het trottoir voor het gemeentehuis, op 15 maart 1945. Links luistert burgemeester K. Fabius mee.

Links onder: op deze foto de wagen met vluchtelingen uit het verwoeste Westkapelle, op weg naar Oostkapelle.

73. Op deze foto is goed te zien hoe diep de paarden in het water moesten lopeno Joos Dekker Jzn. is nog om een voer bieten geweest.

74. Op de laatste bladzijde van deze uitgave drukken we nog enkele zogenoemde kabinetfoto's af. Deze kostten destijds een gulden voor twaalf stuks. Het waren fotobladen van dik karton met versierde omslag en koperen slot. De f'oto's, opgeplakt op karton, konden ter bestemder plaatse worden ingeschoven. Zij werden gemaakt door het Photographisch Atelier "De Doelen" van Corns Henning, Markt G. 14 te Middelburg.

Links: de gemeentegeneesheer dr. J.ll Zilver Rupe. Hij was arts te Oostkapelle van 1 juli 1891 tot november 1905. Hij overleed te 's-Gravenhage in 1915.

In het midden: de tweeling Jacobus en Jan Jobse,

Rechts: Adriana Geldof Gdr. met haar spoormandje op de foto.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek