Oostknollendam in oude ansichten

Oostknollendam in oude ansichten

Auteur
:   I.P. Kuijper
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1030-3
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostknollendam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

door

LP. Kuijper

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXX

W~OEN

OEKJE

rSBNlO: 90 288 10307 rSBN13: 978 90 28810303

© 1980 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2008 Reproductie van de oorspronkelijke druk uit 1980

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

Evenals Wormer is ook het tot deze gemeente behorende Oostknollendam zeer oud en ook hier is men er niet zeker van hoe oud Knollendam precies kan zijn. Wel is bekend dat Oostknollendam in de "grijze oudheid" met het tot Westzaanen, later tot de gemeente Wormerveer (thans Zaanstad) behorende Westknollendam aan het einde van de Zaan één geheel vormde en door een dam, de Noorderdam genoemd, aan elkaar gehecht was.

In 1374 gaf landsheer Jan van Chatillon vrijheid om in deze dam een sluis te leggen en in 1560 werd ten oosten daarvan nog een sluis gelegd. De eerstgenoemde sluis is na verloop van enige tijd en de laatste omstreeks 1630 gesloopt, niettegenstaande "grooten tegenstand van den kant der opgezetenen". Van beide sluizen zowel als van de gehele dam zijn echter geen restanten meer aanwezig. Wij lezen in "De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver" (tweede helft achttiende eeuw) over "Oost-knollendam": De Oostzijde van Knollendam is wel zeer aangenaam gelegen; doch zij vertoont geene blijk van rijkdom hoegenaamd, niettegenstaande men de bewooners derzelve, waarlijk rijk mag noemen, want zij zijn stil arbeidzaam, met hunnen staat volkomen te vrede, en wèldenkend.

De toenmalige arbeid van de Oostknollendammers bestond uit visserij en kaasmakerij, terwijl de melkerij werd uitgeoefend voorzover dat nodig was ter verzorging van de dorpelingen zelf. Maar ook hier heeft de tijd niet stilgestaan en zijn langzamerhand diverse

mensen gaan werken bij bedrijven in de omgeving, al oefenen ook nu nog velen het boerenbedrijf uit (voornamelijk veehouderij).

Het doet ons genoegen de lezers hierna een serie deels nog nooit gepubliceerde beelden te kunnen tonen, ansichten en/of foto's uit het verleden, waarop ook Knollendammers in hun jeugdjaren voorkomen; Knollendammers die voor een deel reeds ouders of grootouders zijn of ... zijn heengegaan.

We beginnen echter met twee beelden uit de Schaalsmeer, een eveneens tot de gemeente Wormer behorende en in 1634 drooggelegde polder, waarvan we de toegang naar de enkele bewoners naast de Knollendammer begraafplaats zien, voor we het dorp aan de zuidzijde binnenkomen. Overigens worden de "Schaalsmeerders" geacht Oostknollendammers te zijn.

Veel dank zijn we verschuldigd aan het Waterlands Streekmuseum te Purmerend (waarin onder meer het gemeentearchief van Wormer is ondergebracht) voor de onmisbare medewerking. Dank vooral aan de heer Martin Bus te Oostknollendam, die beschikt over een prachtige verzameling op groot formaat gereproduceerde oude en nieuwe opnamen en die ons bovendien met vele persoonsnamen "op weg" hielp. Voorts dank aan de heer W. Volger en aan oud-raadslid J. Houtman, wiens bemiddeling ons aan een aantal oude ansichten hielp.

1. De boerderij in de Schaalsmeer, waarin in de jaren twintig het gezin van C. Prins woonde.

2. Tot 1914 stond in de Schaalsmeer de "Dondermolen", ook vanuit Wormer een prachtig decor vormend voor het noordelijke plassengebied. Voor de jeugd van toen klonk het ietwat onheilspellend als moeder zei: "Slecht weer op komst, de onweersmolen maalt." De personen achter het hek zijn het echtpaar Frikkee.

3. C. (Kees) Frikkee, Knollendammer in hart en nieren en steeds vol grappen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek