COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Oostvoorne in oude ansichten deel 2

Oostvoorne in oude ansichten deel 2

Auteur
:   L. van der Knaap
Gemeente
:   Westvoorne
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0385-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostvoorne in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Tijdens de storm van 30 september 1911 werden veel bomen geveld, ook deze iep moest het ontgelden. Veel dorpsbewoners, groot en klein, waren op het dorp om de schade op te nemen. De fotograaf had dan ook figuranten genoeg die meeliepen van boom tot boom. Links staat Leen van der Blom en in de massa bevinden zich vele bekenden, te veel om op te noemen. Men ziet nog een stukje van de slagerij en dan het kleine hoekhuis was de bakkerij en snoepwinkel van Dirk van Reek. In 1917, het huis lag juist vol takkebossen, brandde het af, nu is er de winkel "Het Hoekie" gevestigd. Het hoge huis was pension ,,'t Hart" en het witte huisje zagen we reeds op een voorgaande foto, bij het varken.

20. Het monument op het dorpsplein, geschonken door de bewoners aan burgemeester N.J.C.S.H. Lette bij zijn vijfentwintigjarig arnbtsjubileum in 1912. Deze foto werd gemaakt ter ere van de heer A.J. v.d, Blink die zojuist was aangesteld als hulpagent van politie. Hij werd door zijn vele functies wijd en zijd bekend. Hij was gemeentewerkman en -bode, doodgraver, begrafenisbedienaar, hulpagent, afslager en in zijn vrije tijd kelner bij zijn vrouw in de zaak, die een lunchroom met vergunning dreef. Links staat A.J. v.d. Blink (Ai van Bas) en rechts agent Noordhoek. Van het monument verdwenen al spoedig de lantarens en in 1926 verdween het hele monument naar het Waalt je. De woning op de achtergrond brandde in 1923 af.

21. Het dorpsplein met de muziektent die zo rond 1918 werd gebouwd en in 1926 vergroot. Na de Tweede Wereldoorlog werd de muziektent afgebroken, het toenemend verkeer maakte muziekgenot daar onmogelijk. Thans, door veranderde omstandigheden, wensen vele mensen de muziektent daar weer terug, als echt thuis horend op een plein.

22. Jaap v.d. Blink met zijn achternicht Betsie de Man. Samen op de foto ter ere van hun gelijktijdige verjaardag. Zestig jaar geleden gaf hij reeds het beeld van wat later de nozems genoemd zouden worden. Hij bewoonde een gedeelte van het huis, zijn broers het andere deel. Gelukkig beschikten velen over een bijnaam, het zou anders onmogelijk zijn geweest al die mensen met dezelfde naam uit elkaar te houden. Als Jaap de Vijfkop was hij beter bekend dan met zijn ware naam. Met zijn broers sprak hij niet en een kachel had voor hem geen zin; was het koud dan stapte hij bij z'n broers binnen, warmde zich en ging zonder boe of ba te zeggen weer weg. Als een ander er wat van zei was zijn wederwoord: "waer dur twee dur eige kenne werme ken de derde ut oek".

23. Maas Vermeulen, die eerst koddebeier, later barbier en daarna ook nog klokluider was, beschikte over een rijke fantasie en de scheerwinkel stond om de uitzonderlijke verhalen bekend. Niet voor niets zei men, als iets vreemd klonk: "zeker bij Maas gehoord". Het is hem zelfs overkomen dat hij zijn eigen verhaal geloofde en wel het volgende. Aan een vroege klant, het was nog te vroeg om over het weer te praten, vroeg hij: "hei joow der al van gehoord dat de Gaaiestee vannacht ofgebrand is". "Nee ik hep dur nog niks over gehoord". De vroege klant vertelde het echter verder en al gauw kwamen er voorbij aan wie hij vroeg: "waar motte jullie naer toe? "; ze zeiden: "naer de Gaaiestee want die is ofgebrand". Hij pakt de fiets en rijdt naar de Polderseweg en daar stond de Gaaiestee nog overeind. Tegen de bewoner zei hij: ,,'k docht dat je ofgebrand was, wie vertelt nou zulke praatjes, ik vind het een rotstreek om ie dat end voor niks te late fietse".

24. Een gedeelte van de Voorweg, nu Burgemeester Letteweg. met de erepoort ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig burgemeesterschap. Links de manufactuurwinkel van Kors Kraaienbrink, nu Klokijs en de woning van Noordijk, thans garage De Leeuw. Rechts de woning van G. Sturm, dan de winkel van Kommer Meerman, waarvan zijn zoon een elektriciteitswinkel heeft gemaakt. Nog ziet men een stukje van de oude woningen; op die plaats is thans de slagerij van de heer Rood gevestigd. In en bij die oude huizen is heel wat afgesjouwd. Via een lange ladder werd de ketel met brij op de schoorsteen gezet en later door agent Vlietstra er afgehaald. Reeds de andere dag was er een spotvers op gemaakt waar Vlietstra niet blij mee was.

25. Een kijkje op de hoek Stationsweg-Achterweg, nu Mildenburglaan. Veel is daar veranderd, de woning links werd circa 1880 gebouwd voor C. v.d. Hoek, diens vrouw vond het te ver van het dorp en zij verlieten de woning. Na nog door enkele families te zijn bewoond werd het rond 1927 afgebroken en werd op die plaats de bakkerij van M. Langendoen gebouwd. Het andere huis werd in 1903 gebouwd voor loodgieter C. v.d. Sijde. Later vestigde G. Bruning zich daar met de kleermakerij waar maar een schrale boterham in was te verdienen. Om aan te geven dat het geen vetpot was, ging van zijn vrouw het gezegde uit: "Gerrit moet jij nog jus, nee? Ik ook niet, dan giet ik het maar bij de bloemen". Drie van de vijf kinderen op de foto zijn gasten, het meisje met mand en kleinste jongen naast haar zijn kinderen van v.d, Sijde.

26. Wij blijven nog even in de Achterweg wat nu de v.d. Meerweg heet. Ongeveer halfweg gingen, voor het merendeel bewoners van de Achterweg, op de foto. Het is omstreeks 1912 en zondag. De klompen zijn vrijwel allemaal geschuurd en de bewoners maakten een praatje met elkaar; de juist passerende fotograaf had zodoende geen moeite om een plaatje te maken. Van links naar rechts zien we: Johan Willmes, Jan Moerman, Lens-Maart Meerman-Laai, Matje Bruning-Snoei, voor deze vrouwen staan Jaap Bruning en zijn zusje, dan Anna Willmes, Armemie Willmes, Aaltje Willmes, Krijn Torreman, Piet Heindijk (Lobbes), Piet .de Snayer, mevrouw Willmes, Anna Moerman en Henderik Torreman.

27. Het Nieuwe Plein, nu "Donselaar", werd in vroeger jaren ook wel ,,'t Park" genoemd. De tram reed er door en in de zomer stopte de tram om reizigers in of uit te laten stappen. Op de foto ziet men de tram, het is al weer tien jaar geleden dat men het nog in werkelijkheid kon zien. Waar eens de rails lagen, loopt nu de straat midden door ,,'t Park".

28. Bijna zestig jaar geleden kon men het zich, aan het nieuwe Plein, nu "Donselaer", nog veroorloven om zo te poseren voor de fotograaf. De vier trotse bezitters van een nieuwe fiets, met de beruchte bandrem uitgerust, zijn van links naar rechts: 1 en 3 de gebroeders Henk en Sander Langendoen (van Leen van Aard uit de Helhoek), nummer 2 is Abram Kruik (Bram van Bouwe) en 4 is Cor Schipper van de Hevering. De foto laat ons een gedeelte van de eerste daar gebouwde villa's zien: "Parkzicht" op de hoek.genoemd naar het groene hek en huize "Donselaer" links ervan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek