Oostzaan in oude ansichten deel 1

Oostzaan in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. de Boer
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3974-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostzaan in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Oostzaan is een van de oudste bewoningskernen in de Zaanstreek. Het bestond al in de middeleeuwcn en rnaakte dee] uit van het baljuwschap Kcnnemerland. Vanuit Beverwijk als hoofdplaats werd het bestuurd in naam van de graven van Holland.

In J 456 gaf Philips van Bourgondie, de opvolger in rechte van de graven van Holland, aan deze streken de belofte, dat zij nooit geheel of gedeeltelijk verkocht zouden mogen wordendoorhem enzijn opvolgers.

Na het verdrijven van de Spanjaarden waren de Staten van Holland die opvolgers en werd financieel beheer gevoerd door de Rekenkamer der Domeinen (nog altijd 's Grafelij kheids Rekenkamer genaamd.)

In 1722 wensten de Staten van Holland toch tot verkoop van de .Jieerlijke" rechten over te gaan en de kans was groot, dat een rijk Amsterdams koopman die rechten zou kopen, waardoor "de ambachtsheerlijkheid Oostzanen"

zijn relatieve zelfstandigheid zou kwijtraken. Het verzet hiertcgen had in z overre succes, dat men in de gelcgenheid werd gesteld zelf die rechten te kopen. Voor f 100. 000, -~ werd Oostzaan in J 729 baas in eigen h uis. N aast wat landbouw en veel veeteelt (altijd al een hoofdmiddel van bestaan geweest) heeft ook een groot aantal blekerijen (meer dan honderd) en een aantal stijfselmakerijen en traankokerijen bijgedragen tot de welvaart en natuurlijk de molenindustrie. Ook zijn vanuit Oostzaan walvisvaarders uitgereed en is graanhandeJ bedreven. Naast het eigenlijke Oostzaan behoorden ook Oostzaandam en Haaldersbroek tot de ambachtsheerlijkheid. Daar was de grote concentratie van molenindustrie: de dochter, inde middeleeuwen geboren, was de moeder over het hoofd gegroeid.

In 1806 viel ook deze ambachtsheerlijkheid uiteen en ontstonden de gemeenten Oostzaan en Oostzaandam, welke

laatste in 1813 met de gemeente Westzaandarn werd samengevoegd. Een in hoofdzaak agrarische gemcente bleef over.

In 1921 werd de Oostzaner Overtoom en (IJ)polder VIII aan Amsterdam toegevoegd. Op I augustus 1966 ver100r Oostzaan opnieuw een deel van haar gebied aan Amsterdam. Of dit voor de bewoners een verbetering is geweest, zou u henzelf kunnen vragen. Bij de samenstelling van dit boekje is uitgegaan van de toe stand van voor 1921 om het organisch verband niet te verbreken. Op de omslag zijn afgebeeld de drie Oostzaner watermolens; gezien vanaf de Wateringbrug in de richting van de Noorder IJ- en Zeedijk. Links de Dromer, dan de Slaper enals derde de Waker.

De Dromer werd gebouwd in 1871 en gesloopt in 1914. De Siaper werd gebouwd in 1651, verbrandde in 1878, werd in 1879 herbouwd, verbrandde in 1904 opnieuw,

werd in 1905 herbouwd en in 1914 gesloopt.

De Waker werdgebouwd in 1631, in 1914 gesloopt, overgebracht naar Grave en in gebruikgenomen als meelmolen.

De Waker was een vijzelmolen; de beide andere werkten met schepraderen.

De vlucht van de molens (de lengte van de roeden) bedroeg 26 meter. De middellijn van de vijzel was 2.05 meter en van de schepraderen 6.10 meter. De breedte van de schoepen bedroeg 0.54 meter.

In het boerenschuitje zit een van de molenaars, Jacob Prins, K erkstraat 6.

De foto is genomen voor 1903. Rechts is thans jachtwerf "De Hippert".

1. Schipper Derlagen en machinist Gijs Kuiper op een van de boten van de Onderlinge Schroefstoombootmaatschappij Oostzaan, die van 1884 af, gedurende veertig jaren een geregelde dienst onderhield tussen de Overtoom en de Prins Hendrikkade in Amsterdam. In 1886 waren twee boten in de vaart van respectievelijk tien en zestien pk. Van I april tot I oktober verzorgden ze dagelijks twaalf reizen en gedurende de rest van het jaar tien reizen, Een enkele reis derde klas kostte7Y2 cent, een retour 12Y2 cent, of wei een stoter, Het hoogste dividend dat werd uitgekeerd bedroeg48 procent.

2. Afrit vande Oostzanerdijk metde brugoverde dijksloot, Op de brug staat P. Kuiper Cz., met zijn stoomfiets. Maximumsnelheid 15 K.M. per uur voor rijwielen. Motorrijtuigen 20 K.M. peruur staat er op de borden. Rechts is nu cafe "de Harmonie".

qroeten uit Oostzaan,

3. Gezicht op de Overtoom, met een oudere brug dan de voorgaande. Rechts ziet u het brandspuithuisje met arrestantenlokaal, in 1912/ 13 gebouwd.

'Water snood 1916 - Overstroomd Oostzaan

(hel aandrijven van wrakhout).

4. De gevolgen van de beruchte watersnood, begonnen op 16 januari 1916. Het hout was afkomstig van de houthandel Aaltje Veen. Ook deze foto is vlak bij de Overtoom genomen. Rechts is thans gebouw "De Harmonie". Het vooruitstekende huis is de voormalige kapperswinkel van Koning. Gelukkig staat op het bard: "HET CAFE IS OPEN", en cafes bezat Oostzaan vroeger vele.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek