Oostzaan in oude ansichten deel 4

Oostzaan in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. de Boer
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3481-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostzaan in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Op de plaats waar zich nu Kerkstraat 248, 250 en 250a bevinden, stand eerder deze waning, bewoond door Klaas Brat Pzn., stijfselfabrikant. Dat was omstreeks 1870. Het was een voornaam koopmanshuis, waarin zich geschilderd behang beyond, voorstellende onder andere de stijfselfabriek d'Ruijter. De achtergevel was zo mogelijk nog voornamer dan de voorgevel. Het huisnummer was toen B 12. In juni 1959 werd het huis gesloopt.

10. De meeste toto's van de molen "Het Wapen van Oostzaan" zijn genomen van west naar oost. Bij uitzondering geeft deze foto een beeld in tegenovergestelde riehting. De datum is niet bekend, maar ligt in elk geval tussen 1913, toen de gasfabriek gestieht werd, en 1920, toen de molen gesloopt werd. Het poortje op de voorgrond, met de vierkante palen, geeft toegang tot de woning van de familie Brat. (Zie daarvoor nummer 9.)

Veerpad

OOSTZAAI

- --:,. -

11. Of schoon in deel 1 (nummer 10), deel 2 (nummers 22, 23 en 24) en deel 3 (nummers 14 en 16) afbeeldingen van de molen "Het Wapen van Oostzaan" werden opgenomen, was geen van aile van z6 dichtbij genomen en daardoor z6 duidelijk als deze. Vandaar dat ik vind dat er aile aanleiding is er een plaatsje voor in te ruimen. In 1920 werd de molen gesloopt. De bijbehorende schuur ging dezelfde weg in 1979.

12. De gemeentelijke gasfabriek werd op 27 januari 1913 in bedrijf gesteld. Geheel links was de kolenbergplaats. Daarnaast het stookhuis, de woning van de directeur en de gashouder. Veel voorspoed heeft het bedrijf niet gekend. Eerst de Eerste Wereldoorlog met een rantsoenering van steenkolen, in 1916 de watersnood en vervolgens een toenemende aantasting van de ijzeren buizen door veenzuren. Het kostte veel rnoeite en aanhoudend pompen om de gastoevoer wat op peil te houden. Toen ten slotte de gashouder lek werd, was de ramp compleet. Het gemeentebestuur van Zaandam nam door middel van haar fabriek de gaslevering over. Op 6 september 1931 werd het fabriceren van eigen gas gestaakt. In 1968 werd de fabriek ges1oopt. Thans staat op deze plaats het garagebedrijf van Welgraven.

13. Op 17 mei 1928 rnaakte Willern Boon deze foto van de Weerpadsloot. Links de woning van J. Onrust, gerneenteontvanger en secretaris-penningmeester van de polder Oostzaan. Thans wordt dit huis bewoond door P. .Zonneveld. Dan het huis van Piet Kuiper, eertijds concierge van het gemeentehuis. Naast de voordeur staat de kastanjeboom die op 28 oktober 1978 werd overgebracht naar "De Kolk" in het Zuideinde. De woning werd in 1926 gebouwd en in 1978 gesloopt om toegang te verschaffen tot "De Dors" en de "molenstraten". Het volgende huis was van de familie Boon. Het telefoonnet was nog bovengronds. De sloot werd in 1963 gedernpt.

14. Het meest opvallende op deze foto zijn de kruitmagazijnen bij de Wateringbrug. Ze stonden op het gebied van Zaandam. In de hongerwinter zijn ze volledig gesloopt. De schuit is de houtschuit van Alb. Nieuwenhuizen. De paal geeft waarschijnlijk de grens aan tussen Oostzaan en Zaandam, want die liep (en loopt nog) midden door de Watering.

,

15. De woning met de bakkerij van bakker Onrust op de grens van het Zuideinde en de Kerkbuurt, recht tegenover de Kerkstraat, werd in 1979 gesloopt. Links staat meester Gerrit Langedijk, onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de Kerkbuurtschool. Hij was er elf jaar aan verbonden, van 1903 tot 1914, en gaf toen de pijp aan Maarten, dat wi! zeggen hij vertrok met de noorderzon. Als de lange pijp brak - en daar was niet zo heel veel voor nodig - liet hij een van de schooljongens voor anderhalve cent in de winkel van Albert Heijn, aan de overkant, een nieuwe halen. Achter het hek, in herndsmouwen, Maarten Onrust, de bakker. Dan zijn zoon Piet. Naast Piet de vrouw van Maarten, Sientje Langenberg, geboren op 29 december 1876 en overleden op 15 november 1979. Ten slotte Jan Hopman, de tuinder. De paal diende voor het dragen van een petroleum-straatlantaarn, toen niet of niet meer in gebruik. De foto is genomen tussen 1903 en 15 juli 1909.

16. Het antwoord op de vraag: wanneer ? is hier heel gemakkelijk, namelijk februari/rnaart 1916, tijdens de watersnood. Voor het hulppost- en telegraafkantoor staat de kantoorhouder Hendrik Pauw, in gezelschap van Jan de Boer, die op weinig foto's van de watersnood in de Kerkbuurt ontbreekt. In het lege huis daarnaast woonde Jan Onrust Aldzn., de gloedstoker. De gloedoven stond achter de woning en heeft nag jarenlang dienst gedaan am gloed te maken van zaagsel, voornamelijk va or stoven in de kerken. In de jol zit Dirk Mager.

17. De waning op de hoek van het Kerkplein, toentertijd genummerd wijk B 131, is jarenlang cafe geweest. Tussen juli 1927 en juli 1928 werd het bewoond door Meindert Schouten en zijn vrouw Grietje Dekker. Op de foto staan verder Lamberta Done en Henk Klaassen, de kappersbediende. Nu de gemeenteraad tot de aankoop heeft besloten, is het lot van het huis wel bezegeld.

18. Duidelijk na de restauratie in 1938, want toen werd de begroeiing met klimop van de kerk verwijderd, maar oak niet veel jaren daarna, werd deze foto van de omgeving van de kerk genom en. Inmiddels is het huis achter de wegwijzer van de ANWB in 1979 gesloopt. Voorts besloot de gemeenteraad am het huis het dichtst bij de kerk, heel vroeger "De Hollandsche Tuin" geheten, aan te kopen. Op den duur zal oak dat dus wei gaan verdwijnen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek