Oostzaan in oude ansichten deel 4

Oostzaan in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. de Boer
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3481-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostzaan in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Na en door de demping van de wegsloot in 1921, is de voorgrond van dit deel van het dorp er niet aantrekkelijker op geworden. De foto heeft dan ook meer de bedoeling u het op de voorgaande afbeelding (nummer 21) in aanbouw zijnde huis van dokter De Boer te tonen na de voltooiing. Daarnaast het woon- en winkelhuis van Gcrrit Meijn, handelend in ijzerwaren en huishoudelijke artikelen.

30. In deel 1, nummer 31, kom teen afbeelding voor van een deel van hetzelfde huis, waarvan de overlevering wil dat Klaas Compaen er gewoond zou hebben. Deze foto geeft het gehele huis weer. Het was een zogenaamd driehoekshuis, daterend van 1708. Het telde drie schoorstenen. Het is duidelijk uit een mime beurs gezet. De bedsteden waren betegeld, evenals de kelder. Er bevond zich een grate stal bij en een dito hooischuur. 's Zorners waren de vloeren van de vertrekken belegd met biezen matten. De foto dateert waarschijnlijk van 1908.

31. Tussen de tekeningen in de collectie Veendorp bevindt zich deze van Oostzaan (in zwart krijt), gemaakt door Willem B. Tholen (1860-1931). Zo luidt het bijschrijft van de afbeelding van de scheepshellingvan Muus de Boer in "De Typhoon" van 7 februari 1969.

Ilitgave Van Wijk & Smit - Oostzaan Oostzaan - Noordeinde

32. Tussen de jaren 1903 en 1907 moet deze foto van het Noordeinde zijn gernaakt, In de verte de brug over de Klaas Wannensloot, ook wei de Pieter Dillesloot genoernd, zogezegd de brug bij "de Slimme" of wel het cafe "De Hoop". Links de woning van Dirk Taams, voormalig dijkgraaf van de polder Oostzaan.

1Jltgav(' Van "Wijk «: Smit - Oostznnn 00 tzaan - Uric prong

33. Deze foto van de driesprong Noordeinde, Heul, Haal is weI zo'n vijfenzeventig jaar geleden genomen. Het rneisje geheel rechts hceft de kous, zo te zien, bijna klaar. De verlaging in de berm werd benut am ernmers en vaatwerk in de sloot te boenen.

34. Zo te zien moet dit Haal 139 zijn, maar dan wei v66r de algehele vernieuwing. De brug naar het huis is opgehaald. De melkbussen staan aan de weg. Deze foto is genomen vanuit een ballon, die later is geland op een weiland achter "de Slimme", zo ongeveer in 1934 of 1935. Wie weet de juiste datum?

35. Het stationskoffiehuis tijdens de watersnood van 1916, met de bewoners Mel Kater, zijn vrouw en de beide dochters, Klara en Trijntje. Het cafe verbrandde op 11 maart 1969 en werd niet herbouwd.

36. Deze foto, kennelijk op een "rustdag" genomen, geeft een beeld van de Stationsstraat, het spoorpad. Van de lantaarnpaal naar de boom is een draad gespannen. In het midden van de draad hangt iets waaruit valt op te maken dat men bezig is met ringsteken op de fiets, Misschien was het wei koninginnedag, zo omstreeks 1926. Bij de boom staat Arie Kater. De twee jongens in overhemd en met bretels zijn Jacob en Klaas de Lange. Cor de Lange zit letterlijk met zijn handen in zijn haar op het hek. Naast hem onderscheiden we Jaap de Dood, Piet Rep, Cor Rep en als laatste Arie Schaap. Op de fiets zit Dirk Taams.

37. Tijdens de restauratie van de hervorrnde kerk, in 1938, was het mogelijk om vanaf de steiger deze foto van de torenspits te maken. In de verte zien we de gashouders van de gasfabriek van Zaandam. Links de muziektent van "Concordia". Het pyramidevorrnige dak is van de telefooncentrale. Op gelijke hoogte zien we de opstallen van de gemeentewerf, met het gebouwtje dat aangewezen was als barak voor lijders aan besmettelijke ziekten. Vervolgens de eerste woningen van de woningbouwvereniging "Oostzaanse Volkshuisvesting", in 1920/1921 gebouwd en deel uitmakend van de Jb. CorneIiszstraat. Ze zijn gesloopt in 1974 met aIle schuren en hokken die er in de loop van de jaren waren verrezen. En dan helemaal in de hoek de woning van het hoofd van de Kerkbuurtschool, thans het hulppostkantoor. Ten slotte, aan de rand van het beeld, de voorrnalige stijfselfabriek van Latenstein, met schoorsteen. (Zie nummer 29 van deel 1.)

38. Gemeentelijk gezien behoort deze foto tot het territoir van Landsmeer, maar het sluisje tussen de polder Oostzaan en het hoogheemraadschap Waterland is voor de Oostzaanse watersporters van voldoende belang om voor deze foto een plaatsje in te ruimen, Zij dateert van 1901, dus van voor de bouw van het stenen sluisje en we zien nog het oude huis. De personen die erop staan zijn: Antje Wals-Vos, Anna Westerveld en Cor Wals. In de schuit staat Cor Wals, de zoon van de sluiswachter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek