Oostzaan in oude ansichten deel 4

Oostzaan in oude ansichten deel 4

Auteur
:   J. de Boer
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3481-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oostzaan in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Op een terrein aan het toenmalige Weerpad, zo te zien aehter de boerderij van de gebroeders De Dood, poseerden in 1926, mogelijk een jaar eerder of later, de leden van de herengymnastiekvereniging "Uitspanning Door Inspanning" (UDI) voor de fotograaf. Op de bovenste rij, van links naar rechts, treffen we aan: meester Henk Koelemij, onderwijzer te Zaandam (directeur), Cor de Dood, Jacob de Dood, Henk Klaassen, Henk Lukken, Arie Avondrood, Bertus Lukken, Albert Lust en Jan de Boer Kzn. Tweede rij: Manie Hagenaar, Klaas de Dood, Piet Abbring, Klaas Rep en Cor Derlagen. Derde rij:

Henk Wals, Willem Lust, Jacob Porsius, Klaas Taams, Jan Posch, Klaas Onrust, Gerrit Meijn, Klaas de Boer, Maarten Hulst en Piet Gans. Onderste rij: Jan Lust, Herman Abbring, Jan Wals, Wim Tijssen, Jan Rep, Piet Servaas, Piet Gans (later hoofd van de Noorderschool) en Dirk Tijssen.

60. Met in de verte het bescheiden torentje op de voorgevel van de gereformeerde kerk, liet de dames- en meisjesafdeling van de gymnastiekvereniging DEV ("Door Eendracht Verbonden") zich vereeuwigen. Te rekenen vanaf het vaandel zien we: Griet Derlagen, Coba Bruin, Lies Hille, Immy de Dood, Dien Schijtemaker Gdr., Annie Derlagen, Trien Taams, Dien Schuitemaker Jbdr., Riek Hesselingen en Jans Schuitemaker. Tweede rij: Griet Mittelberg, Jean Tijssen, Guurtje de Boer, Grietje Onrust (in donkere jurk), Trien Taams, Immy Onrust en Guurtje Rep Hdr. Derde rij, vanaf het vaandel: Betje de Dood, Marritje de Dood, Alie van der Hulst, Trijntje Onrust, Lies Onrust HdL, Trien van Kleef, Maartje Lust Gdr., Maartje Wals, Grietje Meijn, Alie Voet, Annie Dane, Rika Tijssen, Alie Porsius, Jo de Boer en Cor Betlem. Vierde rij: een onbekende,Immy Havik, een onbekende, Grietje Onrust, Jo Dane, Mina Meijn, Annie de Boer, Hitte Schuijn, Grietje Sopjes, IJtje Voet, Marie Taams, Jans Onrust, Immetje de Haas, Marritje de Dood, Suze Hottentot, Lies Meijer, Betje Garis, Reinouwje Lukken, Guurtje de Dood en Lena Hagenaar. Liggend: een oribekende, Dik Tijssen en Nelie Schaft.

61. De plaatselijke afdeling van de padvinderij, waarvan aileen meisjes lid waren, vierde omstreeks 28 mei 1946 haar eenjarig bestaan met een verblijf in "Us Blau Hiem" in Appelscha. Daaraan namen deel, op de bovenste rij, van links naar rechts: Nel Jongh Visscher, Guda de Boer, Mientje van der Bent, mevrouw A. Prins-Visser, de beheerder van het verblijf, Bep Hottentot, Nelie Wals, Rie van Maanen, Engeltje de Dood, een hulp van de beheerder, Annie Mooij, Tonnie Dral en mevrouw G.J. Thorbecketen Dijk. Tweede rij: Gerie Klaassen, Gre de Boer, Nel Dekker, Dientje Wan sink (witte japon), Annie Dral, Lopke Buijs, een hulp van de beheerder en Jannie Siebens. Derde rij: Gre de Boer (lachend), Immy de Boer, Gre Buijs, Thea de Boer (half te zien), Marlen Breebaart, Jopie Beerling, Sientje Onrust, Coba Wals, Marietje Dijkstra en Mieke de Jong. Vierde rij: Ada Wals, Bep de Boer, Maartje Meijn, Nelie de Boer, Lineke de Vries, Gerda Brouwer, Thea de Boer, Rie Mulder en Guus Dil. Liggend: Corrie Dekker, Eefje Schaft en Henny van Maasdam.

62. Toen de gasvoorziening door Zaandam werd overgenomen, moest er een persleiding worden aangelegd naar de voormalige fabriek in Oostzaan. Dat gebeurde in 1931. De man met de pet, waarop GGZ staat, is Dirk Spaarman. Hij woonde in de voormalige directeurswoning. Naast hem, met hoed op, de uitvoerder van de firma MABEe te Utrecht. De lasser was een Duitser en de meeste grondwerkers woonden in Zaandam.

63. Op deze v66r 1916 gemaakte foto van de kuiperij van Willem van Truijen in de Kerkbuurt staan de volgende personen: Cees Hottentot, de latere kolenboer, Nars (Bernardus) Klaassen, Klaas Klaassen en Van Truijen. In het bedrijf vervaardigde men meestal houten vaatjes, met tenen hoepels, voor het verpakken van stijfsel. Op de achtergrond de kuiperij, die in de zogenaamde boomgaard stond (de bongerd). Vandaar de naam van de kleuterschool aan de Keijzerstraat: "Op de Bongerd". Het verdwijnen van de stijfselfabrieken in Oostzaan betekende tevens het einde van de kuiperij. Van Truijen ging toen in de eierhandel. (Zie ook nummer 69.)

64. Een korte werkonderbreking was nodig am dit groepje op de gevoelige pia at vast te leggen. Het gebeurde op de Kerkstraat, voor nummer 262, waar straatmaker Adam Klapmuts, in zijn functie van gemeentewerkman, een stuk straat moest herbestraten, daarin bijgestaan door Siern Leguit. Het is niet duidelijk of de andere drie ook bij dat werk betrokken waren, waarschijnlijk is het echter niet. Het zijn Albert Tijmes, Jaap Huisman en Piet Sopjes, Leguit woonde met zijn gezin in het linker huis. De ijzeren stangen behoorden bij de ophaalbrug over de slo ot, die later gedempt werd voor de aanleg van de Burgemeester Swartstraat. Op het verkeersbord staat onder meer dat motorrijtuigen niet harder mogen rijden dan tien kilometer per uur. Mogelijk gold dat aileen voor de brug. De foto werd genornen op 9 september 1935.

65. Crisistijd, volop. Vele honderden Oostzaners werkloos, afwisselend "stempelen" of werken. Soms dicht bij huis, maar ook ver weg, in de Wieringermeer. Waarschijnlijk in 1936 werd deze fota genamen. Op de bovenste rij: Jan de Boer, Jacob Stuiver, Jan Schaap, Jacob Lust, Gerrit Preeker, Willem Koger en Aart Vonk. Onder hen: RI. Zoutendijk, Gerrit Wiersma, Klaas Schuitemaker, Theodorus Adriani Visch Rappard en Hermanus Meijer.

66. Hier zien we Gerrit Hottentot bij het voltooide produkt van zijn handen. Een schuitje met een roer, de riemen liggen erin. Hottentot woonde in het Noordeinde.

67. Het grate aantal pluimveehouders dat eertijds hun bedrijf uitoefenden Jeidde tot de handel in en het conserveren van kippe- en eendeeieren, Daarvan kan G. Lukken n.v. stellig als de grootste worden beschouwd. Jacob Bierdrager is bezig eieren te scheppen uit een van de kalkputten. Staande Klaas Plooijer en Jan en Klaas de Boer bukken zich om cen kist met eieren te verplaatsen. Piet Meijn zal een aantal kisten wegrijden, nadat de beide directeuren, J. Heijn en G. Lukken, hun goedkeurende blik erover hebben laten gaan,

68. Ook de groenteboer en de tuinder vervoerden hun waar per schuit. Met op de achtergrond het huis van Albert long in de Kathoek, treffen we aan: op de schuit Siem de Boer en Piet Rep en verder Immie Havik, Piet Havik en zijn echtgenote Jannetje Ilff en Jan Rep. De foto werd in 1927 genomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek