Ootmarsum in oude ansichten

Ootmarsum in oude ansichten

Auteur
:   B.G.J. Morshuis
Gemeente
:   Denekamp
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4726-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ootmarsum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"In Oatmossche blif alles bie 't oale." Bovenstaande opmerking wordt wel eens gehoord en er zit ook een kern van waarheid in. Het is inderdaad zo dat Ootmarsum hecht aan het verleden en veel van het oude bewaart en koestert. Dat is onder andere te merken aan het uiterlijk van met name het stadsdeel binnen de wallen, maar ook aan de vele oude gebruiken die in stand worden gehouden. Toch moet men erkennen dat ook Ootmarsum niet ontkomen is aan veranderingen en vernieuwingen, Een variant op bovenstaande opmerking zou dan ook beter op zijn plaats zijn en wel:

"In Oatmossche blif vol bie 't oale." Veranderingen dus in de loop der tijd, maar nergens op zo'n ingrijpende wijze dat het wezen van de stad werd aangetast,

Ootmarsum heeft gelukkig nog het oude centrum, het hart van de stad en de in 1985 uitgevoerde herinrichting heeft de binnenstad er aIleen nog maar mooier op gemaakt.

Natuurlijk wordt er wel eens op die smalle straatjes en steegjes gemopperd, maar zou iemand ze willen missen?

Dat plan van straten, steegjes en pleintjes dateert al van de Be eeuw en is sindsdien nauwelijks veranderd. En dan de gebouwen langs die straten. Kijkend en lezend in dit boekje zult u zien dat er inderdaad

veel van die oude gebouwen zijn verdwenen. Maar wat wel bleef is die grillige rooilijn, waardoor het lijkt alsof de huizen, de een nog nieuwsgieriger dan de ander "voor elkander heenkijken", zoals Harm Boom het in 1846 beschreef. Waar vindt men deze situatie nog?

In vele dorpen en steden werden historische panden afgebroken, omdat ze plaats moesten maken voor moderne woningen, winkels en warenhuizen. In tal van plaatsen moesten straten worden verbreed ten behoeve van het drukke verkeer en verdwenen zelfs eeuwenoude stadskernen om parkeermogelijkheden te scheppen. Kunt u zich Ootmarsum zo voorstellen? En toch is er genoeg veranderd om dat in een boekje als dit vast te leggen, Tal van ansichten en oude foto's bewijzen dat. Maar om op de eerder gebruikte uitdrukking terug te komen, kunnen we gelukkig nog zeggen: "In Oatmossche blif vol bie 't oale."

Ik heb gaarne aan het verzoek voldaan om medewerking aan dit boekje te willen verlenen, Veel inwoners ben ik dank verschuldigd, omdat ze mij behulpzaam waren met fotomateriaal en herinneringen. Samen met eigen archiefmateriaal kon dit boekje op deze wijze tot stand komen.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier.

Ben Morshuis

Groete uit Ootmarsum.

Panorama.

1. Vanaf De Kuiperberg. Het bouwland op deze foto uit 1925 is nu een groot weiland. Er was in die tijd meer struikgewas en bornengroei, Toch is het gezicht op Ootmarsum nauwelijks veranderd; het is nog even fraai. Het huisje met de rokende schoorsteen was van J. Jansen, "Groot-Jan" of "KloompnJan". Nu staat daar de woning van mevrouw A.M. Roeloffzen. Voor de hervormde kerk (rechter toren) is tussen de bomen de in 1911 gebouwde villa Vredeoord van notaris Kleinschmit te zien, Nu is dat hotel Jolanda.

2. Almelosestraat. Een foto uit het begin van de jaren dertig. De nog tamelijk smalle Almelosestraat met links een hoek van cafe/winkel J. Weustink, nu hotel Vos. Verderop de dubbele woning van de families Velthuis (aannemers). Daarachter met rieten dak de dubbele woning die door architect Mulder gebouwd werd en in de loop der jaren onder anderen werd bewoond door, links, de doktoren Wortelboer, Durville en nu Wolsky, en rechts Van Wezel, Textor en nu Grimberg. Het pand midden op de foto was ooit een winkel van Bank en later van Heupink, "Huize Manna". Het werd in 1987 afgebroken en H. Silderhuis bouwde er een nieuwe woning. Rechts is de kazerne nog zichtbaar.

3. Zuivelfabriek. Aan het begin van de Grotestraat, links achter de bomen en het hek stond de in 1894 gebouwde Zuivelfabriek , ,Tubantia". Aan het eind van het hek reed de melkboer het terrein op, laadde af en kwam dan op de Almelosestraat weer uit. Directeur was G. Oisterwijk, die in de Marktstraat woonde, waar nu bakker Wientjes woont. Als zaterdags het loon uitbetaald moest worden, deed mevrouw Oisterwijk dat in een tas. Die tas gaf ze aan haar hond en die stapte als volleerd geldloper met de tas in de bek door Ootmarsum naar de fabriek. Op de plaats van de fabriek woont nu B. Geerdink, die in 1927 hielp met de bouw van de latere zuivelfabriek Nooit Gedacht. Verderop woonde eerst timmerman Waamink en nu Ossenvoort. Dan Westwal en J. Hulshof; nu apotheek. Rechts woonde rijksontvanger Snoeying; nu Tenniglo.

Schitdstraot,

4. Schiltstraat. Elders in dit boekje staan foto's van afzonderlijke panden in deze straat. Hier een totaaloverzicht met van rechts naar links: pand Kemperink "Kresters-Merie" (nu Wim Stroot); tabakswinkel Van Benthem (nu B. Bloemen); tuin Reuwer (nu NMS-kantoor); woning J .B. Reuwer (nu P. Wilms); dokter Meijboom (nu H. Haarhuis) en cafe Luttikhuis (nu vleugel stadhuis). De toren op het stadhuis heeft nog een wijzerplaat. We zien onder anderen op deze foto rechts G. Brons, Marie van Benthem in de deuropening van de tabakswinkel, A. Heupink met hoed en postbode Van Benthem.

5. De rooms-katholieke kerk. Rond het jaar 1970, toen de rooms-katholieke kerk grondig werd gerestaureerd, werd er een comite opgericht dat zich inzette voor de herbouw van een toren v66r de kerk, zoals die er tot het jaar 1839 stond. In dat jaar werd die machtige toren afgebroken wegens vermeende bouwvalligheid. AIle pogingen waren echter tevergeefs: er kwam weer een houten toren op de kerk. Ootmarsum zal waarschijnlijk nooit meer de kerk in haar oorspronkelijke staat terugzien. Of ... ? De achtergrond rechts is danig veranderd, maar de gevellinks naast het gebouw is er nu nog. Vroeger een kolenschuur van Pikkemaat, nu een atelier.

6. Dud interieur. Velen zullen met enige weemoed terug denken aan het interieur van de rooms-katholieke kerk, zoals het er "in miene tied oetzag". Hier een weI zeer oude afbeelding. Uit de tijd van toen: de preekstoel op de oude plaats; een lange communiebank; het hoofdaltaar; twee grote beelden op het priesterkoor; fraaie banken. Het meest opvallend is echter de verlichting: links en rechts zijn petroleumlampen te zien, De foto is van voor 1918; toen kreeg Ootmarsum elektriciteit. Het kan ook zijn dat de kerk eerder "stroom" had. Een verzoek daartoe werd namelijk in 1914 gericht tot de directie (Alfred Bendien) van de Twentse Damastfabriek; in die fabriek had men in 1910 al elektriciteit.

7. Markt. Een prachtplaatje van de Markt, het centrum van Ootmarsum. Vergeleken met de huidige situatie is slechts een pand uit het begin van deze eeuw hetzelfde gebleven: het stadhuis. Rechts, met niendeur, het pand Snijders; met uithangbord zien we het pand Essink; dan cafe Luttikhuis; het stadhuis; een doorkijkje naar de kerk; de winkel Borghorst-Maria, later Olde Daalhuis; het witte huis van Kleinschmit, later Johannink en de familie Smit. Helemaal Iinks een soort vitrine aan het pand Schulten, later Tijhuis en nu Vosmer.

8. Kerkplein. Het Kerkplein, zeals sIechts weinigen het zich zullen herinneren, maar dat in schoonheid zeker kan wedijveren met de huidige situatie. Het meest opvallend is het ontbreken van het muurtje van kinderkopjes, dat sedert 1936-1937 het gazon omzoomt. Het vroegere kerkhof (begraafplaats) liep glooiend af naar de straat. Van links naar rechts zijn te zien: een hoek van het pand Borghorst-Maria (nu Guldene Crone), het Gasthuis en de winkel van Buijvoets (nu rooms-katholieke pastorie), de woning van Veldboer, de winkel van Polman en uiterst rechts de huidige bibliotheek. Van het sierlijke reclamezuiltje werd kennelijk weinig gebruik gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek