Ootmarsum in oude ansichten

Ootmarsum in oude ansichten

Auteur
:   B.G.J. Morshuis
Gemeente
:   Denekamp
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4726-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ootmarsum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Marktstraat Ootmarsum

9. Marktstraat. Het was een Bondshotel, maar tevens een cafe. Er waren een restaurant, een garage, een stalling (voor paarden) en Diet te vergeten "een lommeri jke tuin" . A. C. Beukers had zijn gasten in hotel De la Poste heel wat te bieden, volgens het uithangbord. Naast dit hotel had Muurling en later Beld een winkel en even verderop ontving A. Kip zijn gasten in hotel Tubantia. Een nijvere straat, die Marktstraat, waar in het pand rechts vooraan Oisterwijk, directeur van zuivelfabriek Tubantia, woonde en nu bakker Antoon Wientjes. Daarnaast bakker Brandehof. Rechtsachter de uitstekende gevel van cafe De Poort en daarvoor staat een klok reclame te maken voor Th. Budde.

~ Twe ntsche Damast-Linnen-en Katoentabrie k

10. 't Febriek. In 1813 begon S. Bendien in Ootmarsum een spinnerij en weverij onder de naam S. Bendien en Zonen. Na enkele uitbreidingen, overnames en het overplaatsen van kantoor en spinnerij naar Almelo, werd in 1892 de N.V. Twentsche Damast-, Linnen- en Katoenfabriek voorheen S. Bendien en Zonen opgericht met vestigingen in Almelo en Ootmarsum. Directeuren van de fabriek in Ootmarsum: A. Bendien (1906-1916), A. van Wezel (1917-1924), J.B. Reuwer (1930-1949), K. Haal (1949-1971), G. Kobes (1971-1980) enJ. Koenen (1980-heden). Aan het begin van deze eeuw zag ,,'t Febriek", zoals het werd genoemd, er zo uit. Midden de Laagsestraat; op de voorgrond de Denekamperstraat.

11. Muziekconcours. "In vol ornaat", waarbij slechts een pet de muzikant van de gewone burger onderseheidde. Zo trok de Harmonie Caeeilia in 1934 naar een eoneours in Zevenaar. In het orkest speelden toen, bovenste rij, van links naar reehts: Jan Seherphof, Piet Kleinschmit, Gerard de Winder, Jans Hesselink, Lud Urban, Frans v.d. Hout, Antoon Wilbers en Gerard Hesselink. Midden: Johan Steinmeijer, Johan Heerink, Leendert Slots, Hendrik Geerdink, Jan Beuwer, Gerard Weiserink, Gerard Snijders en Herman Wilbers. Derde rij: Gerard Wilbers, Herman van Zuilekom, Theo Latenstein (dirigent), J.A.J.A. Joosten (notaris) ere-voorzitter, Bernard v.d. Hout, Hendrik Morsink en Toon v.d. Hout. Vooraan: Theo Wilbers en Marinus Heesink.

12. Vloggeln. Een uniek paasgebruik in Nederland en Diet weg te denken uit de reeks van oude gebruiken in Ootmarsum. Een gebruik waar jong en oud aan deelneemt. Men haakt in achter de acht Paoskeerls en zo ontstaat een lange keten die zich als een slinger door de smalle en bredere straten voortbeweegt. Onder het lopen worden de paasliederen "Allelujah den blijden toon" en "Christus is opgestanden" gezongen. Onderweg loopt men om de stiepels van de niendeur, zoals bier bij het ambachtshuis aan de Kloosterstraat. Dit pand staat nu aan de Keerweer en doet dienst als kantoor van het Samenwerkingsverband Twente. Let op de hoofdbedekking van vrouwen en kinderen.

13. Keerweer. Je kon niet verder; de straat liep dood op de stadswal en stadsgracht. Je moest terug. Keerweer werd de naam van de straat die hier op de Oostwal uitkomt. Rechts woont nog steeds de familie Scholten, zij het in een nieuwe woning. Op de voorgrond de toegang naar de Cellenkamp, de gemeenschappelijke stadswei. Menig "stadschen" liet hier zijn koe grazen en bracht een keer per jaar de huur hiervoor naar Veneklaas. Nu is dit het begin van de Radboudstraat. Rechtsachter het kloosterl bejaardenoord Maria ad Fontes, in 1938 gebouwd.

Bergput in

14. Bergplein. Toen het Bergplein nog geen plein was, maar een verbinding tussen Ganzenmarkt en Bergstraat. Hier woonden toen onder anderen Van Benthem ("Kaantn-Snieder") en Wientjes ("De Giel"). Nadat deze woningen waren afgebroken kon pas van een plein worden gesproken. De Bergput stond vroeger centraal voor hen die water wilden halen of het laatste nieuws wilden horen. Deze put was een van de stadsputten die er in Ootmarsum binnen de wallen stonden. Plein en omliggende huizen werden op 30 januari 1945 ernstig beschadigd, toen hier drie bommen vielen. Volgens onderzoekingen is de naam afgeleid van Berghvrede en ligt hier de oorsprong van Ootmarsum.

15. De Kuiperberg. Het P1T -vakantieoord op de Kuiperberg is voor de meeste "beklimmers" van dit hoogste punt van Ootmarsum een echte blikvanger. Op de bovenste van deze dubbelfoto is te zien dat het niet altijd zo is geweest: op de heuvel stond nog niets en aan de voet ervan eerst het pension Tichelwerk. In 1930 bouwde Hagedoorn (Almelo) de villa op de heuvel en maakte van het pension een limonadefabriek (onderste foto). Hagedoorn vertrok enige tijd later weer naar Almelo. In 1943 kocht de P1T de villa en sindsdien doet deze dienst als vakantieoord. De limonadefabriek was een poos woonhuis en werd later afgebroken.

16. Meisjesschool. Nog tijdens het bestaan van de openbare lagere school aan de Oostwal werd in 1926 deze meisjesschool gebouwd aan de Putstraat, op initiatiefvan de Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort. Deze zusters vormden ook lange tijd leiding en personeel van deze latere St. Jozefschool. Op school gingen de meisjes van het intemaat (ernaast) en die uit de stad en buurtschappen. In 1971 werd de nieuwe Jozefschool gebouwd aan de Profietstraat. In dit gebouw (foto) vonden toen kleuterschool 't Sjalotje en peuterspeelzaal 't Rakkertje onderdak. In 1977 werd het afgebroken. Hier wonen nu de families G. Heisterkamp, H. Oude Breuil en W. Morsink. Rechts een deel van de voormalige bioscoop "Odemarus", nu Scoutinggebouw De Klep.

Ootmarsum.

Yostkanioor.

.--t ~ ~~..2 ?.

17. .,': Aole Postkantaor", Door vele oudere inwoners van Ootmarsum wordt bijgaand pand, het huidige hotel Jolanda, op de hoek MarktstraatIWestwal nog steeds zo genoemd. Het werd in 1880 als postkantoor gebouwd en heeft tot 1938 als zodanig dienst gedaan. Op de voorgrond de speelplaats van de openbare lagere school. Links de Westwal. Rechts liggen twee wagenwielen tegen de smederij van Rikmanspoel. In het pand had G. Hulsink lange tijd zijn kantoren en woonhuis. Aan de linkerkant was ook een tijdlang fotograaf Haarhuis gevestigd.

18. Ganzenmarkt. Dankzij restauraties en nieuwbouw heeft de Ganzenmarkt een bijzonder fraai aanzien gekregen en is het letterlijk een , .reclamestraat". De poging om het aanzien van weleer terug te halen, is voor een groot deel gelukt. Toen, omstreeks 1910, zag het er zo uit met links de dubbele wooing van v.d, Klamp en de dames Floot (nu pedicure T. Veldboer) en B. Veldman (nu mejuffrouw Fernie Pikkemaat). Op de achtergrond drukkerij Smits (vanaf 1913 tabaksfabriek Heupink en Reinders en sinds 1985 reclamebureau S en 0). Rechtsachter bet hoge huis van Bloemen en daarvoor de woning van Weustink (nu is dat complex het reclamebureau van H. van Mierlo). Rechts acbter de wagen nu bet reclamebureau van Ad Air. Personen: Stien Morshuis (witte schort) en naast haar Anna Floot. Boven de jongen met pet en stok is Gerrit Morshuis (latere nachtwacht) te zien. Let op de kleding en de bestrating: , .keenderkopkes" .

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek