Ootmarsum in oude ansichten

Ootmarsum in oude ansichten

Auteur
:   B.G.J. Morshuis
Gemeente
:   Denekamp
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4726-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ootmarsum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Kloosterstraat. Samen met Bergstraat en Kapelstraat vormt de Kloosterstraat, hier afgebeeld, een smalle steeg die parallel loopt aan de Oost- en Westwal. Slechts op twee plaatsen onderbroken (Pikkemaat en klooster op de achtergrond), worden deze straatjes de binnenwallen genoemd, die ook hun functie hadden in de vroegere vestingwerken van Ootmarsum. Op de achtergrond links is de voormalige "Bewaarschool" te zien; nu de Radboudzalen. Daarv66r woningen van onder anderen Jansen, Niemeijer en Heisterkamp.

30. Orienteertafel. Tijdens de jaarvergadering van de ANWB op 22 en 23 juli 1922 werd besloten om op de Kuiperberg een orienteertafel te plaatsen ten behoeve van de toeristen. Vier jaren later, op 26 juli 1926, werd de tafel feestelijk onthuld (foto) door ANWB-voorzitter Edo Bergsma, tevens burgemeester van Enschede. Bij die plechtigheid was onder anderen aanwezig dokter Wortelboer (rechts). Bij monde van waamemend burgemeester van Ootmarsum J.B. Reuwer werd beloofd dat Ootmarsum als toeziend voogd voor de tafel zou zorgen. Sedert dat jaar hebben vele tienduizenden met behulp van de aanwijzingen op het tafelblad rich in dit deel van Twente kunnen orienteren.

31. Vanaf de Cel/enkamp. Diegene die voor, maar ook nog na de Tweede Wereldoorlog zijn koe tegen een bepaald bedrag op de gemeenschappelijke wei, de Cellenkamp, liet grazen, keek vanuit dat weiland zo tegen Ootmarsum aan: nagenoeg de gehele bebouwing lag toen nog binnen de wallen. Van links naar rechts: de hervormde kerk, de hoge linde die in 1971 werd omgehakt, de hoge mast die Gerard Hulsink had gebouwd voor zijn radio (de eerste in Ootmarsum), de rooms-katholieke kerk en daarvoor, net boven de heg, de schuur bij de woning van Klaas. Op de voorgrond loopt nu de Smithuisstraat.

32. Vele functies. Het pand aan de Grotestraat, waarin nu bakker Van Benthem is gevestigd, heeft daarvoor meer functies en bewoners gekend. Zo hanteerde kapper Bieckman er zijn schaar en kam, verkochten Gerard Hulsink en Bernard v.d. Hout er radio's en wasmachines en handelde een zekere Zonder er in (Singer) naaimachines. Op de foto is D.J. Frowijn er uitbater van een cafe en drijft hij tevens een rijwielhandel. De vrouw met schort is Johanna Hesselink -Schroter.

_./ -c ./,r

Groote uit Octrrrarsurfi.

Achterzijde Klooster.

33. Het Klooster. Op aandringen van twee van zijn dochters (beiden zuster) kocht de welgestelde wijnkoper H. Teusse in 1850 een stuk grond met huis (links) aan de Oostwal en schonk dat aan de kloosterorde Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort. Een tijdje was het een noviciaat en later klooster. In de loop der jaren werd het uitgebreid met onder andere slaapzalen (midden), een veranda (rechts) en rectoraat (het vroegere huis links). In 1936 werd het afgebroken. Onder architectuur van W. Kroes (Amersfoort) werd door Temmink (Enschede) het huidige klooster gebouwd. Dat werd op 19 maart 1938 officieel ingewijd.

34. Paashout halen. "Vader, Zoon en Heilige Geest" worden ze weI genoemd, de drie wagens waarmee op Paaszaterdag het paashout wordt gehaald van het Springendal. Om 13.00 uur vertrekken de wagens vanaf de Markt en volgens traditie is elke wagen bespannen met twee paarden. Veel inwoners begeleiden de wagens, hiertoe opgeroepen door de stadsomroeper. Zo is het nu; zo was het ook rond 1930, toendezefotowerd gemaakt. VooroprijdtJ.G. Luttikhuis ("Buis-Jan"), die toen aan de Denekamperstraat woonde. Later woonde daar Oude Vrielink (Batsboer) en nu staat er de woning van mevrouw Hulshof.

35. Kerkschuur. In 1763 krijgt pastoor Helter toestemming van Drost F.J.S. van Heyden Hompesch om een kerkschuur te bouwen op Erve Koop. Het gebouw hier op de foto moest het uiterlijk van een boerderij hebben, omdat elk uiterlijk vertoon van de katholieke godsdienst verboden was. Ben verbouwing in 1836 (door Keupink en Lohuis volgens een ingemetselde steen), maakte het gebouw tot een echte boerderij. Het was jarenlang als Koopman bekend en stond aan de Oldenzaalsestraat tegenover Aarnink. B. Veldman was geruime tijd eigenaar. In 1967 werd het gesloopt. Rechts: schuur van Aarnink ("de Vinke").

36. 'n Baoken. Of schoon niet in de gemeente Ootmarsum gelegen, heeft Agelo zoveel verbondenheid ermee, dat een foto hiervan niet mag ontbreken. Gekozen werd voor een opname van de school. Dit vanwege het 6O-jarig jubileum in 1988, maar ook omdat de school valt onder de Stichting tot Bevordering van het Katholiek Onderwijs in de parochie Ootmarsum. De school hier werd in 1876 gebouwd door B. Keupink, Ootmarsum: kosten f 4452,-. In 1963 werd het gebouw afgekeurd, maar pas in 1971 was de nieuwe school klaar: kosten f 105.000 ,-. Schoolhoofden vanaf 1897 waren: G. Mulder, B. Engelbertink, H. Olde Riekerink, J. Mentink, F. Verhulst en B. ten Bos.

37. 'n Boemboond. Zo werd het gebouwencomplex van de CAVVlABTB genoemd dat tussen Walstraat en Ganzenmarkt stond. Rond de eeuwwisseling stond hier de marechaussee-kazerne. Nadat de CA VV in 1918 op bescheiden wijze aan het Kerkplein was begonnen, naast cafe-restaurant ,;t Plaske", werd in 1923 de kazerne aan de Ganzenmarkt gekocht. Hierna vonden er diverse uitbreidingen plaats, waaronder de grote silo. In 1974 kocht de gemeente het hele complex, waarna de CA VV de Welkoop-winkel en pakhuis aan de Bleekstraat bouwde. Op deze plaats (foto) staan nu de woningen van H. Struik, J. Oude Veldhuis en H. van Mierlo.

38. Voorjaarsmarkt. Een grote en drukbezochte veemarkt heeft Ootmarsum nooit gekend; ook niet toen die veemarkt nog in de huidige Molenstraat was. Toeh was er op de jaarlijkse voorjaarsmarkt op het Kerkplein hier in 1936 voldoende aanvoer om belangstellenden te trekken. De mannen "in kist'nteug" zijn veruit in de meerderheid. Reehtsonder een wagen met "ne vark'nkouw". Het ronde bouwsel reehts van het midden is een urinoir. De panden op de achtergrond zijn vrijwel onveranderd gebleYen. Van links naar reehts: kapsalon Ilona, Bloemen (v.d. Veer), Tenniglo, Moekate en het Chinese restaurant.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek