Ootmarsum in oude ansichten

Ootmarsum in oude ansichten

Auteur
:   B.G.J. Morshuis
Gemeente
:   Denekamp
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4726-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ootmarsum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Doorbraak. Op deze foto gaat de Schiltstraat (voorgrond) over in de Grotestraat (linksaf). Slechts een smal steegje geeft hier toegang tot de Kapelstraat, vroeger ,,'t Achterummeke". Het linkerpand is woninglbakkerszaak/lunchroom van Koopmans, oud-wethouder. Momenteel is dit de elektriciteitszaak van G. Buijvoets. Het pand midden is verdwenen. Het werd vroeger onder anderen bewoond door de familie Dijkstra. Hier is het eigendom van meubelmaker H. Groener. Nu is hier de doorbraak over de Westwal naar de Parkstraat.

50. Klaotscheet'n. Wat vroeger een sport was tussen families, wijken ofbuurtsehappen is nu een officiele eompetitiesport geworden. Dat er ook vroeger vaak op het seherp van de snede werd gestreden, waarbij de "anwiesstokke" ook voor andere doeleinden werden gebruikt, bewijst de legendarische wedstrijd tussen Ootmarsum en Oldenzaal in 1747. Laatstgenoemde verloor, weigerde de inzet te betalen en dat was reden genoeg om met elkaar op de vuist te gaan. Ook hierin toonde Ootmarsum zich sterker en veroverde het Oldenzaalse stadsvaandel. De resten hiervan bevinden zich op het stadhuis. De klaotscheeters op de foto zijn, van links naar reehts: Jans Hesselink, Hendrik van Benthem, Hendrik Heisterkamp, Toon Moekotte en Gerard van Benthem.

51. Nachtwacht. Sinds mensenheugnis heeft Ootmarsum, evenals vele middeleeuwse steden, een nachtwacht. Zijn taak: het bewaken van stadswallen en -poorten, het waarschuwen en mobiliseren van burgers bij brand en het erop toezien dat het inbrekersgilde niet toesloeg. Met de opkomst van brandweer en veldwachter werd de nachtwacht overbodig. In 1917 werd het in Ootmarsum als beroep afgeschaft, maar bleef het als oud gebruik in stand. Een keer per jaar, van Oud- op Nieuwjaar, maakt hij zijn ronde en zingt daarbij het "Komt burgers komt". Het beroep van nachtwacht is altijd door een lid van de familie Morshuis uitgeoefend. Op de foto Gait Moshoes. Tot zijn overlijden in 1970 heeft hij zich ruim vijftig jaar van zijn taak gekweten; daarna nam zijn neef dit "werk" over.

52. 't Witte Peard. De naam van het cafe-restaurant van H. v.d. Kwaak aan de Denekamperstraat. Een naam die oorspronkelijk bij een ander pand hoorde en wel het woonhuis van de familie Van Benthem, dat op de hoek NieuwstadIDenekamperstraat stond. In dat huis, dat niet officieel als herberg stond ingeschreven, schonk Toon'-Jan wel eens ,,'n borrelke of'n gleeske raod". Op de foto de woning gezien vanaf de Nieuwstad; de rechtergevelliep langs de Denekamperstraat. Van links naar rechts: Antoon Wilbers, J. van Benthem (" Toon' -Jan"), Henk Ekelhof, Heini Wilbers, mevrouw Van Benthemten Oever, Gerard van Benthem ("Toon' -Gerrat", postbode) en Sientje van Benthem. Het huis werd in 1948 gesloopt.

Hnize "VrpdeoorJ" van Sotaris Kleinschmit

OOTMAR c)1

53. Vredeoord. In 1911 bouwde notaris F.J.J. Kleinschmit deze villa aan de Westwal. Deze notaris heeft ook een grote rol gespeeld in het leven van zijn neef Piet Kleinschmit. Nadat de notaris in 1929 ongetrouwd was gestorven, betrok diens broer, toen woonachtig aan de Markt, de villa. Hij verkocht hem in 1935. De villa heeft daarna onder anderen vlak v66r de Tweede Wereldoorlog onderdak verleend aan de grenswacht en aan Italiaanse gastarbeiders. Een tijdlang was W. Silderhuis de eigenaar. Ook werd het enige ti jd beheerd door Kamphuis (Kampen), mevrouw v.d, Waal, tot het in 1969 door de heer Van Di jk (Utrecht) werd gekocht. Deze veranderde het aanzien door tal van uitbreidingen. Nu heet het hotel, ,Jolanda".

54. Steenfabriek. H.C. Averes had in 1865 al een pannenfabriek in de buurt waar nu het PTT-vakantieoord staat. H.M. Staverman groef aan de westkant van de Hezeberg klei af en bakte daarvan stenen in een veldoven. Later nam hij het bedrijf van Teusse over; dat stond aan de Almelosestraat. In 1910 ging dit bedrijf over in handen van Scholten ( uit Borne). Als steenfabriek kreeg bet goede bekendheid; de "Schoelt'n-steene" vonden overal aftrek. In 1968 werd het bedrijf stilgelegd. Op de foto wordt de eerste spade in de grond gestoken en dit zou leiden tot de bekende Kleikoel, zoals de plaats beet, waar nu zomerhuisjes staan.

55. Boerendansers. Deze in binnen- en buitenland populaire folkloristische dansgroep mag in dit boekje over Ootmarsum niet ontbreken. De groep werd in 1936 opgericht als uitvloeisel van deelname aan een folkloristische optocht. "Het bevul oons zao good, da'w d'r met vedan gung'n," zei mede-oprichter en latere leider Wim Essink. Op de foto de groep uit de eerste jaren, van links naar rechts: meester Hofstede (eerste leider), Tilda Tijink, Johan Veldboer, Mimie Polman, Henny aan de Stegge, Annie Rouwers, Broer Heupink, Marietje Johannink, Herman Reinders, Sinie Jansen, Leo Smaxwill, Willemien Haarhuis, Willie Reinders, Jo Heupink, Heini Wilbers en Bertha Stroot. Muzikanten: Hendrik Schulten en Antoon Wilbers.

56. Vanuit de kerktoren. Een mooi plaatje vanuit de toren van de rooms-katholieke kerk, waarbij vooral de panden op de voorgrond van belang zijn. Links het voormalige Gasthuis van de zusters Franciscanessen; een andere vleugel van het Gasthuis kwam uit op de Markt. Hiemaast de elektriciteitswinkel van Buijvoets. Beide panden zijn verdwenen. Het pand met zonnescherm is slagerij Hendrik Steinmeijer; nu het parochiehuis "Kerkplein 5". Daamaast de oude schuur, nu tuin. Rechts midden de rooms-katholieke meisjes- of Jozefschool en daarboven het Radboud-intemaat en klooster. Op de plaats van de twee panden links vooraan staat nu de rooms-katholieke pastorie.

57. Verdwenen boerderij. Deze fraaie boerderij werd rond 1800 gebouwd aan de Oidenzaaisestraat, ook weI Poeisteeg genoemd. In 1811 wordt het omschreven ais .Jiuis met grutmolen, bleekers, was- en kookhuis". Later was het de boerderij van Tenniglo. De ingang linksvoor gat toegang tot het woongedeelte. Die ingangspartij siert nu de voorgevel van De Klep in de Kloosterstraat. De boog rechts gat toegang tot een binnenplaats, waar het bedrijfsgedeelte rond gegroepeerd lag. Het rechterdeel werd in 1965 afgebroken. Het linkerdeel heeft dienst gedaan als woning (onder anderen van H. Asbreuk) en als noodpostkantoor. Alles werd in 1968 gesloopt en nu staan hier de woningen van R. Barenbrug en J. Silderhuis.

58. Reclame. Op deze foto van voor de Tweede Wereldoorlog wilde Tijhuis aan de Markt overduidelijk tonen wat hij zoal verkocht: geen stukje muur, deur of raam werd onbenut gelaten. Lange tijd werden al die reclameborden als ontsierend beschouwd; nu zijn het gewilde artikelen voor verzamelaars. Links, aan de kant van de Marktstraat, was de ingang voor de tabaks- en boekhandelafdeling. Verderop zijn de winkels van slager Floot en bakker Wientjes te zien. Voor de winkel van Tijhuis staat een pracht motorfiets. Nu is hier de supermarkt van Vosmer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek