Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 1

Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R.J. van Ooijen
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0964-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Voor ons zien wij links het huis .Beukenhof", bewoond door mevrouw Van Willigen-Eeuwijk. weduwe van M.A. van Willigen, die van 1 december 1918 tot 1 mei 1956 secretaris van de toenmalige gemeente Ophemert was. Na hem waren, tot de opheffing der gemeente, secretaris: J.H.Chr. Israël (1956-1965), D. van Brakel (1967-1969), G.H. Hut (1969-1970) en J.M.L. van Sambeek (1970-1978). De heren Hut en Van Sambeek waren tevens secretaris der gemeente Varik.

Rechts, tussen de twee kastanjebomen door, zien wij het oude "Laanzicht" . De twee witte hekpalen tussen die bomen bestaan nog steeds. Zowel .Beukenhof" als .Laanzicht'' waren van oorsprong in de vorige eeuw boerderijen.

Ophemeri.

7. Even rechts kijkend, zien wij drie gebouwen. In het midden het in 1958 afgebroken gemeentehuis, dat in 1891 met het daarnaast gelegen schoolhuis werd gebouwd. In het schoolhuis is sinds 1963 de bakkerij-kruidenierszaakpostagentschap van R.J. van Ooijen gevestigd. Links zien we weer het oude "Laanzicht", dat in de Tweede Wereldoorlog door granaten geheel verwoest is en dat in 1947 werd herbouwd, doch helaas niet in de oude stijl. Ten tijde dat deze foto werd genomen, ongeveer 1910, was "Laanzicht" doktershuis, bewoond door dokter Johannes Marinus van O1st, die van 1891 tot 1911 huisarts te Ophemert was en zich nadien te Maurik vestigde, alwaar hij op 19 oktober 1933 overleed.

Sinds het midden van de jaren dertig is "Laanzicht" burgemeesterswoning. Burgemeesters waren achtereenvolgens: G.A.A.C. Valkis (tot 1880), G. de Haas (1880-1893), J.R. Kist (1893-1895), jonkheer A. Bas Backer (1895-1898), mr. W. Roosmale Nepveu (1898-1899), J.H.A. Frieswijk (1899-1913), jonkheer R. Feith (1914-1923), H.A.R. Jonkers (1923-1935), mr. F.J. de Bruijn Tengbergen (1935-1961) en E.R. Westerbeek van Eerten (1961-1978).

8. Als we zo'n dertig meter doorlopen, kijken we nog eens achterom en zien weer hoe fraai de Molenstraat er toen uitzag met de eikebomen. We staan nu op de Tvkruising Dorpsstraat-Mo1enstraat. Van de drie heren op de hoek bij het schoolhuis is links de heer G. van Woerkom, die vele jaren schoolhoofd, toen bovenmeester genoemd, was en in 1910 werd opgevolgd door J. Ee1singh (tot 1914). De daaropvolgende schoolhoofden waren W.F. Zimmerman, van 1914 tot 1919, H. Rouwerd, van 1919 tot 1926, A.C. Flentge, van 1926 tot 1963 en M. Heij, van 1963 tot 1979, die in 1979 werd opgevolgd door het huidige schoolhoofd RP.A. Galenkamp.

PHE~1ERT

Uitg. Gebrs. Carnpagm

--------------------'

9. Nu we toch bij het oude schoolhuis staan, lopen we even de Dorpsstraat in en zien daar drie panden. Links de boerderij van de familie Blom, thans bewoond door de familie Akkerman. De twee andere panden waren van de families Van Bleijdenstijn, een slager en een textielhandelaar. Samuël voor textiel en Emanuël voor de slagerij.

In Ophemert drukte men dit als volgt dichterlijk uit:

Samuël en Emanuël dat zijn twee gezellen Samuël verkoopt de lappen Emanuël koopt de vellen.

De thans in Tiel bestaande kledingwinkels Blijdesteijn vonden hun oorsprong in Ophemert, alwaar in 1833 de eerste winkel werd geopend en wel in het pand Molenstraat 11, thans bewoond door de gebroeders Van Heun. In het pand rechts wordt nog steeds textiel verhandeld en wel door de familie Melder.

ÛPHE:)lERT.

De Beu)·s.

-'AI. .n

//

-itg. Gebl'Oampagne.

.~

10. We lopen weer richting Molenstraat. Waar thans de woningen van de families Papo en De Bie staan, stond vroeger de boerderij van de familie Van Lent. Deze boerderij is eveneens in de Tweede Wereldoorlog door granaatvuur vernield. Rechts zien wij de veldwachterswoningen, links voor de rijks- en rechts voor de gemeenteveldwachter, thans respectievelijk bewoond door de families De Groot en Van Beest. Even verder zien we de school. Deze foto is omstreeks 1930 genomen. Bij de bouw van de gemeenteveldwachterswoning namen burgemeester en wethouders van Ophemert het besluit tot het maken van een los ledikant in plaats van een vast. Volgens dat besluit, genomen op 12 juli 1916, moest gemeenteveldwachter e.M. Gijsbers bijbetalen, omdat een los ledikant meer kost dan een vast, onder uitdrukkelijk beding dat het losse ledikant eigendom der gemeente moest blijven!

Ondanks het feit dat veldwachter Gijsbers verplicht was in een los gemeentelijk ledikant te slapen en daarvoor zelfs moest betalen, had men veel waardering voor hem als opsporingsambtenaar. In de raadsvergadering van 19 april 1918 werd besloten aan de veldwachters Gijshers en Larnmers een gratificatie van f 12,50 toe te kennen als blijk van waardering voor het opsporen van de persoon die bij De Bie heeft ingebroken. Het raadslid K. van de Water was echter van mening dat de inbraak was opgehelderd dank zij de zuster van Timmer. Dit ging wethouder H.L. van Gelder te ver, blijkens diens uitspraak dat die kijvende vrouwen geen aanwijzing hebben gedaan en dat burgemeester en wethouders voor deze rijwieldiefstal geen premie hadden uitgeloofd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek