Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 1

Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R.J. van Ooijen
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0964-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. We vervolgen de Molenstraat en zien tussen de smederij van Van Heun en de ingang van de Peperstraat een erepoort staan, geplaatst ter gelegenheid van de feesten in verband met het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.

Onder de poort zien we, van links naar rechts: klompenmaker Albert Smits, smid C.H.J. van Heun, diens zoon Gijs van Heun, Rigje Boon, haar vader koster Hannes Boon en manufacturier Izak van Bleijdenstijn.

Deze poort werd niet afgebroken, doch met ware navigatiekunst op twee roeiboten over de Waal naar Dreumel gebracht, alwaar de poort weer "dienst deed".

12. Als we nog even onder de erepoort door kijken, zien we het fraaie huisje van koster Hannes Boon voor de kerk. Hannes Boon fungeerde tevens als koetsier voor dokter Van Olst, Deze foto werd omstreeks 1900 gemaakt. Achter de kerk zien we het huis van bakker Van Hemmen, thans bewoond door de familie Lemmen. In dit huis is thans tevens de dameskapsalon Van Koeverden gevestigd. Het huis van Hannes Boon is helaas in de jaren vijftig afgebroken en vervangen door een bungalow.

13. We lopen verder richting dijk en zien op de plaats waar nu de Rabobank staat het huis ,,Kerkzigt", bewoond door mevrouw Van Blijdenstijn-Docters met haar drie dochters Antje, Miet en Jeanette en haar zoon Izak. Dochter Miet trouwde met de uit Varik afkomstige slager Kalker, die een slagerij had aan de Waalbandijk 17, Ophemert, thans bewoond door het echtpaar Groenhof-Kalker.

Helaas is deze familie, op twee dochters Kalker na, in de Tweede Wereldoorlog omgekomen ten gevolge van de jodenvervolging door de Nazi's.

fI 11 i z ~ ,. 1 r k z i"11 t .

) p 11 L .'11',1 T

14. Links naast ,,Kerkzigt" in de Peperstraat zien we in 1912 de smederij van C.HJ. van Heun. Van Heun is hier bezig een paard te beslaan. Rechts van hem is vermoedelijk Hendrik Jan van Lent uit de Dorpsstraat. Deze smederij met woonhuis is omstreeks 1915 afgebroken.

Op 31 oktober 1917 werd door de raad der gemeente Ophemert goed gevonden aan de smid C.HJ. van Heun een stukje pijp te verkopen voor de som van f 2,50. We blijven nog even luisteren op de publieke tribune, want opnieuw komt Van Heun ter sprake en wel inzake een verzoekschrift dat hij samen met collega Zoet had ingediend om verhoging van "hunne vergoeding" voor het opwinden van het toren uurwerk van f 20,- tot f 50,per jaar. Dit was de vroede vaderen teveel, zodat het f 35,- werd.

15. Naast het eerste winkelpand van Blijdensteijn, gevestigd in 1833, thans Molenstraat 11, zien we de pastorie in volle glorie, omstreeks 1899. Wij zien hier dominee J. Dommisse en zijn gezin. Dominee Dommisse stond in Ophemert van 4 november 1894 tot 29 november 1900. Op laatstgenoemde datum overleed hij op eenenveertigjarige leeftijd.

Links zien we de "kindermeid" Marie de Bie, later gehuwd met Van Meurs, en rechts de ,,keukenmeid" in vol ornaat, compleet met muts. Dominee J. Dommisse werd in 1902 opgevolgd door dominee W.G. van Leeuwen, die hier vijfendertig jaar heeft gestaan.

Vanaf 1880 stonden de volgende predikanten in Ophemert: T.J. Ringeling (tot 31 juli 1881), A.P. de Groot (1882-1888), A. de Haan (1890-1894), J. Dommisse (1894-1900), W.G. van Leeuwen (1902-1937), M.H. Knijff (1938-1943), E.C. Baart (1944-1946), A.C. Jalink (1946-1950), E.J. Rietveld (1951-1958), J.D. Wuister (1958-1964), H.M. Boogert (1964-1969), M.J. Pool (1970-1973), M. Brummelman (1973-1979) en sinds 23 september 1979 de huidige predikant G.A. van de Weerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek