Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 1

Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R.J. van Ooijen
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0964-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. We zijn nu in de Beurs aangeland en gaan op bezoek bij de smederij van de gebroeders Zoet in 1912, gelegen bij de dijk tussen de panden Goossen Janssenstraat 14 (mevrouw De Vree) en 12 (familie Jansen). Deze smederij met woonhuis werd in de Tweede Wereldoorlog door granaatvuur verwoest.

Wij zien hier, van links naar rechts: een onbekende, Peter Hol, Teunis van Lith, Willem Zoet, Jan Zoet, Tab van Lent, Gijs van Lent, Wim Bik, Hannes de Bie, Teunis Lacet, Dirk de Kruif, Kees Zoet en Piet van Sas. Links zien we, leunend op een stok en half geknield, Bart van Lent. In het midden vooraan, zittend op de grond, Goossen van Zwamburg. Het meisje zittend links is Janna Lacet en dan volgen vier kinderen Worbts.

27. Voor we Ophemert verlaten voor een bezoek aan Zennewijnen, laten we in 1942 het vrijwillig brandweerkorps van Ophemert voor ons poseren en zien daar, van links naar rechts: Jan van den Heuvel, Jan Stap, Elderik Lacet, Henk Helderton, Drikus Kleij, Aart van Zijderveld, Gijs van Beest, Jan Overeem, Lenus van Lith, Dick van Beest, Jan van Heun en Gerrit van Heun.

Gehurkt, van links naar rechts: Bart van Lent, Janus de Vree, Kees Kusters en Kees van Zijderveld.

We lopen toch nog even het gemeentehuis in om een gedeelte van de raadsvergadering van 5 augustus 1917 bij te wonen, want het gaat zowaar over de brandweer. Burgemeester jonkheer R. Feith vertelt dat Huib de Bie bij de brand drie emmers is kwijtgeraakt. De raad besluit hem ... twee emmers terug te geven. Dan zegt de burgemeester dat het hem gewenst voorkomt de beide brandmeesters wegens hoge leeftijd eervol ontslag te verlenen. A.H. van Yperen en J.A. van Hattum sr. wordt dan ook per 1 september 1917 ontslag verleend. Aan de spuit Ophemert wordt C.H.J. van Heun tot opperbrandmeester benoemd, die als brandmeester wordt opgevolgd door Willem Krouwel. Aan de spuit Zennewijnen wordt E. van Ringelenstein opperbrandmeester en E. de Bie Wzn. brandmeester.

28. Via de Molenstraat gaan wij nu de Waalbandijk op, richting Zennewijnen, en treffen in 1925 bij de stoep van Chris van der Linden Toon van Tuil aan, op weg om eieren te halen, met een kruiwagen met een mand met hooi. Links zien wij de in de Tweede Wereldoorlog door granaten verwoeste boerderij van de familie Timmer, thans, na herbouw, bewoond door Hent Valkis.

29. Wij gaan de stoep van Chris van der Linden af en lopen langs de camping Zennewijnen naar de plaats waar eens het premonstratenser nonnenklooster stond en treffen daar het in 1875 gebouwde huis genaamd "Het Klooster" aan, bewoond door de familie Sillevis-Hol, In de voortuin treffen we Leendert Sillevis, geboren in 1869, overleden in 1930. Sillevis was enige jaren raadslid van Ophemert. Rondom dit huis worden bij graafwerkzaamheden nogal eens resten van het klooster aangetroffen.

30. We gaan weer via dezelfde stoep de dijk op, richting Tiel, en komen bij het voormalige café-herberg "De Roede Molen" in 1908. We ontmoeten daar de familie Van Mil, die "De Roode Molen" in 1906 kocht van de familie Van Aalst. Hoe fraai was toch de bomenpartij bij deze herberg. Vroeger was hier het voetveer naar Dreumel via een laad- en losplaats, bol genaamd. Als bolgaarder fungeerde Arie Willeminus Kusters, geboren in 1874. Vroeger had de voordeur van "De Roode Molen" een koperen deurknop, waarin een decimeter grote snee zat. Deze beschadiging zou een gevolg geweest zijn van een in woede ontstoken Franse soldaat, aan wie de toegang geweigerd was. Met zijn sabel koelde hij zijn woede op de koperen knop.

Voor het café zien wij, van links naar rechts: opa Blom, Janus de veerman, Gerrit van Mil, Giisbert Pieter van Mil, Sophie Blom met dochtertje, Johanna van Mil en het jongste dochtertje Janske.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek