Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2

Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R.J. van Ooijen
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2456-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

46. Op het kruispunt KapelstraatfPippertsestraat zien wij in de Kapelstraat een bruidspaar met familie voor de fotograaf poseren. Het is 1 november 1923, de trouwdag van Jan Steven Stap en Mechelina van Heun.

Op de foto zien wij, van links naar rechts, op de bovenste rij: Cor Stap, Metje Stap, Gerrit van Heerewaarden (Tzn.), Jans Stap en Karel van den Berg.

Tweede rij: A.M. Ravestein, Heintje van Heun, Hendrik Stap, G. Stap-van Dodewaard, Jannie Stap en Gerrit Stap (verloofd paar), R. van Zuilichem (organist) en J. Jansen-van Lith met dochter Ida.

Onderste rij: M. van Heun-Rietveld, Nelly Ravestein, G. Ravestein-van Heun met op schoot Tinie Ravestein, moeder T. van Heun-Spaan, het bruidspaar Jan Steven Stap en Mechelina van Heun, vader Comelis Stap en moeder R. Stap-van Heerewaarden en D. van Hoften-van Heun met zoon J ohan.

In 1931 liet Jan Steven Stap in de Molenstraat een huis bouwen. Voor die datum ging hij langs de deur met textiel. Tot op heden is nag steeds in het pand Molenstraat de textielwinkel gevestigd, met als huidige bewoner de zoon van Jan Steven Stap, Kees Stap.

47. Wij keren nu weer terug naar Ophemert en brengen nogmaals een bezoek aan de oudste tweeting van Ophemert, de dames Van Mil, in de Achterstraat, thans Pippertsestraat. Boven zien wij het huis waar de beide dames hebben gewoond. Wij spraken net van de oudste tweeling van Ophemert, maar op hun 95e jaar waren zij ook de oudste tweeling van Nederland. Op de onderste foto zitten beide dames voor hun huisje aan de Achterstraat, in gezelschap van, van links naar rechts, mevrouw Van Mourik-Sloot, Neel Boon, de heer Van Mourik, Willem en de tweeling Pietje en Aaltje.

48. Wij lopen terug door de Dreef. In het kasteelbos zien wij een groep jagers. Zij waren bereid om op 3 augustus 1917 te poseren voor de fotograaf. Van links naar rechts zien wij: mr. Feith, burgemeester van Ophemert, mr. Brouwers, burgemeester van Varik, een onbekende, Toon Verbeek, een onbekende, de heer Baar, rentmeester te Bergharen, de heer Van Zoelen uit Ressen, landbouwer, de heer Van Olst, voorheen huisarts te Ophemert, en geknield nog een onbekende.

49. Wij lopen door de Dreef riehting Molenstraat en komen op het kruispunt aan. In het midden staat een originele handwijzer van de "AIgemeene Nederlandsehe Wielrijders Bond", eompleet met het wapen. Thans is deze handwijzer vervangen door een met blauwe riehtingaanwijzers.

Op de achtergrond zien wij, van links naar reehts, de volgende gebouwen: De Beukenhof, toen bewoond door gemeenteseeretaris Marius van Willigen, sinds kort bewoond door de familie Steeger, de burgemeesterswoning huize Laanzieht en ten slotte het verdwenen gemeentehuis. Dit werd in 1892 gebouwd en helaas in 1957 afgebroken, om plaats te maken voor de sehelp. De toenmalige burgemeester mr. F.J. de Bruijn Tengbergen heeft zieh bijzonder ingespannen om de sloop te voorkomen, maar jammer genoeg is deze poging mislukt. Anno 1983 is het onvoorstelbaar dat een dergelijk fraai gebou

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek