Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2

Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R.J. van Ooijen
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2456-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

,.

L1r~ ~Mo]en OPHE}!E'RT

16. Na een bezoek aan de molen te hebben gebracht, keren we op de dijk om en gaan de Molenstraatstoep af. Beneden zien we rechts de grote boerderij "De Vliegen-Est", Deze boerderij, die omschreven wordt als "dwarshuis met rechthoekig daarachter gebouwde schuur, naar het Zuid-Hol1andse type, met rieten dak", heeft landbouwer en diaken van de Hervormde Kerk Jells Gijsen, laten bouwen. De architect/aannemer was Wouterlood. Boven de deur bevond zich een steen: De eerste steen is gelegd door Jelis Gijsen 1849. Deze boerderij met de landerijen eromheen was al voor de eeuwwisseling eigendom van de heer van Ophemert. Op 6 oktober 1944 werd "De Vliegen-Est" door brandgranaten, afgevuurd vanuit het al bevrijde Maas en Waal, door de Engelsen zo goed als vemield. De familie J.J. Mol, die er to en woonde, verhuisde na de oorlog naar de onbeschadigde bouwing "De Mastmolen" aan de grens van Ophemert en Est. Op de plaats van "De Vliegen-Est" werd een noodwoning gebouwd, die tot eind 1975 de familie E.J. Tjebbes huisvestte. Hierna heeft deze noodwoning enige tijd leeg gestaan, totdat zij in 1976 gekraakt werd.

Ooit stond tegenover de bouwing "De Vliegen-Est" aan de andere kant van de Molenstraat de boerderij .Homrnelsnest". Dat waren namen uit een tijd dat men nog geen bestrijdingsmiddelen kende.

17. Wij lopen door de Molenstraat en gaan via de Goossen J anssenstraat naar de Beurs. Het is 6 september 1938. Koningin Wilhelmina viert haar veertigjarig ambtsjubileum. Op de foto zien wij een groep mensen bezig de Beurs te versieren.

Wij zien, van links naar rechts, op de eerste rij: Wim van Tussenbroek, Albert de Kruijf, een onbekende en Kees de Jong.

Tweede rij: Marinus Lacet, Willem Zoet en Henk Lacet.

Derde rij: Arie van Oort, Dick de Jong, Piet Hupkes, Hanna Worbts en Dirk de Kruif,

Vierde rij: Gerrit van Hattum, Barend van Tussenbroek, Piet Admiraal, Marietje de Bie, met voor haar Pimmy Bonstra, Geertje Blankers, met voor haar Stijnis de Kruif, Arie Worbts, Anton Blankers, een onbekende en Wirn de Bie Dzn.

Piet Admiraal staat er net bij alsof hij zeggen wil: fotograaf, doe je best, de Beurs is toch van mij.

18. Eindelijk is het dan zover, de werkzaamheden zijn k1aar en wij zien als resultaat een prachtige ereboog met als opschrift .Leve De Koningin". Onder de ereboog, versierd met takken groen en een kroon, staan verschillende personen, van links naar rechts zijn dit: Bartje de Jong met fietskar, hij was onderweg om gras te halen voor zijn geiten, Gert Jan Gijsen, Hanne Gijsen, Wim van der Lucht, zijn neefMarinus Gijsen en Johan Kusters. De fietsers op de achtergrond zijn Huib de Kruif met zijn vrouw en beide kinderen.

Links zien wij de boerderij van de familie Blom, thans bewoond door de familie Akkerman en rechts zien wij nog net de hooiberg van Jan Boon, die nog steeds gebruikt wordt. De foto is van 1938.

19. In de Beurs staande zien wij op de Schoordijk een droevig iets: de lijkkoets van Lacet. In het begin van de jaren dertig kochten Elderik en Marinus Lacet bij een stalhouder aan het Hoogeinde te Tiel een lijkkoets. Voorheen werd er altijd begraven met paard en boerenkar. Wanneer iemand was overleden, werd hij of zij door een van de plaatselijke aannemers gekist. Het maken van lijkkisten en het kisten van de overledenen behoorde ook bij hun vak. Als dragers fungeerden meestal de buren, vier aan iedere kant. Voor de koets lie pen twee paarden. Wanneer iemand van het Rooms-Katholieke geloof was overleden en per koets werd begraven, kwam er een kruis boven op de lijkkoets.

De kosten om per lijkkoets te worden begraven, bedroegen f 12,50 en werden later respectievelijk f 35,- en f 45,-. Hieroverheen kwamen nog de kosten van het graf, het doodskleed, de baar enzovoort. In 1963 is het begraven met de lijkkoets gestopt, vanaf die tijd geschiedde het per lijkauto.

20. Wij lopen van de Goossen Janssenstraat naar de Dorpsstraat. Voor de boerderij van Dirk Blom, thans bewoond door de familie Akkerman, zien wij een wagen met hooi met een groep mensen ervoor. Op de wagen, met touw in de hand, is Arie Verbeek. Op de eerste rij zien wij, van links naar rechts: Flora van Tussenbroek, Janna van de Post, de vrouw van Drikus van Tussenbroek, Driek Overeem, de vrouw van Roelof Overeem, de kastelein in de Beurs en Bet Zoet, de vrouw van Dirk Blom.

Tweede rij: Alie van Tussenbroek, Kaatje, de vrouw van Manuel van Blijdestein, Wout Overeem, Wiena Blom en Drika van Lith, belden in dienst bij Manuel van Blijdestein.

Derde rij: Willie Blom, Nel van Tussenbroek, de tweeling Riek en Daat Overeem, de jongen bij Kaatje Blijdestein was een loge, en Gerrit Overeem.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek