Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2

Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R.J. van Ooijen
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2456-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. Ongeveer vijftig jaar geleden kwamen er al handelaren uit Tiel naar de dorpen om hun waren te verkopen. Zo ook groenteboer Stam, die hier een bezoek aan de BeuI'S brengt om zijn groente te verkopen. Op de achtergrond zien wij de monumentale boerderij van de famille Van Lent die helaas in de Tweede Wereldoorlog door granaatvuur geheel is verwoest. Op deze plaats staan nu de woningen Dorpsstraat 4 en 6, respectievelijk bewoond door de famille De Bie en de famille Papo. Op de foto zien wij groenteboer Stam, Wilhehnina Hendrika de Jong-de Bie en haar kleindochter. Van wie de beentjes achter de wagen waren, konden wij niet achterhalen.

Het gedeelte Goossen Janssenstraat dat evenwijdig langs de Schoordijk loopt, zou eigenlijk Beurs moeten heten, want deze naam wordt door de meeste inwoners van Ophemert gebruikt.

22. Wij lopen nu de Dorpsstraat in. Op de hoek van de Dorpsstraat en de Goossen Janssenstraat zien wij een paar kinderen, die vermoedelijk aan het spelen waren en nu voor de fotograaf poseren. Van links naar rechts zijn dat: een onbekende, Kees van Zijderveld, Bartje de Jong, Piet van Lent, een onbekende en Daatje van Lent.

Het verkeersbord gaf de snelheidsmaniakken van toen opdracht voorzichtig te rijden, want ze naderden de school. Thans is zowel het bord als de school weg. De foto is genomen in 1934.

23. Verder in de Dorpsstraat nabij de lagere school zien wij ook een groep kinderen. Het lijkt wel alsof ze wisten dat de fotograaf kwam, want ze staan er voor opgesteld.

Van links naar rechts zien we op de eerste rij: Arie Worbts, Dick van Lith, Gerrit Verbeek, Jaap Goedhart en Aart Kusters.

Tweede rij: Johan Kusters, Bart de Jong, Gerrit van Hattum, Mopie Kalker, Piet Admiraal en Kees Schaaij.

De schrijver herinnert zich nog dat op het grasveldje links achter de jongens de tent van Circus Renz stond, waar het paardespul de mensen verrnaakte. De foto is in 1939 genomen.

24. We schrijven het jaar 1874: feest in Ophemert. Het hoogste punt is bereikt, de vlag in top, dus pannebier! Op de foto van de bouw zien we aannemer en architect Wouterlood met zijn pleegkind Cornelia Verwey (de moeder van mevrouw Van den Heuvel-Berendse) op de steiger staan. De eerste steen van de schoolis gelegd door mr. D.J. baron Mackay op 27 mei 1874. Deze steen bevindt zich nu in de hal van de openbare lagere school. Op 19 november 1874 werd ter gelegenheid van de inwijding een liederenbundel uitgegeven. Hieruit zijn enkele liederen overgenomen.

GEZONGEN BIJ DE INWIJDING DER

NIEUWE OPENBARE SCHOOL TEOPHEMERT NOVEMBER 1874

GEBED

Trouw' en goede Hemelvader!

Zie toch zeegnend op ons neer!

Leer om dankbaar zijn, - waardeeren Wat G'in Uwe goedheid wrocht:

Bidden wij enz.

Daal ook met Uw zegen neder Op dit nieuwe schoolgebouw! Dienen kennis en ontwikkling

Ons tot heil en U tot eer:

Bidden wij enz.

AAN DEN KONING

Onze goede Koning leve, la la la, la la!

Mild en wijs zijn Zijne daden, ja 0 ia, ja 0 ja!

Dankb're jubeltonen ruischen, Mocht ons lied Hem tegenbruisen!

Dank, 0 Koning, dank! Dank, 0 Koning, dank!

Voor 't subsidie dank!

AAN DEN HEER EN VROUWE VAN OPHEMERT

Heer en Vrouwe van Ophemert leven lang, hee/lang!

Vele jaren zorgden zij reeds voor ons best, voor ons best,

Schenk' hun God nog vele dagen, En bevrijd van ruwe vlagen! Schenk' Hij hun Zijn' vree! Schenk' Hij hun Zijn' vree!

Dat is onze bee.

AAN MR. D.J. BARON MACKAIJ

Het lid der Tweede Kamer, Den Heer Baron Mackaij, Van alles wat wel luidt; Zij thans een lied gezongen, Een lied uit volle borst.

Zijn naam staat ook geschreven In 't dankbaar kinderhart,

Wien Hemerts heil ter harte gaat, Wie in zijn welzijn deelt,

Wiens hart voor Hemerts voorspoed slaat, Wien d'eer dier plaatse streelt;

Hij zing met ons, vereend van zin, Een vroolijk eerelied,

Gewijd aan 't Tweede-Kamerlid, Wien elk zijn hulde biedt.

AAN DE NIEUWE SCHOOL

De school herrijst met nieuwe trots,

En staat er zoo sterk, zoo hecht als een rots, Wij kinderen zingen zoo blij ons lied,

En d'echo herhaal' het in 't ver verschietl

Z'is frisch en ruim, en lucht en licht,

En toont er zoo schoon, en toont er zoo dicht.

De wintervorst kan er niet binnen, ja!

Hij blijve maar buiten de deuren, ja!

We vreezen nu geen zomerzon,

En vroeger was 't domp, zoo nauw als 't maar kon.

Heer Wouterlood zingen we graag een lied, Ondankbaarheid staat in ons boekfe niet.

AAN DEN BURGEMEESTER EN RAAD

Weer klinkt de zang op andren toon, Terwijl die hulde geeft;

Nu is 't een lied der trouw ten loon, Die voor Ophemert leeft.

Hier spreekt de dank der burgerschaar Voor 't vaderliik beleid,

Heer Valkis! meer dan dertig jaar, Aan hemerts heil gewijd!

Leev' onze Burgemeester Met den Gemeenteraad!

De jeugd van Hemert dankt hen, En zingt met aile stemmen:

Lang leve ons Bestuur!

25. We staan in het jaar 1900 naast de school in de Dorpsstraat. Links zien we de boerderij van Van Lent met een smeedijzeren hek ervoor, nu Dorpsstraat 4 en 6, respectievelijk bewoond door de families De Bie en Papo, daarachter de boerderij van Van den Heuvel, nu Dorpsstraat 2 en bewoond door de familie Van de HeIden. Op de achtergrond zien we de St.-Maartenskerk. Rechts van de telefoonpaal, tussen twee stenen palen, de Wilhelminaboom. Het terrein waar de beide meisjes staan, werd vroeger gebruikt als schoolplein.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek