Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2

Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R.J. van Ooijen
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2456-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

31. Wij lopen verder de Weverstraat in en komen langs de Christelijke Naai- en Breischool. Dit is een gezamenlijke foto van de school, want de oudere meisjes die erop staan leerden naaien, terwijl de jongere meisjes breien leerden.

Op de eerste rij zien wij, van links naar rechts: eerst Ton van Leeuwen; hij is de enige jongen geweest die ooit op deze school heeft gezeten. Van enkele oudere inwoonsters hebben wij gehoord, dat hij goed kon breien; vervolgens Flora van Tussenbroek, Marie Broertjes, Marie van Tintelen, Johanna de Bie, juffrouw Marie de Bie (deze gaf breiles) dominee Van Leeuwen, mevrouw Van Leeuwen, juffrouw Drika van Aalst (zij gafnaailes),juffrouw Antoinet Jansen (deze gaf ook naailes), Lena van Zijderveld, Pietje van Zwamburg en Mientje van Tussenbroek. Tweede rij: met strik in het haar Jo Formijne, Dit van Beest, Cor van Beest, Ditta van der Sluis, Drika Kusters, Tonia van Zijderveld, Tineke van Zijderveld, Rigje Boon, Dirkje van de Weteringh, Janske van Tuil en Bartha Beekman.

Op de derde rij: Mina Valkis, Neeltje van Zijderveld, Marie van der Lee, Tonia de Bie, Janna de Bie, Betsie Verbeek, Mina de Bie, Aaltje Verbeek, Geertje van Tussenbroek, Dit Rooth, een onbekende, Pietertje Broertjes, een onbekende, Anneke Kusters, K6 Rooth, Teuntje van Beest, Miep van Leeuwen en een onbekende.

Vooraan zittend: Hen van Beest, Mientje de Jong, Jantje van Hattum, Alie van Tussenbroek, Flora van Tussenbroek, Frieda van Eijkelenboom, Jantje Verbeek, Dit van Tussenbroek, Janna Smits, Jenneke van Heerewaarden, Pietje van Tussenbroek, Mina de Kruif, Bartha de Kruif, Johanna van Zijderveld en Artske de Bie. De foto is in 1919 genomen.

Een stukje geschiedenis van de Christelijke Naai- en Breischool: in 1870 verscheen er een ,,Kronijksken" naar aanleiding van het vijfentwintigjarig bestaan. Laten we de tekst even volgen: 1843. In den winter van 1842/3 zit de echtgenote van onzen waardigen toenmaligen Leeraar Dr. VOORHOEVE des avonds rustig in de (oude) Pastorie bii een knappend vuurtje. Zij neemt het boeksken van Dr. HELDRING "In het zweet uws aanschijn zult gij uw brood eten" in handen en leest het ten einde. En ziet, getroffen door die lektuur, neemt zii de pen op en raadpleegt Dr. HELDRING over de wijze waarop zij het maatschappelijk welzijn der gemeente kan bevorderen. Het antwoord kort en krachtig. " Vorm meisies tot goede huisvrouwen. Richt daartoe eene naai en eene breischool op, waar Gods Woord wordt gelezen." De naaivrouwen uit die periode waren mevrouw Voorhoeve, Dilia van Beusichem, Johanna Valkis, een dochter van de schoutin, en Wilhelmina Kusters en Heiltje Kusters uit Zennewijnen. Nadat eerst de lessen bij de naaivrouwen thuis waren gegeven, komt er in 1850 een apart lokaaltje, want de groep was te groot geworden. Dit lokaaltje bleek al spoedig ook weer te klein, zodat op 18 september 1864 aan de Weverstraat een nieuwe Christelijke Naai- en Breischool werd geopend. De gedenksteen die toen in de gevel werd geplaatst en die geschonken was door burgemeester G.A.A.C. Valkis, is nu nog te zien in de zijgevel van de Mackaystichting.

32. Wij lopen nu de Kapelstoep op en gaan linksaf de dijk op. Op de dijk staande, zien wij de kruising Kapelstraat/Weverstraat. Ret is eind vorige eeuw. Ret pad rechts op de foto behoort bij de boerderij van Formijne, waarover elders in dit boekje verteld wordt. De woning genaamd "Ret Ronduytje" stond vroeger ongeveer op de plaats waar nu de lagere school staat. In de Schepenakte van de bank van Tuillezen wij het volgende: Dat Dirk Reijnderse van Utregt en siin huisvrouw Metje van Duren aan Peterke van Duren overgedragen hebben voor de som van 199 gulden een huyske genaamd .Het Ronduytje" met het schuirke daaragter en voorts alle 't geene daar inne aart en nagelvast is staande tussen de Capelstoep en den boomgaard van de Commanderije, genaamd Den Capelhof tot Ophemert gelegen.

De mensen op de foto konden helaas niet worden herkend. De foto is indertijd door Jenneke Vallis verstuurd aan Neeltje van Mameren. Jenneke Valkis is de moeder van Stijnis de Kruif.

Ophemeri

Xapelstraat

~"'Q"p. A. " ??. n ()ipn. 'rip]

33. Wij staan op de dijk en zien de boerderij met twee hooibergen van de familie Formijne. Voordien waren er op die plaats vijf dijkwoningen. In vroeger tijd was direct bij de dijk wonen veiliger, in verband met eventuele dijkdoorbraken; je zat dan hoog en droog.

Op de foto zien wij de familie A.G. Formijne met haar personeel. A.G. Formijne was de laatste Formijne die zijn diensten aan Ophemert gegeven heeft. Hij was hier kerkmeester en zat ookjarenlang in de gemeenteraad. In 1923 brak hij zijn boerderij af en liet in de Weverstraat een nieuw huis bouwen.

De naam Formijne is al eeuwenlang in Ophemert bekend. Het kerkeboek van Ophemert vangt aldus aan: Kerckenboek tot Ophemert beginnende St. Niclaes anno zestienhondert en de twaelf en de zijn eerste kerckmrs. geweest Gerrit Gerrits van Beesdt en de Formijn Janssen (voorvader van de Formijnes) daer nae Camelis Arijens en Joost Jans. Deze familie heeft eeuwenlang in Ophemert gewoond. Ze hadden allerlei beroepen, zoals landbouwer, tapper op de Rode molen, schout, gerechtsnabuur, kerkmeester, armmeester enzovoort. De achternaam Formijne is niet steeds door deze familie gebruikt. Sommigen gingen zich Vermijne noemen, anderen kozen de naam Van Gessel of Van Aalst. Over deze familie en over Ophemert is een lijvig boekwerk ontstaan, geschreven door de heer H.A.P. van Gessel uit Gouda.

34. Wij lopen verder de Schoordijk op. Op de Schoordijk zien wij de kolenwagen van Gijs van Ooijen met twee paarden ervoor. Bij de kolenwagen zien wij Gijs van Ooijen en Henk Lacet. De kolen werden altijd van de opslagplaats bij het station te Wadenoijen opgehaald. Voor de opslag had Van Ooijen een schuur gehuurd. Deze schuur stond nabij de boerderij, die thans wordt bewoond door Gerrit Lacet. Van Ooijen handelde ook in veevoeder. Na de oorlog deed hij zijn handel over aan de firma Van de Wal.

Rechts op de foto zien wij het huis van Smits, met in de deuropening de familie. Deze woning is in 1944 door geallieerd granaatvuur vanuit Dreumel verwoest. Smits was klompenmaker. In die tijd waren er in Ophemert drie klompenmakers, namelijk Janus Smits, Johan van Zijderveld en Robbert de Bie. links het nog bestaande dijkhuisje dat tot aan de jaren veertig toebehoorde aan Dorus Jansen, de metselaar. De foto is omstreeks 1930 genomen.

35. Wij blijven nog even op de Schoordijk om te genieten van het prachtige winterlandschap. De foto's zijn indertijd aangeboden aan freule Mackay, toen zij naar Dalfsen vertrok.

Linksboven zien wij de dichtgevroren Kil.

Daaronder de achterkant van de woningen Waalbandijk 8 en 10, bewoond door Heineke en Rotermund. In verb and met de vorst zijn de boten op het droge gelegd.

Rechtsboven zien wij de besneeuwde dijk. Aan de sporen op de dijk kunnen wij zien dat er toen nog weinig automobielen reden.

Rechtsonder zien wij in het besneeuwde landschap de woningen, die zijn gelegen in de bocht van de Schoordijk. De foto is genomen in de winter van 1939/40.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek