Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2

Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R.J. van Ooijen
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2456-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

36. Wij lopen de Kapelstoep op en zien aan onze rechterhand tussen het oude geboomte huize De Kapelhof. G.A.A.C. Valkis liet omstreeks 1843 De Kapelhof bouwen om er zelf te gaan wonen. Even iets over de familie Valkis: de eerste Valkis die in Ophemert opdook, was een Comelis die, afkomstig uit Wadenoyen, hier omstreeks 1749 schoohneester werd. Van zijn zonen werd er een, Barthold, landbouwer en van deze Barthold stamt de huidige generatie Valkis af. Ben tweede zoon, Gobel, werd rentmeester van de heerlijkheid en het adellijk stift Zennewijnen. Comelis, zoon van deze Gobel wordt in 1795 koster en schoohneester in Ophemert; G.A.A.C. stamt van hem af. Ben derde zoon, Sander, werd scholtus of schout van Ophemert. Zijn zoon Comelis werd ook schout, doch na 1825 werd dit ambt burgemeester genoemd, zodat Comelis in feite de eerste burgemeester van Ophemert werd. Ben grappige bijkomstigheid is nog dat het stamhuis van de familie de oude school is. Vele leden van de familie Valkis huwden met Van Aalst of Formijne: namen die in het dorp hoog aanzien en welstand genoten. am weer terug te keren tot G.A.A.C. Valkis, deze werd in 1809 op eenjarige leeftijd wees, Zijn ouders zijn in dezelfde nacht overleden: door kolendampvergiftiging?

G.A.A.C. Valkis werd daama opgevoed door zijn oom, Comelis Valkis (die tot 1839 burgemeester van Ophemert was). G.A.A.C. werd al spoedig secretaris van Ophemert en zoals u bij een ander plaatje kunt zien, volgde hij in 1839 zijn oom op als burgemeester. Tot 1880 bleef hij in functie. Na zijn dood in 1890 werd De Kapelhof bewoond door burgemeester G. de Haas, nog familie van G.A.A.C. Valkis (zijn vrouw heette De Haas). Momenteel woont de familie Vande Bergh in De Kapelhof.

37. Hier een portret van G.A.A.C. Valkis, burgemeester van Ophemert van 1839 tot 1880. In de voordracht van de vrouwe van de heerlijkheid Ophemert en Zennewijnen staat vermeld:

Provincie Gelderland

Staat van voordragt ter vervulling van den vacerende post van burgemeester der gemeente Ophemert, door Jonkvrouwe Anne Margaretha Baronnes van Haeften, Rentenierster, wonende te Blitterswiik, Provincie Limburg, als Vrouwe der Heerliikheid Ophemert en Zennewijnen, en in die hare relatie ten deze geregted verklaart, bij besluit van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Gelderland dd. 15 Juny 1839 nummer 45.

Naam: Valkis

Voomamen: Gerrit Arend Albertus Comelis Ouderdom: 33 jaren

Geboorteplaats: Ophemert

Godsdienst: Protestantsche

Woonplaats: Ophemert

Gehuwd of ongehuwd: gehuwd

Kinderen: Geene

Burgerlijk beroep: secretaris

Vroeger ambtelijke betrekkingen: geene

Aanmerkingen en advies: Gaame zoude ik de vacerende betrekking met die van secretaris zien vereenigd. Aldus gedaan en betekend te Blitterswiik.

Op 5 januari 1890 overleed G.A.A.C. Valkis. Bij raadsbesluit van 2 september 1890 werd bepaald dat bij wijze van legaat f 16.000,- reele waarde zou worden besteed ten behoeve van de armen van Ophemert en Zennewijnen onder de naam "Het Valkis Ziekenfonds". In eerder genoemd raadsbesluit worden de bevoegdheden, rechten en plichten van het fonds geregeld. Het besluit was mede ondertekend door: De kerkeraad der Nederlands Hervormde Kerk, de administrateur van het Algemeen Armenfonds te Ophemert en de administrateur van het Gereformeerd Armenfonds te Zennewijnen. In 1974 besloten de gemeenteraad van Ophemert, het Burgerlijk Armenbestuur en de kerkeraad van de Nederlands Hervormde Kerk tot opheffing van "Het Valkis Ziekenfonds" en dat de rente van het kapitaal zou worden verdeeld onder het Groene Kruis, afdeling Ophemert; de Bejaardensoos en het Bejaarden Reiscomite.

38. Wij lopen weer terug richting Varik. Bij de stoep aan de Uilenburgsestraat, in de volksmond weI .Kloppenhofsestoep" en vroeger ook "Spookstoep" geheten, gaan wij naar beneden en lopen richting Akkersestraat. Tegenwoordig zien wij daar aan onze Iinkerhand tussen het geboomte een kasteelachtige woning. Deze woning is in het begin van de jaren zeventig gebouwd door architect Wouda en wordt thans bewoond door de familie Blonden. Vroeger stond op deze plaats een grote boerderij, De Oevershof genaamd. Wat we zien op de foto is het overgebleven bakhuis aan de Uilenburgsestraat, later ingericht als woning en daarna afgebroken. In 1588 wordt al gesproken over een Oevershof, die toentertijd behoorde aan de abdij van Sint Paulus. DenkeIijk woonde er ook een Adriaan van Oever, rentmeester van de heerIijkheid en van 1660 tot 1667 voogd over de weeskinderen Van Haeften.

39. Wij laten de Oevershof achter ons en lopen de Akkersestraat in. Links zien wij huize De Johannahof. Dit prachtige landhuis is in de vorige eeuw gebouwd door Robertus Valkis, rentmeester der heerlijkheid. In 1920, het jaar waarin deze foto is genomen, woonde er de familie Sillevis. Op de foto zien wij in donkere japon Geurtje van de Oever. Geurtje kwam uit Varik en is in 1919 als dienstmeisje gaan werken op De Johannahof. In 1924 is zij getrouwd met Kees Lacet. Beiden leven nog en wonen aan de Waalbandijk 57. Geheellinks is Johanna van den Berg, de keukenprinses, de latere vrouw van Gaart van Gelder. De familie Sillevis, die zoals wij eerder vermeldden, De Johannahof bewoonde, bestond uit renteniers. Zij had den naast het dienstmeisje en enkele werksters ook een huisknecht annex tuinman in dienst, namelijk Bart van Kessel.

Toen de heer Sillevis overleed, schafte mevrouw Sillevis een wagentje aan. Hein van Tussenbroek, een kolenboer, span de zijn eigen paard, een zogenaamde vos, voor het wagentje en reed haar overal naar toe. Vaak gingen ze naar Zennewijnen naar het klooster, waar haar zwager woonde. Omdat het wagentje massieve rubberen banden had en men het daardoor niet hoorde aankomen, had mevrouw Sillevis een bel voor de borst van het paard gebonden.

Na deze periode koopt de heer van Ophemert huize Johannahof en verhuurt het aan Van Assendelft, een kunstschilder. In 1943 kwam Gilles Weerwag er te wonen.

40. Wij staan nu voor het transportbedrijf van de firma Blankers aan de Akkersestraat. Terwijl wij daar zo staan, gaan we in gedachten terug in de historie naar het ontstaan van dit internationale transportbedrijf.

In het begin van deze eeuw kwam Arie Blankers, grootvader van Anton Blankers, uit Heerewaarden waar zijn vader visser was, naar Ophemert. Arie Blankers handelde in eieren. Met een kruiwagen ging hij langs de deuren om eieren te verkopen. Omdat Arie Blankers ook in Tiel kwam, vroegen de mensen al gauw of hij dan voor hun ook boodschappen wilde meebrengen. Ook gebeurde het vaak dat hij spullen naar Tiel moest meenemen om te laten repareren. Door deze boodschappendienst in Tiel kreeg grootvader Blankers al gauw provisie bij enkele Tielse winkeliers. De kruiwagen was al gauw te klein voor deze zogenaamde boodschappendienst, zodat Arie Blankers eerst een hondekar aanschafte en deze vervolgens weer verving door een paard met een wagen. In die tijd ging Blankers drie maal per week naar Tiel, namelijk op maandag, woensdag en vrijdag.

De hier afgebeelde foto is genomen op de Waalbandijk.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek