Ospel in oude ansichten

Ospel in oude ansichten

Auteur
:   J.J. Biezenaar
Gemeente
:   Nederweert
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2747-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ospel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

16. Een van de belangrijkste initiatieven van pastoor Caris was de bouw van het St.-Annaklooster met een school voor de meisjes. Directeur Wouters van het Bisschoppelijk College te Weert zorgde voor een bouwplan. Door een bijdrage van de parochie ad f 5000,- en financiele medewerking van het bisdom kwam het klooster tot stand. In 1910 werd het door de zusters franciscanessen van Heijthuijsen betrokken en kreeg Ospe1 de eerste bijzondere lagere meisjesschool: drie klassen aan de linkerzijde van het klooster. Tevens was er een houten bewaarschool opgericht. In 1923 besloot de gemeenteraad tot uitbreiding van de school met een rechtervleugel, omvattende twee leslokalen, een lokaal voor de bewaarschool en een overdekte speelplaats.

De komst van de zusters franciscanessen in het St.-Annaklooster, waaraan de Annastraat herinnert, was een zegen voor Ospel. De zusters hebben een grote bijdrage geleverd aan het onderwijs, de opvoedig en vorming van de Ospelse meisjes. Toen Ospel in 1923 een eigen afdeling van het Limburgsche Groene Kruis rijk werd, waren het ook weer de zusters franciscanessen die zich vol ijver voor de ziekenzorg enzovoort inzetten. Algemeen werd het vertrek van de zusters op 1 januari 1959 wegens gebrek aan roepingen betreurd. Uit het dorpsbeeld verdween het vertrouwde beeld van de zusters die iedere zondagmorgen, in een gesloten zwarte rij met witte kappen, naar de kerk gingen. Het oude complex werd na de bouw van de nieuwe St.-Annaschool tot gemeenschapshuis verbouwd, dat zich een belangrijke plaats in het Ospelse heeft verworven.

Op de foto (omstreeks 1914) ziet u het klooster met links de vleugel met drie klassen. De rechtervleugel ontbreekt nog. ("Nederweert in oude ansichten deel l ", pagina 72.)

Op de foto van links naar rechts: Lies Veugen (Lies van Tempels Jan), Maria Hendrikx (Maria van Kreijelmus Koeeb), Dien Gubbels (Teune Dien) en Frenske Leen (Ties Frenske). De dame in het zwart is niet bekend, doch waarschijnlijk de vrouw van de fotograaf.

OSPEL

BiJzondere Sch

. 001

17. In 1932 arriveerde een fotograaf bij de meisjesschool. Bij die gelegenheid werd een groepfoto gemaakt, mogelijk ook met enige kinderen van de bewaarschool er bij.

U ziet, met de traditionele lei in de hand, links Wiel Peeters en rechts Theo Sieben. Vervolgens van links naar rechts, eerste rij: Truus Linders, Clara Peters, Truus Beelen, An Konings, Lies Douven, Tina Peeters, Mietje Bukkems, Truus Nies en Lies Linders.

Tweede rij: To Huijerjans, Dien van de Moosdijk, Wies Vroemen, Drika Wilmsen, Net Beerens, Nel Seerden, Truus Seerden, Agnes Konings, Dora Douven, Marie Strijbos, Truus de Wit en An de Wit.

Derde rij: Martha Huijerjans, To Wilmsen, Dora Wilmsen, To Moonen, Dora van de Moosdijk, Miet Dams, Nel

Snellen, To Hermans (van Cilia's Pierke) en An Seerden. .

Vierde rij: Bertha Vaes (van Dalemans Tieske), Nel Vaes (van Gabrielle Tien), Til Vaes (van Gabrielle Tien), Nel Gielen (van Port Graadje), Anna Gijsen, Dora Seerden, Marie Hermans (van Cilia's Driek), Truud Broens, Drina Douven, Martha Vroemen en Net Seerden.

Op de foto ontbreekt de onderwijzeres. In die tijd was het niet de gewoonte dat religieuze zusters zich lieten fotograferen.

18. Voor de kinderen uit de Moost was het een zware opgave om bij slecht weer en vooral in de winter dwars door de Peel over onverharde wegen de school in Ospel te bezoeken. Een probaat middel om de natte klompjes te drogen was deze even op te vuilen met gloeiende turf uit de kachel van de school! Op initiatief van Jan Smits, hoofdopzichter van de Maatschappij "Griendtsveen", kreeg de Moost rond 1900 een eenmansschooltje: aile leerlingen van alle klassen met een onderwijskracht in een lokaal. Een gezellig c1ubje, maar niet direct bevorderlijk voor gedegen onderwijs. Later werd dit schooltje wegens gebrek aan leerlingen opgeheven, doch in 1930 wist hoofdopzichter Frans Smits bij de gemeenteraad van Nederweert te bereiken dat er toch weer een eenrnansschooltje verrees met R. van den Heuvel (links op de foto) als hoofd. Trouw fietste meester Van den Heuvel iedere dag van Nederweert over de brug aan sluis 13 en vervolgens over het smaile paadje langs het mooi begroeide Peelkanaaltje naar de verre Moost.

Een bezoek aan het schooltje was voor S10 Nicolaas natuurlijk geen probleem. Tenslotte was Spanje toch veel verder! Op de omstreeks het begin van de jaren veertig gemaakte foto ziet u de Sint (Louis Rulkens) en Zwarte Piet (Jozef Kessels), beiden van het raadhuis in Nederweert, tijdens hun bezoek aan de school in de Moost.

Van links naar rechts, eerste rij: Lieske Knapen (van Winne Pierre), Hans Kluijtmans, Toosje Knapen (van Zjef Knapen), Truusje Knapen (van Zjef Knapen) en Sjanneke Knapen (van Winne Pierre).

Tweede rij: Mieke Frenken (voor Van den Heuvel), Gerard Kluijtmans, Albert Kanters (voor Sint), Sjaantje Knapen (van Winne Pierre), schuin achter haar Mientje Frenken en Tjeu Knapen (van Zjef Knapen, naast Zwarte Piet).

Derde rij: Coba Kluijtmans, Mieke Linders en Riek van Grimbergen (achter stat).

Vierde rij: Wiel van Grimbergen, Wiel Douven (gedeeltelijk naast mijter Sint), Roelof Derks, Frits Frenken, Jo Kluijtmans en Broer Derks (naast Zwarte Piet).

De kleinste kinderen bezochten nog niet de school, maar waren voor het Sinterklaasfeestje tach uitgenodigd. De school werd in de herfst van 1944 zwaar door oorlogsgeweld vernield en is niet meer hersteld.

19. Tegelijk met de kerk werd in 1865 dit gave pand van de familie Loijen (thans Waatskamp 2) gebouwd. De voorgevel is harmonieus opgetrokken met een brede ingangspartij (iets druk .versterd") en raampartijen traditioneel voorzien van luiken, die tot een goede vlakverdeling leiden. In de ramen ontbreken de to en gebruikelijke roe den niet, terwijl de vensterbanken in hardsteen zijn uitgevoerd. Dat de gordijnen heel mooi en stijlvol zijn, zal de dames zeker niet ontgaan. Het met handpannen afgedekte dak, met een door het dun sneeuwlaagje extra speels geaccentueerd relief, ligt tussen sluitgevels voorzien van opgaande versieringen in metselwerk. Kortom, een huis dat een voorname stijl ademt. De vrij hoge plint gaat over in een stoepje van Maaskeitjes. Voor de deur ligt een molensteen, eveneens door Maaskeitjes omlijst. Reken maar dat iedere week tegen de zondag de keitjes en een stuk van de weg voor het pand met een bezem schoon gemaakt werden. Op zondag, als de mensen ter kerke gingen, moest alles proper zijn!

Heel vroeger werd rechts in het pand door Tieske Loijen (Heine Tieske) en vervolgens door Frans Loijen (Heine Frans) een cafe geexploiteerd. Kennelijk geinspireerd op de twee linden voor het pand heette het cafe "Onder de Linden". Het bier werd betrokken van de Nederweertse bierbrouwerij "De Vier Linden" van de familie Kreijelmans (zie "Nederweert in oude ansichten", dee 1 1 pagina 8 en dee12 pagina 18). Het pand ging in 1944 door oorlogsgeweld verloren.

Op de foto, die ongeveer zestig jaar geleden gemaakt werd, ziet u van links naar rechts: Frans Loijen (Heine Frans), zijn vrouw Cato Nies (Strotjes Cato) en hun dochter An (An van Heine Frans).

Jammer, dat de gemeenteraad onlangs voor een nieuwe straat in de omgeving de herinnering aan dit pand en indirect aan de plaats waar vroeger het "strooien kerkje" stond, niet levend hield door de naam .Heinestraat" af te wijzen!

20. Achter het pand Onze Lieve Vrouwestraat 22 (Zjef Veugen - Zjef van Veuges Pier) lag vroeger een dubbel woonhuis. Ret linker gedeelte werd bewoond door het gezin van W. Goevaerts (Pak Wullem), terwijl diens rechter buurman Jan Vleeshouwers (Schruurke) was. De huizen werden "In ut Kraantje" genoemd, een naam waarvan de oorsprong niet achterhaald kon worden. Mogelijk was vroeger in een van de woningen een cafe gevestigd dat deze naam had. De platte aanbouw was de kleermakerij van Vleeshouwers, die voor het raam staat. De groep personen voor het huis is, van links naar rechts: Wullem Goevaerts, van beroep timmerman (pak Wullem), Tina Goevaerts, Anna Goevaerts, Nelleke Vleeshouwers met Joke Vleeshouwers op de arm en timmerman Bertus Vossen (Bertus van Vosses Merte). De foto is omstreeks 1929 gemaakt.

Een gedeelte van de panden is blijven staan en wordt door ZjefVeugen als garage en bergruimte benut.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek