Oss in oude ansichten deel 1

Oss in oude ansichten deel 1

Auteur
:   drs. F.J.M. van de Ven
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1893-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oss in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

058. tationsweg.

105. Nogrnaals een opname van de Stationsweg, maar nu in 1912. Zoals u ziet, is deze wat meer naar rechts genomen.

.::~' o:.~~St ?? tion ,

106. Het station van Oss aan de perronzijde in 1918. De spoorwegverbinding kwam in 1881 tot stand en werd aangelegd door de "Zuid-Oosterspoorweg Tilburg-Nijmegen", met voornamelijk Engels kapitaal. Op deze afbeelding is er nog maar een perron.

lJoge/v/uchf - 6ss

I

107. Een gezicht op het spoorwegemplacement vanaf de Hartogsfabrieken. In het midden de watertoren, die aIleen het villapark van water voorzag.

TATIO';SKOFFIEHUIS - 0 H.

U.~.:"." P. c ?. e ~r .8ro"~~' O· ~. 0,.,. ... I.. R. &. V. 2"'0' e,

/ C

Jr,~=~. __

108. Ret stationskoffiehuis, gelegen tegenover het station, in 1902. Gehee1 rechts is het station nog zichtbaar.

109. Hotel-cafe-restaurant "Het Station" in 1925. Links de concertzaal, waar in 1913 ook de eerste films in Oss werden vertoond.

110. Van de ongeveer aeht kegelc1ubs die Oss rond de eeuwwisse1ing rijk was, was de club "De Snelvliegers" een van de belangrijkste. Ze was gevestigd in het stationskoffiehuis, dat toentertijd aan de heer De Groot-Wolters toebehoorde en tevens de postduivensccieteit herbergde. We noemen, van links naar reehts: G. van Duren, onbekend, mejuffrouw De Groot, J. Smulders, drie onbekenden, L. Meyers (met bierglas), A. Smulders (met bal), twee onbekenden en A. de Groot. De foto dateert van 1894.

VERORDENING

OP DE

URRON.KENSCH.A..P

EN RET

OF

RUSTVERSTOREND ZL~GEX

II' DE

GEIlEENTE 088.

111. Een verordening van B. en W. uit 1873, die voor zichzelf spreekt. In deze verordening werd onder meer verboden om "in kennelijk beschon ken toestand hondewagens, bespannen met een of meer honden te besturen". In voorkomend geval zou men "de honden afspannen en ten hunnen kosten doen vastleggen".

SNELPERSDRUK

van P. STOKVIS EN ZOON, te'8 HerlogenQ98ck.

$fafionsweg - (J~

112. De Stationsweg, tegenover het station, in 1928. De tegenwoordige Bram van den Berghstraat, naast het huis met het zadeldak, was nog niet verbreed.

lJillapark - (}ss

113. Dit is het villapark, hier de Dr. Hermanslaan, in 1927.

,lIEUWJAA RS- HEIL- E - ZE0E'VEK en

Olt~edraeen d{lor dell Lantaarnol~s.eker

G. de VET, aan zijne medeburgers,

van Osch bij den aanvang van het jaar

. ~903.

114. Een nieuwjaarswens van de 1antaarnopsteker in 1903. De lantaarnopstekers boden deze wensen aan in rui1 voor een fooi. Het gedicht ontbreekt aan dit fragment. Het straatbeeld is gefantaseerd.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek