Oss in oude ansichten deel 1

Oss in oude ansichten deel 1

Auteur
:   drs. F.J.M. van de Ven
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1893-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oss in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

5. Het centrum, gezien vanaf de toren van de Grote Kerk in de richting van het Walplein, in 1925. Geheellinks ligt de Molenstraat.

Osch. - Raadhuis.

6. Het oude raadhuis midden op het Heuvelplein in 1902. Het werd in 1768 gebouwd. In het benedengedeelte bevond zich lange tijd de bo terwaag. De deur in de linker zijgevel gaf toegang tot het politiebureau. Midden op de foto staat het Wilhelminaboompje, dat in 1898 ter gelegenheid van de kroningsfeesten van koningin Wilhelmina werd geplant. Het raadhuis werd in 1924 gesloopt.

7. In 1918 zag de Heuvel er, gezien vanaf de Heuvelstraat, zo uit. Links zien we weer het stadhuis, maar daarv66r is inmiddels een houten kiosk geplaatst, waarop de stedelijke harmonie K. V.A. op zondagmiddagen van 12 tot 13 uur concerteerde.

8. Achter de eerste boom rechts op de vorige afbeeld ing beyond zich de griffie van het kantongerecht met links daarvan het postkantoor (tot 1904). Op deze prentbriefkaart uit 1902 staat een k1eine menigte voor de griffie. Het kantongerecht werd in 1933 opgeheven.

OS:>

9. Gezieht vanaf het voorrnalige gemeentehuis in de riehting van de tegenwoordige Heuvelstraat. De ijzeren paaltjes werden tijdens de paardenmarkten voorzien van touwen, waara an de paarden werden vastgebonden. De opname dateert van 1908.

itllD8thudel Berken Verbllnt. Aaten N. Br. No. 376

10. Gezicht op de Heuve1 vanaf de Varkensmarkt. Geheel1inks is nag een klein gedeelte van de zijgeve1 van het gemeentehuis zichtbaar. Geheel rechts (niet meer zichtbaar) begint de Peperstraat. Deze kaart werd in 1906 uitgegeven.

11. De Peperstraat gezien vanaf het Heuvelplein. In deze straat woonden, op het einde van de negentiende eeuw, de families Van Zwanenberg en Hartog, de latere groot-industrielen.

088, Peperstraat

12. Vanaf de Heuve1 kijken we, in 1907, in de riehting van de tegenwoordige Hooghuisstraat. Opval1end zijn de talrijke bomen. Geheel reehts is nog een klein gedeelte van het stadhuis ziehtbaar met de stadspomp.

Oss - )(euve/.

13. De Heuvel in 1917, gezien vanaf de Hooghuisstraat. Links, tussen het eerste en het tweede huis, zien we de ingang van het verbindingsgangetje tussen de tegenwoordige Hooghuisstraat en de Walstraat. Midden op de foto, achter de handkar, herkennen we de voormalige waning van dr. A. van de Steen (zie afbeelding 16).

14. De Heuvel was steeds het centrum van feestelijkheden. Hier zijn we aanwezig bij een uitvoering van de "K1eppermarsch" met medewerking van stadsharmonie "Kunstliefde Vermag Alles" op koninginnedag (30 augustus) 1908.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek