Oss in oude ansichten deel 1

Oss in oude ansichten deel 1

Auteur
:   drs. F.J.M. van de Ven
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1893-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oss in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

15. Nog meer feestelijkheden op de Heuvel: film in de openlucht en muziek van de K.V.A., die rondrijdt op een vrachtauto van de firma Anton Jurgens. De opname werd gemaakt op een koninginnedag omstreeks 1925.

16. Vooraanstaande ingezetenen op het einde van de negentiende eeuw waren dr , Adrianus van der Steen en mevrouw M.e. van der Steen-Stael. Van der Steen werd in 1816 geboren in Maren bij Lith, studeerde medicijnen in Utrecht en Parijs, promoveerde in 1842 in de medicijnen en in de verloskunde en was lange tijd burgemeester van Oss en lid van Gedeputeerde Staten van No ord-Brabant, Hij overleed in 1910.

17. Burgemeester mr. H.J. Fense1ing, wethouders en 1eden van de gemeenteraad in 1904. Van links naar rechts poseren: Emile W.J. Jurgens (1878-1929, margarinefabrikant), A. de Bruin (geboren in 1863 te Ravenstein, directeur van Van Gend & Leos), A.N. de Louw (1853-1930, kooprnan), wethouder H.F. van den Elzen (1856-1932, vanaf 1910 burgemeester), J.F. Vollenberg (geboren in 1853 te Arcen, meubelmaker), Th.H.M. van Tuin (geboren in 1858, van 1893 tot 1904 gemeentesecretaris), P.J.J. Cremers (geboren in 1863 te Maashees, kooprnan), burgemeester mr. H.J. Fenseling (geboren in 1839 te Groningen, burgemeester van 1879 tot 1904), N.A. van Erp (geboren in 1868, landbouwer), wethouder H.F. van Erp (1840-1905, 1andbouwer), Alb. Cox (geboren in 1859 te Buurmalsen, huisschilder), M.A. van Erp (1856-1936, 1andbouwer), A.B. van A1em (1860-1905, veekoopman) en J.S. van Heesch (1849-1919, kopers1ager).

-<;4. __ .

c....: ~1.-.t..".... .r: .? #~: .S7.':.. ?..?

fell .

18. Een "ansieht" uit 1732: de Graafse Poort, later het Hooghuis genaamd, getekend door de bekende tekenaar Cornelis Pronk (1691-1759). Deze poort sloot de Heuve1 af in de riehting van de Berghemseweg, de weg naar Grave. Het bouwsel kwam in 1407 gereed. Op het einde van de zestiende eeuw woonden er de jonkers van Oss.

19. Dit is de achterzijde van het Hooghuis (de voormalige Graafse Poort) zoals dat omstreeks 1775 werd verbouwd door Tie1eman Dirk van Breugel, secretaris van Oss. Het rondee1links resteert nog van de vroegere bouw.

20. En dit is de voorzijde van het Hooghuis. In de negentiende eeuw woonde er de familie De Knokke van der Meulen. Van 1897 tot 1902 was het in beheer van de hoofdraad van de Sint-Vincentiusvereniging. Het plein v66r dit huis heette Linnenmarkt.

21. Sedert 1902 werd het Hooghuis bewoond door een viertal gezinnen. In 1925 werd het gebouw gesloopt, omdat het de toe gang tot de Berghemseweg blokkeerde. Men moest namelijk steeds door de tegenwoordige Kazernestraat.

22. Het Hooghuis tijdens de afbraak in 1925. Pogingen om het gebouw te behouden b1even zonder resu1taat.

23. Op korte afstand van het Hooghuis, aan de Berghemseweg (thans hoek BerghernsewegBurgemeester Van den Elzenlaan) stond een windgraanmolen met drie koppelstenen. De molen werd gebouwd omstreeks 1885 en hij verdween in 1944.

24. Ver buiten het centrum van Oss, in het gehucht Schayk in de richting Berghem, stond de Sint-Anthoniuskapel, een bouwwerk uit de veertiende eeuw, in 1512 gedeeltelijk verwoest, daarna hersteld en vergroot. De kapel was eigendom van het gilde van Sint Anthonius. De foto werd in 1930 gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek