Oss in oude ansichten deel 1

Oss in oude ansichten deel 1

Auteur
:   drs. F.J.M. van de Ven
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1893-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oss in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

ANT. JURGENS' MARGARINEFABRIEKEN, OSS.

35. In werkelijkheid was het complex van de margarinefabriek minder indrukwekkend dan men ons op deze kaart uit 1913 wil doen ge1oven.

36. Hierboven zien we een gedeelte van de n.v. Anton Jurgens Vereenigde Margarinefabrieken in 1927, twee jaar v66r de overplaatsing naar Rotterdam. De opname is gemaakt vanuit de toren van de Grote Kerk. Op de achtergrond ontwaren we de molen in de Nieuwe Brouwerstraat en het Vierhoekje.

37. In 1916 werd in de Kerkstraat, tegenover de Grote Kerk, voor de n.v. Jurgens Margarinefabrieken een groat fabriekscomplex gebouwd naar het antwerp van de Nijrneegse architect Charles Estourgie. Op deze foto, gemaakt ornstreeks 1920, ziet men het interieur van dit gebouw: de inpakhal met aan weerszijden de entresols,

38. Wederom een "ansicht" uit 1732, getekend door Come lis Pronk: de kerk van Oss, toegewijd aan de H. Willibrordus. Het gebouw dateerde van omstreeks 1400. In 1751 werd het door brand zwaar beschadigd. In 1856 werd de kerk afgebroken en vervangen door de tegenwoordige Grote Kerk.

088. Gezlcht .oP St. :Nicol88sgesticht en Parochiekerk.

39. De Grote Kerk, gezien in 1910, vanaf ongeveer dezelfde plaats als op de tekening van Pronk hiemaast. V66r de kerktoren staat het in 1888 gebouwde patronaat, daamaast, rechts, het complex van het fraterhuis, ook Sint-Nicolaasgesticht genaamd.

40. De toren van de Grote Kerk, gezien vanuit de Begijnenstraat. De kerk kwam in 1859 gereed. Tegenover de toren, rechts, zien we de bebouwing zoals die was v66r de uitbreiding van het fabriekscomp1ex van Jurgens, die in 1916 gereedkwam. De pijl wijst naar het woonhuis van Frans Jurgens (zie afbee1ding 31). Deze prentbriefkaart dateert van 1905.

41. Het interieur van de Grote Kerk in 1910. De preekstoel dateert van 1877. Hij werd on tworpen door L. Hezenmans en uitgevoerd door L. Veneman, beiden te 's-Hertogenbosch.

-"."'='-

Osch

+

42. De Begijnenstraat in 1900. Rechts zien we de pastorie van de Grote Kerk, gebouwd in 1751, na de grote brand die in dat jaar een groot gedeelte van Oss in de as legde.

43. De pastoors, tevens dekens van Oss. Links de ken Arno1dus van de Laar (1826-1872-1897) en reehts deken Gerardus van den Boer (1851-1897-1939). Beiden waren ook op sociaa1 terrein zeer actief en hebben daardoor grate ver diensten voor de Osse gemeenschap gehad. Zij bouwden onder andere diverse seholen voor jongens en meisjes, een bejaardencentrum en een ziekenhuis, alles uit de kerkekas gefinancierd.

44. Het zangkoor "St. Cae cilia" van de Grote Kerk omstreeks 1928. We zien, van links naar rechts, op de eerste rij, zittend: Frans Verhallen, Harry Vollenberg, kapelaan R. Dekkers (directeur), monseigneur Gerardus van den Boer (pastoor-deken), Harry Fortuin, T. van Loosbroek en Albert Kuyte. Op de tweede rij: een onbekende, Jan van den Broek, A. van Zon, H. Speet, Harry van Lent, Toon van Loosbroek, Wim Kelders (organist), A. Jansen (dirigent), Wim van Ernich, A. Norbart, Albert Cox, Marinus Smits, Sjef Zeegers en W. van Gelder. Op de derde rij: N. Smits, Nardus Meyers, R. Rademaker, Piet van Loosbroek, Aug. Friesen, Laurentius Meyers (gemeenteontvanger), Martien van de Coevering, Jac. van Grunsven, A. Verbruggen, A. Verhallen, W. Bayens en A. Verhallen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek