Oss in oude ansichten deel 1

Oss in oude ansichten deel 1

Auteur
:   drs. F.J.M. van de Ven
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1893-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oss in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

45. Een vrij groot aanta1 priesters en religieuzen uit Oss trok in het begin van deze eeuw naar den vreemde. Dit is Henricus Franciscus Spierings (1876-1917), missionaris van Scheut, van 1902 tot 1917 missionaris in Mongolie, waar hij stierf aan de pest.

46. Het zangkoor "St. Cae cilia" van de Grote Kerk omstreeks 1885. We zien, van links naar rechts, op de eerste rij: een onbekende, Th. van Loosbroek, een onbekende, kapelaan E.D.M.G. Sanctorum, H.R. Hendriks (bouwer van de kerk van de paters Carmelieten en van het Sin t-Nicolaasinstituut), J. van Dinther, W. Kuyte (organist) en J. Lauwers (hoofd van de openbare school). Op de tweede rij: J. van Lier, Wagemakers (? ), P.L. Kuyte, J. Verhallen, H.F. van den Elzen (bierbrouwer, later burgemeester), Verhallen, Verhallen en Van Ernich. Op de derde rij: Van Hees, Van Hees, G. van Dinther, een onbekende, Verhallen en Adrianus Kuyte (orgelmaker).

47. Hetzelfde zangkoor omstreeks 1895. Van links naar reehts zien we: kapelaan H.A.M. Janssen, Van Hees, J. van Dinther een onbekende, W. Kuyte, Th. van Loosbroek, Lauwers, Verhallen, een onbekende, Van Hees, P.L. Kuyte, Verhallen, Verhallen, G. van Dinther, een onbekende, W. Smits, nog een onbekende, Verhallen, weer een onbekende, Van Ernich en twee onbekenden.

48. Het fraterhuis in de Begijnenstraat werd in 1883 in gebruik genomen. Frater-onderwijzers verzorgden vanaf dat jaar het lager onderwijs op katholieke grondslag voor jongens. In 1897 werd bovendien het nog steeds bestaande pensionaat geopend voor jongens "uit den gegoeden stand".

49. Het fraterhuis en pensionaat, gezien vanuit de toren van de Grote Kerk. Rechts staat het patronaat dat in 1888 gereedkwam en waarin zich een kapel en een recreatieruimte bevonden. De scholen voor lager onderwijs (rechts boven) dateren van 1908.

6ss, Be~ijnenslraat

50. De Begijnenstraat in 1916. Op de achtergrond is men bezig met de bouw van de uitbreiding van de n.v. Anton Jurgens Vereenigde Margarinefabrieken. De Begijnenstraat was tot ongeveer 1890 de hoofdstraat van Oss.

.'

f

51. Klederdrachten van dames uit de gegoede burgerij omstreeks 1870. De hier afgebeelde personen zijn de dames Van Heesch, woonachtig op de Heuvel, tegenover het gemeentehuis.

O'S ST. LtiO~AIUH:S Gr"11ClIT

52. De Arendsvlucht in 1907. Links staat bierbrouwerij "De Arend", sinds 1865 geexplo iteerd door de familie Smulders, maar in 1960 gesloopt. Rechts vinden we het Sint-Leonardusgesticht (daterend van 1877) voor bejaarde mannen en vrouwen.

53. De Arendsvlucht in het begin van deze eeuw. Links bevindt zich de meisjesschool "Sint Raphael" (toentertijd dienend voor geheel Oss), links wederom het Sint-Leonardusgesticht. Beide werden bediend door de zusters van Tilburg. Op de voorgrond ontbreekt nog elke vorm van bebouwing.

54. Met enkele jaren onderbreking verzorgden de zusters van Tilburg vanaf 1851, naast een weeshuis, een bejaardencentrum, een ziekenhuis, een bewaarschool, een vorrningsschool voor oudere meisjes en het lager onderwijs, ook een pensionaat. Op bovenstaand briefhoofd is dit pensionaat in de vroegste vorm afgebeeld. Ret pensionaat werd in het begin van deze eeuw opgeheven.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek