Oss in oude ansichten deel 1

Oss in oude ansichten deel 1

Auteur
:   drs. F.J.M. van de Ven
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1893-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oss in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

55. De binnentuin van het Sint-Lecnardusgesticht voor bejaarden zag er zo uit. De voorgevel van het middengebouwtje op de afbeelding hiernaast komt overeen met de hierboven afgebeelde gevel.

56. Gymnastiekles in het begin van deze eeuw op het meisjespensionaat Sint-Leonardus.

Voorgevel St Anna-Ziekenhu:s der Zr St Leonardus·Gesticht, Oss

57. In 1912 werd het Sint-Annaziekenhuis van het Sint-Leonardusgesticht in gebruik genomen. De bouw van dit ziekenhuis werd mede moge1ijk gemaakt door een gift van f 25.000,-, afkomstig van mejuffrouw Anna Petronella Vos de Wael, die als kostdame in het Sint-Leonardusgesticht verbleef.

58. Het interieur van de synagoge van Oss werd omstreeks 1925 door H. de Laat vastgelegd op een aquare1 met krijt. Deze synagoge bevond zich in de Koornstraat, achter de Grote Kerk. Zij dateerde van 1831. Van 1866 tot 1910 woonden er in Oss meer joden dan protestanten.

59. Twee bekende joodse ingezetenen van Oss in de vorige eeuw: Simon van den Bergh en zijn echtgenote Elisabeth van der Wielen. Simon van den Bergh was eveneens een margarinefabrikant van formaat. Hij verp1aatste zijn fabriek (gelegen aan de Heeschepad) in 1891 naar Rotterdam. Deze gedenkpenning is geslagen ter ge1egenheid van hun gouden huwelijksfeest in 1894.

t.- ..

..

60. Het "gengske". de verbinding tussen de Passage, de Wal en de Heuvelstraat, gezien vanaf de huidige Heuvelstraat. De Passage was oorspronkelijk een kerkpad naar de kort na 1672 gebouwde schuurkerk van de katholieken, die zich vooraan in de Molenstraat beyond, op de plaats waar tot voor kort de hervormde kerk stond. Het "gengske" werd in 1949 verbreed.

61. Vanaf de Heuvel door het "gengske" en de Passage gaande kwam men uit op het Walplein. Achter de lantaarnpaal v66r het vooruitstekende pand zien we rnagazijn "De Zwaluw". Achter de jongelui met de fietsen staat de hervormde kerk, daarnaast de pastorie.

62. De 1aatste resten van de Boschpoort, die vanuit de tegenwoordige Kruisstraat toegang gaf tot het centrum van Oss, werden in steendruk vereeuwigd. Deze poort had deze1fde vorm als de Graafse Poort. Zij werd in 1838 ges1oopt.

, Wal - Oss.

63. Het Walplein, gezien vanaf de Passage in de riehting van de Kruisstraat. De pijl wijst de huizen aan die zijn gebouwd op de plaats van de vroegere Bosehpoort. Vooral de gevels reehts zijn sterk ge wijzigd.

64. Op de hoek Heuvelstraat-Walp1ein-Kruisstraat stond een tolhuis, gebouwd in 1838, waar to1geld moest worden betaa1d om met paard en kar de Heuvel over te mogen trekken. In 1873 werd het in gebruik genomen als cafe en in 1902 werd het afgebroken vanwege zijn voor het verkeer zeer hinderlijke ligging.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek