Oss in oude ansichten deel 2

Oss in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.H.J. Ulijn en P. Budde
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0390-9
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oss in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Het is al weer zes jaar geleden dat het eerste deel is verschenen van het boekje "Oss in oude ansichten". Vorig jaar verscheen bij dezelfde uitgeverij een boek dat werd getiteld: "Kent u ze nog ... de Ossenaren". De schrijvers van dit laatste boekje constateerden een behoefte aan een vervolg op het eerste deel van "Oss in oude ansichten", in dezelfde periode (1880-1940). Het resultaat ziet u thans voor u liggen. Naast de "nieuwe aanwinsten" op het gebied van prentbriefkaarten is dit boekje voorzien van meer tekst, wat voor de niet-Ossenaren plezierig zal zijn. Een derde uitgangspunt was te trachten meer beelden uit Oss te publiceren die buiten het centrum liggen. Dit bleek een zeer moeilijk punt te zijn, soms is toen gekozen voor een kwalitatief slechte, maar unieke foto in plaats van weer terug te vallen op de oude bekende gezichten. Ook is getracht een logische opbouw aan te brengen in de opeenvolgende afbeeldingen.

Wij hebben gekozen voor de volgende indeling:

Algemeen overzicht: luchtfoto, plattegrond. Geschiedenis: landweer, stadspoorten, gracht. Oude centrum: Heuvel, Walplein etc.

Een geconstateerd gemis: de oude marechausseekazerne, die nu wel is opgenomen.

Rondom het centrum: Molenstraat, Berghemseweg, Bloemenwijk.

Buiten Oss: Ussen, Amsteleind, Heescheweg, Hazenakker .

Hotelwezen (ook de middenstand is hierin opgenomen).

Kerken; kerkelijke en andere activiteiten. Molens.

Industrie.

Spoor en tram.

Toch zitten er in deze opzet ook leemtes. Zo bleek het onmogelijk te zijn beelden van de oude Ruwaard te bemachtigen. Bij het samenstellen van boekjes zoals dit is de medewerking van Ossenaren van zeer groot belang. Aan deze medewerking heeft het ons ook deze keer niet ontbroken en een woord van dank aan deze mensen is hier dan ook zeker op zijn plaats. Hopelijk zult u ook weer aan dit boekje menig plezierig uurtje beleven.

De afbeeldingen die in deze uitgave zijn afgedrukt zijn het eigendom van de volgende personen:

Alphen, G. van, Oss, 4, 71,81,97. Arts, J. Oss, 68.

Berg, A. v.d., Oss, 82. Blankstein, P., Oss, 1,40.

Budde, P., Oss, 3, 6, 7, 9, 20, 30, 31, 32, 38,44,49, 51,53,61,62,63,64,65,69,72,

76,77,88,89,90,93,94,95,96,98,99,101,103,107,108, 109, 113, 115, 116.

Carpay, dames, Oss, 41, 114. Duiven, J., Oss, 105. Gijsbers-van Lier, W., Oss, 27. Heuvers, A., Oss, 75. Smulders, dames, Oss, 73. Swaans, J., Oss, 34.

Ulijn,G., Megen,omslag, 2, 5;8,10,11,12,13,14, IS, 16, 17, 18,19,21,22,23,24, 25,26,28,29,33,35,42,43,45,46,47,48,50, 52,54,55,56,57,58,59,60,66, 6~70,74,79,80,84,85,86,87, 100, 104, 106, 110, 111, 112.

Ulijn, L., Rotterdam, 92. Ulijn, R., Oss, 78. Ulijn-Broeksteeg, L., Oss, 83. Ulijn-Droorners, M., Oss, 91. Verhamme, G., Berghem, 39. Vugt, M. van, Oss, 37. Wasmann, 0., Oss, 36, 102

1. Deze van 1923 daterende luchtfoto van de K.LM. is ten behoeve van Bergoss gemaakt. Op de voorgrond, links, het pas (in 1919) gereedgekomen kantoor van dit bedrijf. Daarachter staan de fabrieken. Iets verder naar boven is het Hooghuis duidelijk herkenbaar, het rondeel van de oude Graafsche poort is er goed uit te halen. Links daarvan zien we het nog bestaande pand "Huize De Klaphekken" (nu Wereldwinkel). Iets boven deze panden staat de houtfabriek van Van Loosbroek (met schoorsteen). Bovenaan, rechts, is nog net de grote kerk te zien en in het midden de Eikenboomgaard met het kerkhof uit 1876. Links wordt een begin gemaakt met de Linkensweg, terwijl daaronder, naast de boerderij (nu meubelzaak Groos) de Teugenaarstraat (toen nog een pad) begint. Rechts onder zien we het villapark, het enige gedeelte van Oss dat in die tijd over stromend water kon beschikken. De watertoren, die daarvoor diende, staat links en eveneens links onder is het dak van het station nog net te zien.

o E. . ,

VERI<LA.RrHG.

-5nOO~W~{,EI'f _ KUN~TWEGE·l'l.

-. TR""W~~N. ---SiNTEL 11 ~ .???.

t GeK-HVi)",pAllI( 9 f'.ANToNOEI'.:I I>O}TICAI1TOOIl. /0 JLAGHTWCJIJ !> r.aLA)TltK.KAKl 11 W"'TERTOIU ?? "

't R.I'.· KERI<. IJ. R.K. H.G·S.

" PROT' KeRK 13 1-I.".".o.J""OOI-

r. GA>FABRiEK I" 1...0. j""'OOl-·

1 P"Il-ipJ- KLip 15 LA"D~""'JC" 8 ">I·'fb.oeRC;I< 16 AM6ACKTJÇHOOL

I I

I .1'

In het begin van de jaren dertig was de Osse plattegrond, waarbij er nog ruit wordt gegaan dat de Osse haven de Lievekamp zou komen. De plattemd werd opgenomen in de officiële dsgids van Oss uit 1934.

3. Voordat Oss stadsrechten kreeg, mocht het een zogenaamde Landweer aanleggen. Dit was een aarden wal met schansen ertegenaan. In 1259 was deze Landweer gereed en liep, globaal gezien, tussen Oss en Berghem en vandaaruit in een boog richting Heesch. Tot in de vorige eeuw was er, ter hoogte van de huidige Berghemseweg, nog een slagboom in deze aarden wal. Op deze foto zien we het laatste restant van dit verdedigingswerk. Links is de Landweerstraat nog te zien.

4. Hier hebben we een mooie foto van met name ook een gedeelte van de situatie rond deze verbouwde stadspoort. In 1399 kreeg Oss stadsrechten en men bouwde toen twee poorten en legde een gracht aan. De Graafsche poort werd in 1771 tot Hooghuis verbouwd. Bij deze gelegenheid werd ook de behuizing naast dit "slotje" gebouwd. Rechts in de hoek staat een pand dat nog is Oss is te vinden. Het staat in de Hooghuisstraat, enkele meters van de straat af. Momenteel is in dit pand de Wereldwinkel te vinden. Het is een van de oudste huizen van Oss. Geheel links, op deze foto niet te zien, staat de houtfabriek van Van Loosbroek.

Verlengde heuvel met Gerardus Majella-kerk.

5. Op het midden van de Hooghuisstraat stond vroeger het Hooghuis. Dit gebouw werd in 1407 gebouwd en het diende toen als toegangspoort vanuit Grave. Wegens de hinderlijke ligging werd het pand in 1925 gesloopt. De hier afgebeelde foto laat voor het eerst sinds ruim vijfhonderd jaar weer die oude doorkijk zien. Ze werd kort na de sloop genomen. Links ligt het puin dat nog moet worden opgeruimd. We zien wel dat de toestand van de wegen niet is om over naar huis te schrijven. Op de achtergrond zien we de "Visserskerk".

6. Direct nadat Oss stadsrechten had gekregen, begon men met de aanleg van de grachten. Pas in de tweede helft van de vorige eeuw werd het gebied binnen deze grachten te klein en begon men met de uitbreiding van de stad. Toen ook werden de eerste gedeelten van de gracht gedempt. Behoudens het gedeelte dat we op deze foto zien, was de hele gracht in 1890 gedempt. Dit laatste gedeelte is de tegenwoordige Walstraat. Rond 1940 werd het allerlaatste gedeelte gedempt, dat deels parallel liep met de Linkensweg en deels met de huidige Singel '40-'45, langs het kerkhof in de Eikenboomgaard. Op deze foto zien we rechts het kerkhof en rechts van de hoge schoorsteen (Bergoss) is nog net het dak van het Hooghuis te zien (de vroegere stadspoort). Hier loopt nu de Hooghuisstraat.

7. Het oudere gedeelte van de stadsgracht ging bij het kerkhof de hoek om en loopt hierin de richting van de Koornstraat. Tussen de boerderijen, uiterst rechts, liep vroeger het Boonpad over "den Boonakker". Later werd dit de Slachthuislaan, zo genoemd naar het nu nog bestaande slachthuis, en momenteel vindt men hier de Singel '40-'45. De bomen die we op deze foto zien, staan nog steeds aan de rand van het kerkhof.

8. Deze van de jaren negentig van de vorige eeuw daterende ansichtkaart is op 4 juli 1899 verstuurd. Dit is een van de eerste ansichtkaarten die van Oss bekend zijn en zij is nog met de pen getekend. Afgebeeld is de pastorie van de "grote kerk", de Molenstraat en "Villa Josina", die op de plaats van het huidige Titus Brandsmalyceum stond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek