Oss in oude ansichten deel 2

Oss in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.H.J. Ulijn en P. Budde
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0390-9
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oss in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

99. Het jaar 1871 luidde voor Oss de grote ommekeer in: Jurgens in Oss ging een produkt vervaardigen dat boter moest gaan vervangen. Boter was een zeer schaars produkt geworden en dit leidde tot zo'n grote vraag dat de prijzen omhoog vlogen. Dit legde de grote boterhandelaren Jurgens en Van den Bergh bepaald geen windeieren. Maar toen in 1871 een vervangingsmiddel voor boter werd uitgevonden, waren ze er ook als de kippen bij. Eerst alleen Jurgens, later ook Van den Bergh. De kwaliteit van dit nieuwe produkt ging steeds vooruit, maar toch bracht de omschakeling van boter naar margarine veel weerstanden met zich mee. De fabrikanten sleepten dan ook zo wat alle bekende professoren, doktoren en voedseldeskundigen naar Oss om ze toch maar te laten vertellen hoe goed margarine wel was. Ook de verpakking ervan ging men onder handen nemen. Werd boter, en in het begin de margarine ook, in kuipen verkocht, waarna de winkelier het op de weegschaal afwoog, de Osse fabrikanten gingen over op de eerste verpakte margarine. Ook nu weer weerstanden: men zag het produkt niet, enzovoort. De foto toont u een advertentie uit die jaren met de voor die tijd (gekleurde) verpakking.

100. Wanneer men vijfentwintig jaar bij één bedrijf werkzaam was, kreeg men "enen lêzzie" en een enveloppe! Bij Jurgens kreeg men in vroeger jaren ook een oorkonde. Zo ook een zekere Van Uden, die op 12 oktober 1919 vijfentwintig jaar bij genoemd bedrijf werkzaam was. Hij kreeg deze oorkonde waarschijnlijk met terugwerkende kracht, want hij is pas in 1926 ontworpen! Op de achtergrond van deze oorkonde zien we de grote kerk en verder verschillende attributen die bij de margarinefabricage werden gebruikt.

Xl1nlcor en :Fahrieh )(; j{arfog, Oss

101. In 1860 begon Hartog Hartog een slagerijtje in Heesch. Zoals veel joden, slachtte men zelf in verband met speciale riten. In 1869 verhuisde Hartog naar Oss en had daar een slagerij in de Walstraat en in de Peperstraat. Aan het einde van de vorige eeuw werd reeds de grondslag gelegd voor het huidige bedrijf. Na het margarine-succes van Jurgens, begaf ook Hartog zich, met veel succes, op deze markt. In 1929 werd deze margarinefabriek overgeplaatst naar Engeland, waardoor ruim vijfhonderd werknemers werden ontslagen. Hartog werd opgenomen in de "Margarine Unie", later de n.v. Unilever. Momenteel draagt deze Unilever-vestiging de naam "Unox".

102. Niet alleen de grote bedrijven van Jurgens en van Van den Bergh produceerden in Oss margarine, er waren er nog meer. Zo was er aan het einde van de vorige eeuw nog een andere Jurgens die, evenals Van Leeuwen, margarine fabriceerde. De margarinefabriek van Hartog was aan het einde van de jaren twintig zeker zo groot als die van Jurgens. Enkele jaren na het vertrek van Jurgens uit Oss werd ook Hartog opgenomen in de grote "Margarine Unie", waar Jurgens en Van den Bergh reeds inzaten. De reorganisatie die daarop volgde zorgde ervoor dat ook de margarine fabricage van Hartog naar Engeland moest worden verplaatst. Dit betekende weer een gevoelige klap voor de Osse economie. Vijfhonderd man, bijna de helft van het totale personeelsbestand van Hartog, werd op straat gezet. Deze foto uit 1931 toont ons de laatste zending margarine van Hartog.

103. Ook al in Heesch werd de grondslag gelegd voor een ander Oss' bedrijf, namelijk dat van Zwanenberg. Om dezelfde redenen als Hartog oefende deze familie het slagersvak uit. Aan het einde van de vorige eeuw vestigden Nathan en Arnold Zwanenberg zich in Oss en vanhieruit werden eerst levende en later geslachte varkens naar Engeland getransporteerd. Naast de vleesproduktie werd ook de produktie van oliën en vetten en zelfs van zeep en beenderlijm ter hand genomen. Langzamerhand werden de afvalstoffen van de vleesproduktie dermate interessant, dat Organon werd opgericht. Het eerste produkt van deze nieuwe fabriek was insuline.

104. Onder deze in 1927 in de "Brabantse Illustratie" afgebeelde foto stond de volgende tekst: "Zij die sterven gaan ... groeten u! " Dit beeld zal bij de oudere "richtige" Ossenaren bekend voorkomen. Dagelijk werden er "klochten" varkens bij "Zwaantjes" en den "Hartog" afgeleverd om daar te worden "verwerkt".

A<LLE MATEN KISTEN IN VERSCHILLENDE MODELLEN VOOR:

MARGARINE. VET. ZEEP. CONSERVEN. EIEREN. FRUIT. GROENTEN. ETC.

VATEN EN 'l'UBS

IN VERSCHILLENDE AFMETINGEN - - ?

MACHINALE

KUIPERIJ EN KISTENMAKERIJ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; HOUTWARENFABRIEK

HOUTWAREN

OP HUISHOUDELIJK GEBIEO ZOOALS: ... - . TRAPPEN. STOVEN. STOELZITTINGEN. STRIJKPLANKEN. ETC.

105. Door de margarine-industrie kwam ook een aantal toeleveringsbedrijven tot grote bloei. In de tijd waarin men nog geen verpakte margarine kende, vormden de kuipen het "verpakkingsmateriaal". In Oss ontstonden daardoor diverse kuiperijen en een ervan was Hes en Co. Zij vestigde zich in het begin van deze eeuw in een gedeelte van de in 1913 leeg gekomen margarinefabriek van Van Leeuwen. Het was een joods bedrijf dat, naast de op de foto aangegeven produkten, ook nog joodse doodskisten maakte. Dit waren zeer speciale kisten, ruw, onbewerkt en bekleed met as

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek