Oss in oude ansichten deel 2

Oss in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.H.J. Ulijn en P. Budde
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0390-9
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oss in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Deze oude ansicht toont ons twee beelden uit Oss: de Heuvel met het voormalige rococohuis en de voormalige kerk en het klooster van de paters carmelieten aan de Molenstraat. Het raadhuis werd in 1768 gebouwd en in het onderste gedeelte bevond zich de boterwaag. Links onder was het bureau van de veldwachter, rechts onder waren twee cellen en in het bovenste gedeelte was het raadhuis ondergebracht. Rechts van het raadhuis stond een stadspomp. Het raadhuis werd in 1923 gesloopt, terwijl de gemeentesecretarie twee jaar daarvoor al was verhuisd naar de voormalige "Villa Constance" aan de Molenstraat. De "paterskerk" kwam in 1893 klaar, drie jaar later dan het klooster. Tot 1893 beschikten de paters over een noodkerk in de kloostertuin. Van 1902 tot 1929 was hierin ook het algemeen studiehuis van de Nederlandse provincie van de carmelieten gevestigd. Prof. dr. Titus Brandsrna was aan dit studiehuis verbonden. Pas in 1923 werd de paterskerk verheven tot parochiekerk.

Heuvelstraat v

10. Twee afbeeldingen zien we op deze ansicht, die op 5 februari 1902 werd verstuurd. Links zien we de Kruisstraat en om ons in de toenmalige situatie te kunnen verplaatsen, is het goed te weten dat rechts op deze foto tegenwoordig de Philipsfabriek is gevestigd. Op de rechter foto zien we de Heuvelstraat.

11. Hoewel in het begin van deze eeuw de Heuvel nog geen wandelgebied was, is er op deze ansicht geen kip op straat, behalve ... de bierwagen die bij café Uyen een vat bier brengt, zodat men zijn pint je kan tappen. Voor deze bierwagen zien we één p.k. staan. Rechts op de foto zien we nog de zeer oude bebouwing van de Heuvel en de Hoogheuvelstraat.

-------------~.~,--'---~~

12. Op 20 april 1904 ontving mejuffrouw Anna van Oers, die op het Hinthamereind in 's-Hertogenbosch woonde, deze ansichtkaart van de Heuvel. Rechts zien 'we de huizenrij waar nu de Korenbeurs is en op de achtergrond is de Heuvelstraat. Het is opvallend dat er in Oss rond de eeuwwisseling reeds een boekhandel was. We vragen ons nu af wat voor boeken er in die winkel werden verkocht!

6ss

Stadhuis

13. Van het oude stadhuis op den Heuvel zijn diverse afbeeldingen bekend. Toch plaatsen wij juist deze ansicht omdat zij een mooi beeld geeft van het in 1768 gebouwde raadhuis. Het gebouw met de mooie ornamenten en trap werd in 1924 gesloopt. Het stond toen midden op den Heuvel. Voor het stadhuis zien we nog een brievenbus en geheel rechts staat een van de waterpompen die Oss vroeger rijk was.

Heuvel

14. Centraal op deze kaart uit 1915 staat het in 1768 gebouwde en in 1924 gesloopte Osse gemeentehuis. De ambtenaren zijn zo nieuwsgierig dat ze bijna uit het raam vallen. Interessant zijn de kinderwagen en daarachter de Osse stadspomp. Links van deze pomp stond een "pisbak". Werkelijk, Oss was zeer hygiënisch, want men kon er ook de handen wassen. Links zien we een straatveger, die de straten schoonhield, hetgeen met het drukke paardenverkeer geen overbodige luxe was.

15. Oss heeft sinds 1399 een vaste wekelijkse marktdag op dinsdag. Dit recht verwierven de Ossenaren nadat de stadsrechten waren verkregen van hertogin Johanna van Brabant. Tot op de dag van vandaag maakt Oss van dit oude recht nog steeds gebruik. Deze afbeelding dateert van 1913 en toont ons het marktgebeuren in die jaren. Op de plaats waar rechts het grote gebouw staat is tegenwoordig Hendriks gevestigd. In de verte zien we de Hooghuisstraat.

Oss

16. Drukke tijden waren het rond de eeuwwisseling op de Osse markt. Vanuit de wijde omtrek kwam men hierheen om zijn waren aan te bieden of om zijn inkopen te doen. Deze ansicht is vooral gekozen vanwege de mooie Brabantse kleding, die de afgebeelde personen ongemerkt aan de fotograaf tonen.

GROETEN UIT OSS. MARKT.

17. Iedere dinsdag, op de wekelijkse marktdag, was er eertijds ook een "bougenmert", waar met handje klap werd gehandeld. Dat "handelen" werd toen ook door de kinderen als spel beoefend. Er werd dan, ieder op zijn beurt, met grote kracht met de rechterhand geslagen. De bloedsomloop zorgde er dan wel voor dat die hand zo dik en rood werd, dat hij gedurende enige uren niet meer was te gebruiken. Dat was dan een tintelende herinnering aan het "spel". Deze ansicht uit 1930 toont ons de biggenmarkt op de markt van Oss.

18. Overal op den Heuvel zien we ijzeren paaltjes, die dienden om er de paarden tijdens de paardenmarkt aan vast te binden. Links, tussen de bomen, zien we een uithangbord, waarop "ln den Tempel" staat. Daar was de drogisterij en verfhandel van Tempel gevestigd. Op deze van 1914 daterende kaart zien we verder, rechts, een gedeelte van het oude raadhuis en de stadskiosk, waarop K.V.A. 's zondags musiceerde, dit tot groot genoegen van vele Ossenaren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek