Oss in oude ansichten deel 2

Oss in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.H.J. Ulijn en P. Budde
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0390-9
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oss in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Oseh. -

Villa Johanna.

49. Het ging de heren margarinefabrikanten in Oss erg goed. Al snel konden ze zich prachtige villa's veroorloven. Het stamhuis van de familie Jurgens stond aan de Kerkstraat. Dit huis is in 1916 gesloopt ten behoeve van een fabrieksuitbreiding. Jan Jurgens, een van de directeuren, woonde in villa "Josina", die naar zijn vrouw was genoemd. Deze villa stond waar nu het Titus Brandsmalyceum aan de Molenstraat staat. De drie villa's op deze ansichtkaart zijn rond 1890 gebouwd. Gaan we van rechts naar links, dan zien we als eerste een villa die werd gebouwd in 1889 door Amold Jurgens. In 1917 werd dit pand gekocht door dr. A. Verbeek. De middelste villa is gebouwd door Simon van den Bergh, in 1891. Sinds 1896 wonen hierin de "stadsgeneesheren", eerst dr. Th. Wakkers en sinds 1913 de Wasmanns. De derde villa, "VilIa Constance", is wel de meest opvallende en ook de bekendste in Oss. In 1889 werd het huis gebouwd door Arnold van den Bergh en in 1894 verkocht deze het aan Arnold Jurgens. In het begin van deze eeuw was er een pensionaat in gevestigd en van 1921 tot 1974 fungeerde de villa als gemeentehuis. Let u ook nog even op de romantische tekst naast de ansicht?

50. Menigeen heeft aan het Osse stadspark aangename herinneringen. Overdag kon je er heerlijk wandelen en 's avonds kon je er. .. och, laten we het maar bij herinneringen houden. Er is in ieder geval menig meisje gekust in dit park. Van de kiosk is door K.V.A. veelvuldig gebruik gemaakt om muziekuitvoeringen te geven. Het stadspark lag achter het oude gemeentehuis, alias "Villa Johanna", alias "Villa Constance".

51. Deze kaart, met de dienstbode die gaat winkelen, toont ons de Molenstraat rond 1906. Links is de ingang van "Villa Josina", waar Jan Jurgens woonde. Momenteel is dit het Titus Brandsmacollege. Iets verderop staat het pas gereedgekomen postkantoor, dat het oude postkantoor op de Heuvel verving. In de verte zien we nog net de torentjes van de paterskerk. Rechts staan de villa's van de Osse notabelen, zoals de notaris, de dokter en de fabrikanten.

, )!OLEXSTR.AT - oscs,

U;t2a~~ p. Crefl'ler,.Boe"". 01>(:11.

Oruc l. R. &:. v, ZW(,I:l_.

52. Op 6 september 1901 werd mejuffrouw F.A. Vinkesteyn in Rotterdam door een zekere Julia gefeliciteerd. Waarmee? We weten het niet. Wel hebben we aan deze felicitatie bovenstaande prentbriefkaart te danken, die ons een beeld laat zien van de Molenstraat rond de eeuwwisseling: veel groen en weinig verkeer.

Molen8traat. OSS.

53. Vanaf het dak van een van de panden aan het Walplein werd deze ansicht van de Molenstraat gemaakt. Het grote huis rechts werd vroeger bewoond door Simon van den Bergh, de grote margarinefabrikant. Hij was echter in 1893 al naar Rotterdam verhuisd. Links is de tuin van de voormalige pastorie van de hervormde kerk te zien. Deze pastorie uit de zeventiende eeuw is, evenals het kerkje, in 1967 gesloopt om plaats te maken voor een groot warenhuis van V & D. Aan de rechterzijde van de Molenstraat loopt het tram lijnt je naar Jurgens.

$tationsweg.

Br. No .. 381.

54. Kunsthandel Berkers-Verbunt uit Asten heeft honderden prachtige ansichtkaarten van Brabant gemaakt. Ze dateren allemaal van het begin van deze eeuwen getuigen van een groot vakmanschap van de fotograaf. Op die kaarten is altijd een grote hoeveelheid mensen afgebeeld. Zo ook op deze door hen uitgegeven kaart nummer 384 van de Stationsstraat (Spoorlaan), die op 12 september 1911 werd verzonden. Het is een heerlijkheid om onder de prachtige bomentooi voor de fotograaf te kunnen poseren, waarbij de allerkleinsten op "den áárm meugen".

55. Villa "Susanne" staat er op deze op 17 april 1906 afgestempelde ansichtkaart. Deze villa stond, en staat nog steeds, aan de Spoorlaan, maar ze is in de loop der jaren wel aan beide kanten ingebouwd. Zoals we zien stond deze villa in die tijd nog eenzaam en kan men "nen kijk wijd" kijken.

>~

~2~~-~<-.

Oss

? u ?

Villa ·S;;.sanne. . ~.,;

OSS RIDDERSTRAAT

56. In 1932 was het nog zo, dat als de fotograaf voorbijkwam de bakker zijn handkar stilzette en iedereen naar buiten kwam om te kijken en zelf op de foto te komen. Dat leverde dit kostelijke plaatje van de Ridderstraat op.

GROETE: LïT OSS.

Floraliastraat

57. Twee afbeeldingen op één ansicht. Het kon niet op, op deze prentbriefkaart uit 1932. Ook hier zien we weer veel jeugd, die de fotograaf verwonderd aankijkt. Ik denk dat zowel de gehele jeugd uit de Floraliastraat aanwezig is, alsook uit de nabijgelegen straten. Ze kijkt in ieder geval "haar ogen uit". Zo laat de bakkersknecht "z'nen mik z'nen mik" en stopt, want zijn nieuwsgierigheid wint het van zijn plicht. Op het onderste plaatje zien we de "betonwoningen" die in 1921 zijn gebouwd.

Groeten uit Oss. Floraliastraat .

58. Deze ansicht dateert van het begin van de jaren dertig. We zien de nog niet helemaal gereedgekomen F1oraliastraat. Het trottoir is nog niet klaar, maar de gemeente heeft wel alvast bomen geplant. Op de achtergrond zien we de paterskerk.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek