Oss in oude ansichten deel 2

Oss in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.H.J. Ulijn en P. Budde
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0390-9
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oss in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

59. In het begin van de jaren dertig zag de oude Heescheweg er zo uit. Rechts zien we de marechausseekazerne en aan de linkerkant liggen de tramrails. In het midden van de straat heeft één fietser het "rijk alleen". Opvallend is dat we nog erg "wijd" weg kunnen kijken.

GROETE: UIT OSS.

Kromstraat

Kromstraat

60. Op 8 mei 1931 werd deze ansicht verstuurd. We zien twee afbeeldingen van de Kromstraat. Oudere inwoners van Oss noemden deze straat "den nejen weg". Het wegdek bestaat uit zand en is zeker niet voor snelverkeer bestemd. Zo ook het trottoir, dat bovendien kuilen vertoont (zie onderste afbeelding).

61. Vanaf de Bossche poort (hoek Kruisstraat/Walplein) begon vroeger de Boschstraat, later Bosschestraat. Voor de aanleg van de rijksweg 's-Hertogenbosch-Nijmegcn was dit de hoofdverbinding tussen beide steden. De Bosschestraat is later omgedoopt in Kruisstraat. Ter hoogte van de Kortfoortstraat splitste de weg zich. De Bosschestraat volgde hier de zuidelijke richting door de Ruwaard naar Geffen en de Kromstraat loopt noordelijker naar het Amsteleind en dan verder de polder in. De Kromstraat is genoemd naar de vorm van de weg. In de vorige eeuw stonden er her en der enkele boerderijen langs deze weg en een paar ervan kan men nu nog terugvinden. Pas in deze eeuw werd de nu bestaande bebouwing gebouwd. Links op de foto begint de Kortfoortstraat en voor het huis in het midden van de foto loopt momenteel de Hertogin Johannasingel. Op deze foto is de Kromstraat nog niet verhard, maar enkele jaren later werd deze straat van een vijftien centimeter dikke grindlaag voorzien.

j"

62. Dit is de hoeve "Kinderzorg", een van de oudste Osse boerderijen. Deze boerderij met de bijbehorende landerijen was gelegen aan de Bosschestraat. In een advertentie in de "Bossche Vaderlandsche Courant" van 30 september 1800 werd bij de verkoop van deze hoeve reeds gesproken over "eene Schoone en Welgeleege Hoeve". In die tijd was Lucas Geurt Ariëns van Vugt de huurder. Een van de eigenaars van "Kinderzorg" is Simon van den Bergh, de margarinefabrikant, geweest. Hij kocht deze hoeve in het laatst van de vorige eeuw voor dertigduizend gulden.

63. Deze foto is ver voor de Tweede Wereldoorlog op het Amsteleind gemaakt en toont ons een van de karakteristieke boerderijen die er in Oss stonden. In deze boerderij woonde "de Vos Pieter Henten", wiens "burgerlijke standnaam" v.d. Boogaard luidde (de slimme van Pieter Hentzoon). Nog in mijn jonge jaren (G.D.) werden in Oss veelvuldig patronymica gebruikt. Dit betekent dat achter iemands voornaam de voornamen van vader enlof grootvader voorkwamen. Enkele voorbeelden: Toon Jan Hannes Gijsen (van Herpen), Piet Wimke Nollen (van Hees) en Grad Jan Ardjes (van Orsouw).

64. Naast het centrum en de heide van Oss is Ussen een van de oudst bewoonde gedeelten van de stad. De boerderijen in dit gebied werden op terpen gebouwd, zodat ze bij de jaarlijkse overstromingen van de Maas niet meteen onder water liepen. Tot in de jaren dertig van deze eeuw heeft die situatie zich gehandhaafd. Op deze afbeelding zien we de Ussensestraat. De boerderij links is de oudste nog bestaande boerderij in Oss en zij dateert van 1801.

65. In de eerste helft van de vorige eeuw kreeg de Osse bevolking behoefte aan een betere weg over Berghem naar Herpen. De oude weg liep door het gehucht Schayk (niet te verwarren met het gelijknamige dorp), langs de van de zestiende eeuw daterende Antoniuskapel door wat nu de Spaanderstraat heet naar Berghem. In 1850 was het echter zover. De weg begon bij "Het Klaphekken" omdat het Hooghuis toen nog in de weg stond en liep vervolgens door de tegenwoordige Kazernestraat. Op de plattegrond is ook nog duidelijk de molen terug te vinden.

66. De Berghemseweg in vroeger tijd. Zo zag deze nu toch wel drukke verkeersweg er uit in 1907! In die tijd kon men een dergelijk tafereel fotograferen. Rechts op de voorgrond is een vrouw (met witte muts) de stal aan het "ouwtvoare". In het huis daarnaast zit een man voor de deur rustig zijn krantje te lezen, terwijl zijn vrouw in het "deurgebont" staat. De weg buigt rechtsaf en loopt door naar Berghem. Linksaf kan met de huidige Professor Regou tstraat inslaan.

?

67. In de jaren dertig werd er, in het kader van de werkverschaffing, aan de Macharenseweg een zwembad aangelegd. Voor die tijd had Oss geen zwembad en moesten de zwemlustigen in het "Osser Meer" of in de Maas hun sport beoefenen. Op 30 juni 1934 werd het nieuwe zwembad geopend. De totale oppervlakte bedroeg 9205 vierkante meter en de dames waren streng van de heren gescheiden. Op de ansicht zien we dat het ook gekleed prettig toeven was bij het zwembad.

.~

.;-,

, .~- -...=:a--~~""_::_(_3- ~

r

.

68. Daar waar nu de Heescheweg loopt, ter hoogte van het kruispunt met de Julianasingel, stond vroeger een grote boerderij, "De Hazenakker" genaamd. Deze boerderij moet daar al heel lang hebben gestaan, want in de vorige eeuw werd ze reeds bewoond door de rijke Nijmeegse familie Korstiaans. Deze familie is hier arm geworden, omdat ze de Osse heidegrond wilde bebouwen met behulp van veel mankracht. Na de bevrijding van Oss, in september 1944, kwamen de Duitsers terug en staken veel woningen aan de Heescheweg in brand, waaronder ook de boerderij "De Hazenakker". Langs deze boerderij liep de tram van Oss richting Veghel. Eens gebeurde het dat een wagen met hooi, bestemd voor de marechausseekazerne, bekneld raakte tussen de inrijpalen, zodat de rails werden versperd. De tram kon niet meer tijdig stoppen en ramde de hooiwagen. Deze schildering is gemaakt door dr. Goldschmidt van Organon en na de brand schonk hij dit aan de bewoners van de boerderij.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek