Oss in oude ansichten deel 2

Oss in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.H.J. Ulijn en P. Budde
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0390-9
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Oss in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Ketel, Café Restaurant "Ket Station", ösch

jt de ~root- Wollers

69. Na de bouw van het station, in 1881, werd het hotel-café-restaurant "Het Station" (nu Vennix) gebouwd. Op deze foto zien we het gebouw op het einde van de vorige eeuw. Prachtig zijn de koetsjes vlak voor de ingang. Naast het huis rechts van het hotel liep de Spoorstraat (nu de Bram van den Berghstraat) en bij de verbreding van deze straat verdween dit pand dan ook. Van het huidige hotel "WilheIrnina" is hier nog niets te zien; Oss hield hier op. Links van het hotel is later een concertzaal gebouwd en in 1913 werden hierin de eerste films in Oss gedraaid.

Eetzaa

70. Op de kaart krijgen we een idee hoe het café, de concertzaal en de eetzaal van "Het Station" er uitzagen. Zoals reeds gezegd werden in 1913 in deze concertzaal de eerste films gedraaid, waarbij men wel waar voor zijn geld kreeg: twee hoofdfilms voor één prijs! Later was de danszaal "nen roep", want wie herinnert zich "Luik" niet?

71. In het begin van deze eeuw werd de Stationsweg (nu Spoorlaan) een horecabedrijf rijker. Reeds in de vorige eeuw stond daar het hotel "Het Station". Recht tegenover het station, op de hoek van de Spoorstraat (nu de Bram van den Berghstraat), verrees "Het Nieuwe Stations Koffiehuis". Momenteel is de tweede naam van dit bedrijf in gebruik, namelijk "Wilhelmina".

Café Resraurant - Vergunnuig.

"HE't Nieuwe Stadons Koffiehuis" M. v.~" H.,SSE.LT. OSS.

72. Aan de noordzijde van de Heuvel, daar waar nu de doorgang naar de Eikenboomgaard is, stond tot 1967 het café "De Meijerijsche Kar". Reeds vanaf de achttiende eeuw stopte hier de postkoets en later vertrokken de paard en wagens, en nog later de vrachtwagens, vanaf dit punt naar 's-Hertogenbosch, Ook de wagens naar Nijmegen en Amsterdam hadden dit café als vertrekpunt. De paarden van Van Gend & Loos vonden hier hun onderdak. De activiteiten van "De Meijerijsche Kar" breidden zich snel uit. Een stalhouderij was het logische gevolg en tijdens de markt kon men hier zijn paard, wagen en tuig kwijt voor één dubbeltje. Of de volgende functie van "De Meijerijsche Kar" iets de maken had met de straatnaam, namelijk Varkensmarkt, is niet zeker, maar voordat de grote handelaren de functie van de varkensmarkt overnamen, was er in "De Meijerijsche Kar" ook een wegerij gevestigd. Tijdens de marktdagen werden er vaak meer dan duizend varkens per dag gewogen.

STALHOUDERIJ,

(0c~ .

······························/f()

73. Hier ziet u het briefhoofd uit het begin van deze eeuw van een van de voornaamste hotels van Oss. In het begin van de vorige eeuw noemde men het nog een tapperij en wat later een herberg. Al spoedig groeide de onderneming uit tot het bekende hotel "De Gouden Leeuw". Er was, zoals ook te lezen staat, ook een stalhouderij bij gevestigd. Achter het hotel lag het zogenaamde logement. Dit werd in 1918 door het kerkbestuur van de grote kerk aangekocht en dit liet het pand verbouwen tot "Bondsgebouw". Dit "cultuurpaleis" werd in 1925 geopend en hier vonden de toneeluitvoeringen, concerten, films enzovoort plaats. Een advertentie uit 1928 luidde als volgt:

De beste films

In de beste zaal Met de beste projectie

En de beste muziek

In 1955 werd het hotel gekocht door de huidige eigenaar, die er een meubelzaak in heeft gevestigd. De gevel van het voormalige hotel is echter nog duidelijk herkenbaar. Het Bondsgebouw werd in 1969 overbodig, toen de schouwburg klaarkwam. Het pand werd gesloopt en het vrijgekomen terrein werd omgetoverd tot het winkelstraatje "Het Schakeltje".

Hotel "Het /inker:

Oss.

74. Op deze ansicht uit 1928 zien we hotel "Het Anker", dat was gelegen op de hoek van de Heuvel en de Eikenboomgaard. Dit was niet zomaar een hotel, maar het was een bondshotel, café, restaurant annex lunchroom. De eigenaar was Theophiel Govaert en het telefoonnummer was 75! Voor dit hotel zien we twee Fordjes staan met in de eerste achter het stuur de trotse eigenaar.

75. De opkomst van de film aan het begin van deze eeuw zorgde voor een ware omwenteling in het uitgaanspatroon van die tijd. Veelal werd in deze tijd het filmgebeuren geintegreerd in het toneel- en verenigingsleven. Zo ook in Oss. Naast hotel Luyk in de Spoorlaan werd in 1913 de concertzaal geopend en vanaf 1928 werden er ook films vertoond in het rooms-katholieke Bondsgebouw, achter hotel "De Gouden Leeuw" op de Heuvel. In een oud koetshuis, achter café "De Schuur" tegenover de voormalige paterskerk aan de Molenstraat, werd in 1928 een cinema geopend onder de naam "Luxor Theater". Deze cinema is in 1965 opgeheven. Albert Heuvers was hier de explicateur, in welke functie hij een grote faam verwierf. Dit beroep hield in het spreken van de tekst tijdens de stomme film. In 1931 stichtte Albert Heuvers een eigen bioscoop onder de naam "Cinema Roy al". Deze bioscoop staat tussen hotel "Wilhelmina" en het kantoor van Bergoss. Het interieur was geheel beschilderd met figuren, naast het doek stonden palmbomen en er was behalve de explicateur ook muziek, die werd verzorgd door de muzikanten in de orkestbak (nu koffiebar). De entree bedroeg in die dagen vijftien cent. Door de nog te verwezenlijke nieuwbouw zal "Cinema Royal" in deze vorm waarschijnlijk volgend jaar (1977) tot het verleden behoren.

76. Voordat de huidige grote kerk kon worden gebouwd, moest de oude kerk worden gesloopt. Voor dit plan werd in 1856 deze schets gemaakt. De Monsterstraat heette toen nog "Paardenstraatje", want hier werden de paarden tijdens de marktdagen afgemonsterd. Het pand op het "kerkterrein" wilde men in verband met de nieuwbouwplannen ook slopen, doch de eigenaar, rosoliemolenaar Van Vugt, verzette zich hiertegen. Enkele jaren geleden is het pand toch gesloopt, niet voor kerkbouw maar voor parkeergelegenheid.

77. Reeds in de veertiende eeuw stond op de plaats waar nu de grote kerk staat een kerk. In 1751 ging een gedeelte van deze kerk verloren bij de grote stadsbrand. Drie jaar later werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Ruim honderd jaar voldeed deze kerk, doch door de bevolkingsaanwas besloot men in 1856 tot de bouw van een grotere kerk. In 1859 kon deze worden ingewijd. De foto links toont deze kerk. Op de voorgrond zien we de Kerkstraat. De beeldengroep rechts is in 1894 opgericht. Op het einde van de vorige eeuw opereerde er namelijk een bende in Oss. Het hoogtepunt van deze criminaliteit lag op 26 maart 1893, toen een wachtmeester van de marechaussee, Gerard Hoekman, werd doodgeschoten. Deken Van de Laar was een van de hoofdpersonen bij het doorbreken van de zwijgzaamheid van de Osse bevolking en hij liet in 1894 deze beeldengroep oprichten nadat de rust in Oss was weergekeerd. Op de beelden staat "ter herinnering aan het noodlottige jaar 1893" en "als dank voor de uitkomst in 1894".

78. Uit de Heuvelstraat komt een begrafenisstoet de Wal ingelopen. Al wat we van deze droeve stoet uit de jaren dertig te weten konden komen was dat de overledene een werknemer van Van Gend & Loos was. Vandaar ook de vele "bepette" mannen. Wat ons verder bezighoudt op deze foto is de smederij van Verbruggen, die we links op de foto zien afgebeeld. En verder is het gewoon een afbeelding die ons de mode uit de jaren dertig laat zien en een ontzettend breed trottoir langs de straat.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek