Ossendrecht in oude ansichten

Ossendrecht in oude ansichten

Auteur
:   Gemeentebestuur Ossendrecht
Gemeente
:   Woensdrecht
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3251-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ossendrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLElDING

Als men aandachtig ansichtkaarten, foto's, tekeningen, gebruiksvoorwerpen, doodsprentjes en dergelijke bekijkt, gaat het veri eden in volle glorie herleven. Zo zal dat ook zijn met degene die het boekje "Ossendrecht in oude ansichten" ter hand neemt. Niet alles uit het verleden was goed, maar stellig had de .xmde tijd" een eigen charme.

In het kerkdorp Ossendrecht stonden in denken en do en van de mensen geloof en kerk centraal. Het leven van de kerk bepaalde de dagelijkse gang van zaken. Priesters en religieuzen waren voortdurend in de weer om alles naar het goede te leiden. Het dorp was in overwegende mate agrarisch en dus drukte de wentelgang der seizoenen een tweede stempel op het leven van iedere dag. De boer moest naar het land, zaaide en oogstte en moest zijn produkten afvoeren. De molen en de haven werden regelmatig bezocht. Een derde

accent gaf de emancipatie van de industriele en ambtelijke werkers, die zich van hun waardigheid, betekenis en kunnen bewust werden. Op het jeugdhuis bracht men hen kennis en vaardigheid bij, terwijl ook aan de persoonlijkheidsvorming grote zorg werd besteed. De weinige vrije tijd werd besteed aan bedevaarten (Berendrecht, Kevelaar en Scherpenheuvel) of aan activiteiten in bij voorbeeld het St-Ambrosius-, St.-Sebastiaangilde of de boogschutterij. Men deed ook allerlei gezelschapsspelen, aan visserij, aan sport en een keer per jaar ... de kermis. De ouderdom werd geeerd, de kinderen waren geliefd, bruiloften waren ten dele buurtfeesten en uitvaarten dompelden het hele dorp in rouw, Er ontwikkelde zich een begrafenisritus die tot in onze dagen op velen indruk maakt.

In deze sfeer moet u op stap gaan door het vroegere Ossendrecht. Bestudering van de afbeeldingen doen

het oude dorp in uw herinnering terugkeren en u waant zich weer in het verleden. Wij maken een korte wandeling door het dorp, zoals het in onze verbeelding is herrezen. Bij de Aanwas zien wij de Kabeljauw, de drukte van de passagiers in de Thoolse tram, de douane, de gendarmen. De tram vertrekt en de rust keert weer. Langs de peekoffiefabriek passeren wij de smid die het paard beslaat. Wij kijken even links naar de Berghoeve. Wij gaan de berg op en komen bij de Geertrudiskerk in de vroegere gedaante. Het is daar een duidelijk rniddelpunt, want wij zien er ook het kerkhof, de hervormde kerk, de pastorieen, het gemeentehuis, enige cafe's, maison "Pauline", het St.-Elisabethgesticht, de scholen en het patronaat. Wij lezen op het aanplakbord wat er in het dorp gebeurt of te gebeuren staat. Op de Markt spreken wij met de dorpsgenoten over het weI en wee in dorp en omgeving.

Wij hebben bij deze wandeling nogal wat oponthoud gehad. De pastoor vroeg naar de omstandigheden thuis en op de akker, de bovenmeester heeft ons aangesproken over de vorderingen van de kinderen, de schutterskoning had een verhaal over de schieting van jongstleden zondag, zodat wij ons uitstapje naar de polders, naar Zandvliet en naar Calfven moe ten uitstellen tot een volgende keer. Loopt U met ons rnee, want Calfyen en Zandvliet geven heel wat nieuwe gespreksstof en nog veel meer aangenaam verpozen.

Wij danken allen die foto's en ansichten ter beschikking stelden en hopen dat u dit boekje met veel genoegen zult lezen en herlezen.

I. Het .Jclooster op de Berg" heeft in de geschiedenis van Ossendrecht een belangrijke rol gespeeld. In 1803 was het een buitenhuis van de heer Knijff-Le Candele. In 1847 kreeg het de bestemming van geestelijk liefdadigheidsgesticht, waarin tot het einde van de negentiende eeuw de zusters van Oudenbosch de Ossendrechtse meisjes schoolonderricht gaven en de jongens godsdienstles. Thans staat het monumentaal bouwwerk bekend als "de Berghoeve",

2. De zusters van Oudenbosch kregen na de huisvesting in het "Klooster op de Berg" in 1900 een eigen kloostergebouw in de Dorpsstraat. In de aangebouwde schoollokalen werd de onderwijsverzorging voortgezet. In het midden staat het kloostergedeelte, links en rechts enkele schoollokalen. Het gesticht is na grondige verbouwing geworden tot bejaardencentrum "Mariahove".

3. De vroegere kruiskerk die in 1895 onder pastoor Wijtvliet nog voor de eredienst in gebruik was. U ziet de fraaie dorpspomp, tevens lichtbaken. In ]898 werd op dezelfde plaats de huidige St.-Gertrudiskerk opgericht.

Ossendrccht, .

4. Op 27 december 1798 werd door lac. Corn. de Vos (zoon van gemeentesecretaris) de eerste steen gelegd voor kerk en pastorie van de hervormde gemeente. Het gebouw heeft tijdelijk ook dienst gedaan als pension ("Rustoord"). Ook het aangrenzende woonhuis heeft zich nog gehandhaafd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek