Ottoland in oude ansichten

Ottoland in oude ansichten

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard en B. van Beuzekom
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5374-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ottoland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. De familie Bongers-Tukker, gefotografeerd voor hun boerderij aan de Lange Zijde in Laag-Blokland. Deze boerderij wordt nog steeds bewoond door leden van dit geslacht, de familie Cornelis Koorevaar, huisnummer B.36.

Op deze van 1897 daterende foto zien we van links naar rechts:

Marijntje Bongers, geboren in 1883; vader Cornel is Arie Bongers, geboren in 1858 te Bleskensgraaf, gehuwd te Ottoland in 1883, overleden te Laag-Blokland in 1930; Adriana Bongers, geboren in 1889; Louisa Bongers, geboren in 1888; moeder Neeltje Bongers- Tukker, geboren te Ottoland in 1864, overleden te Laag-Blokland in 1941; op haar schoot Maria Bongers, geboren in 1897. In het stoeltje Cornelia Bongers, geboren in 1896.

7. Een van de oudere boerderijen in Laag-Blokland is die van Wout van Vliet. Helaas moest er omstreeks 1950 een nieuwe voorgevel worden ingezet; aan het beeld is verder niet zoveel veranderd. Zijn zoon Adriaan boert nu al weer sinds vele jaren op deze plaats. Deze foto dateert van ongeveer 1930.

Aan de weg voor de boerderij zien we Bastiaantje Kreukniet, Albert de Kock, die knecht bij Wout van Vliet was, en Teus Boer met een pink.

Hoewel een groot deel van de Ottolandse bevolking bij de veeteelt betrokken was, zijn er maar weinig opnamen met koeien of paarden erop. Dit is er in ieder geval een.

Over Teus Boer valt meer te vertellen. Hij was cafehouder aan de Vuilendam, waar nu de bloemenhandel van Stigter gevestigd is. Teus was ook eigenaar van een lijkkoets, bespannen met een of twee zwarte paarden.

Aan de Vuilendam is eeuwenlang een cafe geweest; het lag gunstig, op een centraal punt. Na enige jaren van afwezigheid is er kort geleden opnieuw een cafe gekomen, overigens in een ander pand dan voorheen.

8. De meest monumentale boerderij van Ottoland is zonder twijfel het Hoge Huis of het Hooghuis, gelegen in de polder Laag-Blokland, in een bocht van de weg. Aanvankelijk moet hier een kasteeltje gestaan hebben, daterend van de veertiende of vijftiende eeuw.

Op een tekening uit de zeventiende eeuw ziet men een ruine van een gebouw met een soort toren erachter. Schuin achter het Hooghuis ligt nog altijd een stukje land, rondom in het water, met veel oude stenen in de grond. De ruine op de voorgrond van de tekening is wellicht de voorburcht geweest, waarschijnlijk een poortgebouw. Daarnaast zien we een klein boerenhuis. Later werd het poortgebouw verbouwd tot een soort torenkarner met hoge zeventiende-eeuwse ramen. Tegen dit poortgebouw aan zien we een veel grotere boerenhoeve dan aanvankelijk. Daarna hebben er nog verschillende verbouwingen plaatsgevonden.

Het tegenwoordige Hooghuis dateert uit het midden van de achttiende eeuw. Typerend voor de vele waterrampen is de hoge vloeddeur zonder trap.

In het begin van de achttiende eeuw is de heerlijkheid Laag-Blokland in het bezit van de familie Brandwijck, die zich dan ook Brandwijck van Blokland noemde. Sinds 1743 is de familie Beelaerts van Blokland in het bezit ervan. Er ligt nog altijd een restant van de slotgracht om de hoeve.

Vroeger vergaderde het polderbestuur ook in het Hooghuis. In 1888 werd er zelfs tijdelijk kerk gehouden in de grote voorkamer. De boerderij werd toen gepacht door Wouter Swijnenburg, die er tussen 1875 en 1924 woonde. Na hem boerden onder anderen Gerrit Vonk en Bastiaan Mourik op deze hoeve.

Aan de Iinkerkant werd in de vorige eeuw een huis aangebouwd. Rond 1940 had Henk de Kreij hier zijn zaak in radio's en electra, voordat hij aan de weg een nieuw pand liet zetten.

Het is moeilijk vast te stellen wie er op de foto staan afgebeeld: de opname moet voor 1902 gemaakt zijn.

9. Links: als iemand zijn stempel op het Ottolandse verenigingsleven heeft gedrukt , is dit zeker Henk de Kreij geweest. Amusement en ontspanning waren onlosmakelijk met hem verbonden.

Hij werd geboren op 23 juli 1899 als zoon van Bastiaan de Kreij en Aartje van Tuyl, afkomstig uit GiessenNieuwkerk. Als jongen had hij al vroeg belangsteJling voor de toen in opkomst zijnde radioteehniek. Hij was de eerste radiobezitter in Ottoland en wist op den duur van zijn hobby zijn beroep te maken. Henk de Kreij werd een begrip op het gebied van radio's, grammofoonplaten, koelkasten en andere elektrisehe apparatuur. Omstreeks 1950 kwam daar de televisie ook nog bi j.

Op de foto zien we hem in zijn jonge jaren, luisterend naar muziek in een stoel aehter het Hooghuis, waar hij het grootste deel van zijn leven gewoond en gewerkt heeft.

In 1928 kwam hij in het bestuur van de ijscJub Wilhelmina; hij werd meteen tot voorzitter gekozen en bleef dat tot 1960. Tijdens schaatswedstrijden verzorgde hij uiteraard tevens de muziek. Tien jaar later, in 1938, behoorde hij tot de opriehters van de oranjevereniging Beatrix, waarvan hij tot 1951 de funetie van voorzitter vervulde. Hij was ook gedurende vele jaren lid van de B.V.L. (Bijzondere VrijwiJIige Landstorm) en stond daarnaast bekend als een verdienstelijk geweerschutter, die vaak prijzen won.

Kort samengevat kunnen we vaststeJlen, dat Henk de Kreij gedurende vele jaren de grote stimulator en animator was aehter alle feesten die in Ottoland gehouden werden, zowel 's zomers tijdens de viering van het oranjefeest als 's winters tijdens sehaatswedstrijden op de Boezem.

Reehts boven: op dinsdag 30 augustus 1938 werd door de oranjevereniging Beatrix en de eveneens in dat jaar opgeriehte ehristelijke oranjevereniging Wilhelmina een groot oranjefeest gevierd ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van koningin Wilhelmina. 's Morgens was er een aJlegorisehe optocht, waaraan ook deze versierde wagens deelnamen. Dokter P.L. Burggraaf heeft daar toto's van gemaakt.

Dames de Kreij , kneeht bij Teus Boer, staat links naast de door een paard getrokken wagen. Op de bok zitten Bertha Swijnenburg en Lydia Bol, schoonzuster van Teus Boer.

Rechts onder: ook deze versierde wagen nam dee I aan de optocht. Tweede van links isJansde Ruiter, derde van Jinks Jaantje van Hof.

10. In 1913 Iiet de Ottelandse schoenmaker Piet Hoeijenbos, die tot op dat moment zijn bedrijf bij de St. Jacobsbrug had uitgeoefend, een nieuw huis bouwen, ongeveer op de plaats waar thans de Burgemeester Visserwerf begint. Hij stamde uit een oud schoenmakersgeslacht; zijn broer Jan was schoen maker in Goudriaan, zijn broer Johannes in Brandwijk. Vader Klaas en overgraotvader Hendrik waren eveneens schoenmaker geweest.

Op de foto, genomen vlak nadat de nieuwe woning gereed gekomen was, zien we van links naar rechts: een onbekende man met fiets; de gebroeders Kraayeveld uit Molenaarsgraaf, die meegeholpen hadden met de bouw van het huis; schoenmaker Piet Hoeijenbos; Cornelia(Kee) Dekker, met wie Piet sinds 1891 gehuwd was; een onbekende man met zichtbare horlogeketting en hoge zijden petje; Dirk Stuy, de schilder in witte jas, toen ongeveer 14 jaar oud; timmerman Arie Vink en ten slotte nog een onbekende man met de fiets. Het huis werd later door Gert den Hartog, schoolmeester Oggel en ten slotte door Piet de Heer bewoond. In 1978 werd het afgebraken ten behoeve van de bouw van een nieuwe woonwijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek