Ottoland in oude ansichten

Ottoland in oude ansichten

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard en B. van Beuzekom
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5374-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ottoland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Links een meisje in zondagskleding uit onze streek. Zij draagt een cornetmuts met overmuts. De cornet is van fijn kant gemaakt en heeft een brede, fijn geplooide rand om het gezicht tot onder de kin. In deze geplooide rand zit een karkas. am de hals is de muts met een gestolpplooide rand afgezet.

De japon is van gekleurde zware zijde met daarover een schoudermanteltje dat met franje is afgezet. Het schortje is ook van zijde. Men droeg zwarte kousen en schoenen zonder gesp.

De foto is gemaakt door P. van Essen Mzn. te Molenaarsgraaf en dateert uit het eind van de negentiende eeuw.

Rechts een boerenechtpaar in streekdracht: het zijn Willem Groen met hoge zijden petje en Marigje de Bruyn, die een trekmuts draagt.

Helaas is het al weer vele jaren geleden, dat deze oude klederdracht verdween. De laatste petjes en mutsen werden nog tot ongeveer 1950 gedragen, daarna verdwenen ze geheel uit beeld.

Willem Groen, die leefde van 1854 tot 1930, had zijn boerderij aan de Korte Zijde in Laag-Blokland. Hij was ook gemeenteraadslid.

In de jaren dertig werd de oude boerderij afgebroken. Op dezelfde plaats werd een nieuwe hofstede gebouwd, waar zijn nageslacht nog steeds het boerenbedrijf uitoefent.

12. Ter gelegenheid van het huwelijk tussen Arie Baan uit Brandwijk en Pietertje Groen uit Ottoland in 1929, werd deze familiefoto gemaakt, voor de oude boerderij van de familie Groen aan de Korte Zijde te Laag-Blokland.

Van links naar rechts, achterste rij: Neeltje Tukker-Aantjes, gehuwd met Sijmen Tukker; Sijgje van Hattem-Baan; Janna Baan; Adrie van Rees-Baan, dochter van Teunis Baan; Aagje Vogelenzang-Baan; Aartje Groen-Bouwrneester; Marrigje Verhoef-Groen, gehuwd met Job Verhoef; Neeltje Groen-Romeijn; HilIigje Aanen-Groen, gehuwd met Goof Aanen en Annigje Tukker-de Bruijn, gehuwd met Arie Tukker en vriendin van de bruid.

Middelste rij: Kees van Hattum; Jan Groen, ongehuwd, bijgenaamd "Jan van Pietje-Meue"; Teunis Baan; Anna Vermeij, gehuwd met Teunis Baan; Gerrit Groen, gehuwd met Aartje Bouwmeester; bruidegom Arie Baan; Marrigje Groen, zusje van Janna Groen, gehuwd met Nijs Korevaar, rechts achter de bruidegom; bruid Pietertje Groen; Mien van Hattum; Job Verhoef, gehuwd met Marrigje Groen; Pieter Groen; Rokus Baan en Goof Aanen, gehuwd met Hilligje Groen.

Voorste rij: Koos van Hattum; Rokus Baan; Rokus van Hattum; Nel Groen, dochter van Gerrit Groen en Aartje Bouwmeester en ten slotte Janna Groen, geboren in 1923, gehuwd met Arie Dirk de Jong.

13. De omgeving van de St. Jacobsbrug, gezien vanuit het westen. De afbeelding dateert van 1933. Deze datering is mogelijk, omdat de foto gemaakt is op het moment waarop men bezig is de oude kleermakerswoning langs de Boezem af te breken.

Bastiaan van Beuzekom had hier tot zijn overlijden in 1930 zijn beroep uitgeoefend. Zoon Aart Adrianus had daarna de zaak overgenomen en v66r zijn huwelijk met Janna Korevaar besloten tot een noodzakelijke , grondige renovatie. Aileen de van 1902 daterende kleermakerij/annex kapperszaak bleef vrijwel ongewijzigd. Huibert van Gils voerde het riet van het dak met de hooiwagen af.

Links zien we de woning van Gerrit den Hartog, daarvoor bewoond door schoenmaker Piet Hoeijenbos. Thans bevindt zich hier de toe gang tot de Burgemeester Visserwerf. In het midden, links van de kleermakerswoning, zien we vaag de omtrekken van het huis van de gebroeders Stuy, de dorpsschilders. Rechts van de kleermakerij de latere woning van Freek en Janna Bakker. In dit huis woonde tijdens de genoemde verbouwing Neeltje Gerrigje Vlot , weduwe van Bastiaan van Beuzekom. De plank met het opschrift SCHEEREN EN HAARSNIJDEN - KLEEDING NAAR MAAT is tijdelijk naar deze voorgevel overgebracht.

Rechts op de achtergrond de kruidenierswinkel van Krijn Eikelenboom en de boerderij van Jan van Rees. Op het bruggetje over de Graaf zien we enkele meisjes met witte schortjes aan.

14. Zo zag het er omstreeks 1902 nit aan de zuidwestelijke Boezemkade. Links zien we de oudste van de thans nog aanwezige woningen bij de St. Jacobsbrug, daterend van de tweede helft van de achttiende eeuw. De drie voordeuren behoren toe aan, van links naar rechts: watermolenaar Bastiaan Zwijnenburg, koopman Gerrit Sterrenburg en metselaar Gerrit Kreukniet, van wie ook de hout-kalkloods langs de Boezem was. Als we goed kijken kunnen we zijn vrouw Janna de Jong met enkele van haar kinderen op de stoep zien staan.

Voor de middelste deur houden Gerrigje Sterrenburg- de Jong en Elisabeth Zwijnenburg-Eikelenboom een buurpraatje.

Rechts op de achtergrond zien we de oude St. Jacobsbrug, waarvan helaas slechts weinig opnamen bekend zijn. Het was een stalen brug met houten leuningen.

Op de brug staan enkele mensen, die door de te grote afstand niet te herkennen zijn.

? va

La ~-Blok18nd

e 1.

15. De naordwestelijke Baezemkade omstreeks 1910 met woonhuis en werkplaats van schilder Leendert Camelis Stuy en zijn vrouw Maria Baan.

In het pand was tevens een herberg gevestigd. Leen Stuy had sinds zijn huwelijk in 1898 het beroep van schilder uitgeoefend in het Hooghuis, waar hij zijn schilderswerkplaats op de tweede verdieping had. In 1903 kocht hij het huis aan de Boezem en liet er een schilderswerkplaats naast bouwen, aan de noordzijde. De vorige eigenaren, Come lis en zijn lOon Leendert Reijerkerk, waren schippers en daarnaast ook herbergier. Terwijl de mannen voeren, zorgden hun vrouwen voor de herberg. Na het overlijden van Leen Stuy in 1927 hield Maria Baan de herberg nag vele jaren aan.

Links op de foto zien we een paard en wagen met daarvoor vermoedelijk zakken cement. Mogelijk werd de houten beschoeiing vervangen door een gemetselde.

Van de personen op de foto zijn er slechts enkelen bekend. Leen Stuy staat als middelste van drie personen achter de zakken, gekleed in vest. Rechts daarvan onder anderen: Kundertje en Aart Adrianus van Beuzekom. Uiterst rechts staat Dirk Stuy; links daarvan, in witte kid, metselaar Jan van Dam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek