Ottoland in oude ansichten

Ottoland in oude ansichten

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard en B. van Beuzekom
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5374-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ottoland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. De loswal bij de St. Jacobsbrug, kort voor 1915. Links zien we woonhuis en winkel van kruidenier Krijn Eikelenboorn, die in 1909 in het huwelijk trad met Cornelia de Kluiver, dochter van kruidenier Jan de Kluivel' en zijn vrouw Maria Kreukniet, een dochter van de Ottolandse metselaar Gerrit Kreukniet. Krijn was de vader van Gerrit Eikelenboom, de huidige bewoner van dit pand,

Het huis in het midden werd bewoond door Goof Tukker. Rechts de voorgevel van het woonhuis van schilder/cafehouder Leendert Cornelis Stuy, gehuwd met Maria Baan. Hij was een zoon van Dirk Stuy en Aaltje Boon.

In dit pand was tevens een herberg gevestigd, voordien gedreven door Cornelis Reijerkerk en later door diens zoon Leendert.

Aan de loswalligt de schuit van schipper Camelis Kortland, wiens woonhuis aan de overzijde van de Boezem stond, op de plaats waar nu Jan de Kock woont. Schipper Kortland staat aan boord, iets links van het raam van de herberg. Hij had een kleine motorschuit van 10 pk, in zijn bezit sinds augustus 1908, daarvoor had hij een trekschuit.

We zien verder een twintigtal schoolkinderen, waarvan het merendeel in de naaste omgeving van de brug woonde. Aaltje en Anna Stuy, dochters van Leen Stuy, zijn er in ieder geval bij; de overige namen zijn ons niet bekend.

17. Aan de noordoostelijke Boezemkade treffen we onder andere woonhuis en werkplaats aan van het kleermakersgeslacht Van Beuzekom. Het gedeelte links op de foto werd omstreeks 1805 gebouwd door de uit Ammerstol afkomstige rietdekker Adriaan Zaanen, gehuwd met Lena Verschoor.

In 1856 werd de uit Langerak afkomstige kleermaker Aart Adrianus van Beuzekom de tweede bewoner. Aanvankelijk huurde hij het huis van rietdekker Hendrik Zaanen, totdat hij het in 1879 van deze Peursumse rietdekker kocht voor 400 gulden. Na het overlijden van Aart Adrianus van Beuzekom in 1888 woonde zijn weduwe Kundertje Zwijnenburg hier tot haar overlijden in 1902. De zaak werd voortgezet door haar zoon Bastiaan. Vader en zoon waren kleerrnaker , kapper en binnenvisser.

Bastiaan van Beuzekom bouwde kort na J902 een nieuwe werkplaats aan het oude huisje. De foto werd omstreeks 1930 gemaakt. Voor het werkplaatsraam staan Aart Adrianus van Beuzekorn, zoon en opvolger van Bastiaan en zijn zusje Jacoba(Coos).

Aan de voorgevel, boven het raam en de deur, hangt een bord met het opschrift: SCHEER EN EN HAARSNIJDEN - KLEEDING NAAR MAAT B. van Beuzekom. Tegen de zuidkant hangen reklameplaten en weI van de firma Bierens, een stomerij in Dordrecht en Nierneijers Rode Ster pijptabak.

De kleermakerswerkplaats en de kapperszaak waren ondergebracht in hetzelfde vertrek. Er werden ook rookartikelen verkocht. Vee I klanten bleven na het scheren of knippen nog een poosje "hangen" om de laatste nieuwtjes van het dorp uit te wisselcn.

18. De St. Jacobsbrug, vanaf de zuidwestelijke Boezemkade omstreeks 1940. Op de voorgrond de schouw van watermolenaar, sinds 1928 machinist, Adriaan Zwijnenburg, die tevens het beroep van binnenvisser uitoefende.

Midden op de foto, aan de andere zijde van de Boezern , het woonhuis van Arie Gerrit(Aai) Vroom. Het pand werd tevens bewoond door timmermansknecht Henk Swijnenburg, schoonvader van Aai Vroom. Hij had zijn voordeur in het midden, evenwijdig aan de Boezem. Derde bewonerwas koopman Jobje Vogel, die zijn deur aan de andere zijde had. Hij stond als koopman ingeschreven in het bevolkingsregister, maar was gewoon lorreboer.

Het pand werd gebouwd omstreeks 1780. Gedurende de Franse tijd en nog vele jaren daarna was er een herberg in gevestigd, genaamd De Ster. Herbergier was Arie van Leeuwen, gehuwd met Neeltje Boerin. Hun dochter Anna Sint Anna trouwde in 1830 met een zekere Floor van Kley. Arie van Leeuwen was in 1828 overleden, zijn schoonzoon Floor van Kley zette de herberg niet voort; hij bleef weI op die plaats wonen evenals zij n zoon Steven van Kley.

We keren terug naar omstreeks 1940. Links, achter de brug, de huizen van Aart Adrianus van Beuzekom en Freek Bakker.

Het romantische huis langs de Boezem is in 1960 afgebroken. Sinds 1966 staat er een bungalow, gebouwd door aannemer Wout van Dam, thans eigendom van de familie Starn.

19. We schrijven 1927. De oude wipwatermolens zijn danig in verval geraakt, zodat het polderbestuur besluit ze te vervangen door een stoomgemaal.

Rechts: dit is de laatste foto van de molen aan de zuidzijde langs de Boezern, gezien vanuit het noorden. Links op de voorgrond zien we molenaar Adriaan Zwijnenburg op 39-jarige leeftijd: rechts zijn moeder Elisabeth Eikelenboorn, weduwe van Bastiaan Zwijnenburg, de reeds in 1908 overleden vorige molenaar. Tussen hen in een tafeltje met kleedje en vaasje met bloemen, want Elisabeth wilde er netjes bij zitten op de foto. Op de achtergrond staat timmerman Arie Bos.

De beide watermolens werden eind juni 1928 bij inschrijving verkocht. Er waren 6 inschrijvers van wie J. de Waard uit Schiedam met f. 1255,55 de hoogste was. Spoedig daarop werden de molens gesloopt.

Links: voordat de molens gesloopt werden, begon men met de bouw van een stoomgemaal. Op 11 februari 1928 verleenden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vergunning aan het polderbestuur tot plaatsing van een schroefpomp.

Van de twee molenaars kon er maar een machinist worden. Dat werd Adriaan Zwijnenburg, terwijl Jan Vonk eervol ontslag werd verleend als watermolenaar van de staartmolen op het kruispunt van de Ottolandse Vliet en de Dwarsgang.

Op 30 april 1928 werd het nieuwe stoomgemaal met enige plechtigheid in gebruik genomen. Na proefdraaien werd het gebouw overgenomen door het polderbestuur van de aannemers Arie Bos te Ottoland en H. Bakker uit Giessendam.

Op de linker foto poseert Adriaan Zwijnenburg voor het nieuwe gemaal, waarvan hij tot zijn overlijden in 1947 machinist bleef.

20. Deze prachtige, eeuwenoude boerderij ging bij de grote brand van 28 februari 1986 helaas verloren; zij werd een prooi van de vlammen en was, evenals nog enkeJe woonhuizen en boerderijen, niet meer te redden.

In de achttiende eeuw, omstreeks 1750, koch ten Jan Jansz. Groen en Marigje Corevaer deze boerderij, die tot de fatale dag in februari 1986 woon- en bedrijfsruimte voor leden van de familie Groen is gebleven.

Op deze foto, genomen op een winterse dag in de jaren dertig, zien we Marigje Verhoef-Groen, echtgenote van Job Verhoef, die daar boerde totdat hij in 1975 bij een ongeluk om het leven kwam.

Links woonden Arie Tukker en zijn vrouw Annigje Tukker. De laatste bewoner van het rechter gedeelte was Goof Aanen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek