Ottoland in oude ansichten

Ottoland in oude ansichten

Auteur
:   Historische Vereniging Binnenwaard en B. van Beuzekom
Gemeente
:   Graafstroom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5374-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ottoland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Meer dan tegenwoordig kwamen er vroeger allerlei kooplieden langs de deur: marskramers, textielverkopers of petroleum venters. Een van laatstgenoemden was Pietje van Kleij, bijgenaamd ,.Pietje den Olie". Zij woonde aan de Damseweg, tussen de Vuilendam en de Brandwijksedijk, en trok langs de huizen am petroleum te verkopen. We zien haar hier rechts op de foto met haar oliekar, staande voor de bakkerij van Hannes Hamerpagt.

Raam en deur links behoorden aan de winkel. Later is dit gedeelte door brand zwaar geteisterd en afgebroken. Bakker Hamerpagt zette zijn zaak voort in een nieuw pand te Laag-Blokland, niet ver van de St. Jacobsbrug. Oak het gemeentesecretarie was hier enkele jaren gevestigd, vanaf 1953 tot de bouw van het dorpshuis in 1970.

Het oude huis, thans no. A 48, werd verder onder anderen bewoond door Gijs Hooikaas. Nu is hier handelsonderneming Vink gevestigd.

Op de foto zien we verder links Aaltje van Beuzekorn, die tussen 1920 en 1924 dienstbode bij bakker Hamerpagt was. In het midden staat bakkersvrouw Zwaantje met op haar arm haar jongste zoon Jaap. Verder vanaflinks Cor,Joop en Mary Hamerpagt. Tweede van links is vrouw Kok; de naam van hetmeisje links van Pietje van Kleij is niet bekend.

22. Even tijd voor een praatje op het bruggetje bij De Hoef, waar de Korte Zijde begint. Deze foto dateert van ongeveer 1925, toen het bruggetje nog van hout was; in 1930 werd het vervangen door een nieuwe , van gewapend beton.

De boerderij iszekereen van de oudste , die mennu nogin Ottoland kan vinden. In de vorige eeuw behoorde zij aan De Aigemene Armen van Ottoland, die haar verpachtte.

Het linker gedeeite werd bewoond door de familie Groen, het rechter gedeelte door schoenmaker Piet en watermolenaar Jan Yonk.

Op de brug staan vanaf links: Job Spek, met fiets, de Iatere vrachtrijder en kolenboer van de Vuilendam. Wie de beide middeiste person en zijn is niet bekend. Rechts staat de reeds genoemde schoenmaker Piet Yonk.

Huidige bewoner is ir. J.van Roon, huisnumrner A 74. Adriaan van Houwelingen die daar v66r Van Roon woonde , was de Iaatste boer.

Piet Vonk was niet de enige schoenmaker in Ottoland; bij de St. Jacobsbrug woonde nog een schoenrnaker , namelijk Willem Vlot.

23. Ottolandse schooljeugd op het ijs achter De Hoef omstreeks 1932. Behalve Peet Hooikaas zijn allen leerlingen van de openbare lagere school, die op het punt stond te verdwijnen. De foto werd gemaakt door de onderwijzeres van die school.

Van links naar rechts zien we: Kees Korevaar, Annie Korevaar, Machteld van Houwelingen, daarachter Cor van Houwelingen, Dirk Rehorst, Wim Booi, Anna Rehorst, Jansje Korevaar en Bas van Houwelingen op de slee.

Van Peet Hooikaas vangen we nog juist een glimp op, zevende van links op de achtergrond. Hij 1100rde niet bij de groep en dacht dat hij niet op de foto mocht.

24. Het bruggetje over de Graaf in Otto land ter hoogte van de gereformeerde kerk, tussen het voormalige Regthuis en de boerderij van de familie Bos. Midden op het bruggetje zien we timmerman Arie Bos met zoontje Jan Albert op de arm. Het meisje rechts van hem is Klara Bos, die een hondje draagt. Zij trouwde later met Huibert van Gils, die zijn vader Gerrit van Gils opvolgde op de boerderij bij de St. Jacobsbrug. Op de Korte Zijde staat boer Jacob Bos, die leefde van 1861 tot 1930. Zijn boerderij bevindt zich rechts van hem, juist niet zichtbaar. Hij was de vader van Klara en Teuntje , de latere vrouwvan Jan Verwolf. Zijn zoon Adriaan volgde hem op als boer.

Links zien we Jan Bos, timmerman te Goudriaan, met de handen in de zakken. Vervolgens een onbekende met paard en wagen en daarnaast iemand met een fiets.

Op de achtergrond is nog vaag iets te zien van de oude boerderij van Kees Hakkesteegt, v66r de verbouwing. Thans is hier het deurconstructiebedrijf Van Asperen gevestigd.

De foto is genomen omstreeks 1910 door de bekende fotograaf G. de Kroon uit Gorinchem.

25. Het gemeentehuis van Ottoland, zoals het er eind jaren twintig, begin jaren dertig uitzag. Het oude raadhuis was tot in de Franse tijd Regthuis. Het dateert van de tweede helft van de zeventiende eeuw. Erachter bevindt zich een boerderij, waarvan op de foto vrijwel niets te zien is. Links staat de grate timmerschuur van de familie Bos, gebouwd omstreeks 1830.

Evert Bos trouwde in 1836 met Cornelia de Vaal, dochter van Arie de Vaal, timmerman en tapper in het Regthuis. Zijn zoon Jan volgde hem daarin op, totdat Evert Bos de zaak overnam. Hij was de stichter van een flinke timmerwerkplaats en had op een gegeven moment zelfs negen knechten in dienst. Bos was vooral gespecialiseerd in het bouwen van houten schouwen, die door de boeren gebruikt werden bij het melken. Ook de nazaten van Evert Bos zetten het timmerbedri jf voort, totdat omstreeks 1950 het bedrijf werd beeindigd. De grate schuur werd in 1958 gesloopt ten behoeve van een parkeerplaats voor de gereformeerde kerk. Op de foto staat links van de deur nog een tweetal person en afgebeeld, van wie de linker persoon Arie Bos is. Het oude Regthuis verkeert gelukkig nog in een prima staat. Het interieur is grondig gerenoveerd door de huidige bewoner , if. J.J.H.G. Karelse, huisnummer A 33.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek